DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

18,1069 ₺

EURO

18,1980 ₺

ALTIN

1.017,97 ₺

BİST

3.020,20 ₺

İYEP ek ders ücreti ne kadar? 2022 Temmuz İYEP ek ders ücreti kaç TL oldu? İYEP ek ders ücretine zam mı geldi? (Sözleşmeli-Kadrolu)

İYEP ek ders ücreti ne kadar? 2022 Temmuz İYEP ek ders ücreti kaç TL oldu? İYEP ek ders ücretine zam mı geldi? (Sözleşmeli-Kadrolu) 2022 yılı Temmuz ayında milyonlarca memur gibi öğretmenlerin de maaşların zam yapıldı. Öğretmen gelirlerinde çok önemli bir yere sahip olan ek ders ücretlerine de her yıl belirli oranlarda zam yapılıyor. Temmuz ayında öğretmen maaşları ile birlikte öğretmenlerin ek gelirlerinde de önemli artışlar olacak. Bunlardan en çok merak edilenleri ise ek ders ücretleri İYEP (ilkokullarda yetiştirme programı) ile ders veren öğretmenler de İYEP 2022 Temmuz zamlı ek ders ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor.

2 Ay Önce
2022-07-04 12:33:26

Milyonlarca memur, emekli, işçi ve asgari ücretlinin maaşı Temmuz ayında arttı. MEB bünyesinde görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin maaşlarına da en az yüzde 41 oranında zam yapılması netleşti. Öğretmen zamlarına ek zamla birlikte yüzde 43-44 oranında zam yapılması beklenirken ek ders ücretlerinin de ne kadar olacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. İlkokullarda yetiştirme programında (İYEP) ders anlatan ve ek ders alan öğretmenler ders başı İYEP ek ders ücretinin ne kadar olduğunu merake diyor.

İYEP ek ders ücreti ne kadar?

2022 yılında öğretmen zamları ile birlikte ek ders ücretlerine de zam gelecek. İşte kadrolü İYEP ek ders ücretleri (yüzde 40 tahmini) (%15 Vergi Dilimli Hesaplama)

Gündüz Ek Ders Ücreti 38.87 TL

İYEP Gündüz 38.87 TL

İYEP Gündüz Y. Lisans 41.59 TL

İYEP Gündüz Doktora 46.64 TL

İYEP Hafta Sonu 41.65 TL

İYEP Hafta Sonu Y. Lisans 44.56 TL

İYEP Hafta Sonu Doktora 49.98 TL

İYEP sözleşmeli 2022 ek ders ücreti ne kadar?

Gündüz Ek Ders Ücreti 33.39 TL

İYEP Gündüz 33.39 TL

İYEP Gündüz Y. Lisans 35.71 TL

İYEP Gündüz Doktora 40.05 TL

İYEP Hafta Sonu 35.77 TL

İYEP Hafta Sonu Y. Lisans 38.26 TL

İYEP Hafta Sonu Doktora 42.92 TL

İYEP nedir?

İYEP, ilkokulların 3. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinin yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini bütüncül olarak desteklemeyi hedefleyen bir programdır. Pilot uygulaması 2017-2018 eğitim öğretim yılında tamamlanan program, 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla yaygınlaştırılarak ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır.

İYEP felsefesi nedir?

Günümüz eğitim anlayışı, bilginin birey için anlamlı kılınarak yaşantısal hâle getirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu sebeple program, bilginin öğrenciler tarafından yapılandırılması üzerine inşa edilmiştir.

Öğrenme, bir aktarım süreci değil, bilgiyi anlamlandırmada rehberlik etme süreci olduğu için programda öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım benimsenmiştir. Dolayısıyla programın başarılı şekilde uygulanabilmesi için birtakım öğretim stratejileri dikkate alınmalıdır. Öğrenci, öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmalıdır. Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve beceriler yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanılmalıdır. Bir başka ifadeyle, öğrencilerin bireysel öğrenmelerini sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. Bu bağlamda;

• Öğrenme somut deneyimlerle başlamalıdır.

• Anlamlı öğrenme amaçlanmalıdır.

• Öğrenme yaşantısına psikososyal açıdan destek sağlanmalıdır.

Bu program başlı başına bir bütünlük taşımasına rağmen, 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik olduğu ve mevcut öğretim programlarında yer alan kazanımlar ele alındığı için uygulamadaki öğretim programlarının felsefesi, temel becerileri, öğrenme-öğretme yaklaşımları üzerine ve sarmallık ilkesine uygun şekilde hazırlanmıştır. Başka bir deyişle bu programda ayrıca bir felsefe, temel beceri ve öğrenme-öğretme yaklaşımı benimsenmemiştir. Program, Türkçe ve matematik dersi öğrenme alanları ve temel becerilerdeki eksikliklerin giderilmesini ve öğrenmenin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yönelik bir psikososyal destek uygulamasını hedeflemekte, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyacını, farklılıklarını ve öğrenme hızını dikkate almaktadır.

İYEP Programın Hedef Kitlesi

İlkokulların 3. sınıflarına devam edip özel eğitime ihtiyaç duymayan öğrencilerden;

• Program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler,
• Sığınmacı, göçmen, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları,
• Geçici koruma altındaki çocuklar,
• Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları gibi dezavantajlı öğrenciler İYEP'in hedef kitlesini oluşturmaktadır.

İYEP Programın İlkeleri

İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın ilkeleri şunlardır:

• İYEP'e ihtiyaç duyan öğrenciler belirlenen eksiklikleri doğrultusunda programa alınır.
• Program, öğrencinin kazanımlara ulaşması sürecinde öğretmene esneklik sağlar.
• Yetiştirme programının programa dâhil olan öğrencilerin bulunduğu okullarda uygulanması esastır.
• Öğrencilerin akranlarından ayrışma hissine kapılmasını önleyici tedbirler alınır.
• Öğrencilere psikososyal destek sağlanır.
• Öğrencilerin, program süresince devamları sağlanır.
• Öğrencilerin velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmaz.

Temmuz zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu? Ek ders ücretine yüzde 40 zam mı geldi? Gündüz ek ders ücreti kaç TL oldu?
2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti ne kadar? Brüt ek ders ücreti 46 TL mi oldu? Brüt-Net ek ders ücreti kaç TL olacak?
2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti ne kadar? Ek ders ücreti, Nöbet ücreti 2022 Temmuz zamlı kaç TL oldu?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş