Mehmed Zahid Kotku

Mehmed Zahid Kotku

İslam âlimi, yazar, din adamı, vaiz, Nakşibendi şeyhi… Mehmed Zahid Kotku kimdir? İşte Mehmed Zahid Kotku biyografisi…

Mehmet Zahid Kotku, Bursa'nın Pınarbaşı semtinde 1897 yılında doğdu. Aslen babası ve annesi Kafkasyalı'dır. Kafkasya'dan, Bursa'ya 1879'da göç ettiler.

İlk öğrenimini Bursa Oruç Bey Mahalle Mektebi'nde yaptı. Daha sonra Bursa Sanat Okulu'na girdi ve buradaki eğitimi sürerken Birinci Cihan Harbi çıktığında askere gitti. Askerlikten sonra İstanbul'a yerleşti.

Eğitimine çeşitli cami ve medreselerde tahsile devam etti. Ömer Ziyaüddin ve Mustafa Fevzi gibi zatlardan ders aldı. Bu eğitimlerinin ardından tekrar Bursa'ya döndü. 1929 yılında babasının vefat etti. Izvat köyünde imamlığa başladı. Bu görevde onbeş sene civarında kaldıktan sonra yine Bursa'da evine yakın Üftade Camii'nde İmam-hatiplik görevini 1952 senesinin Aralık ayına kadar sürdürdü.

İstanbul Zeyrek Çivicizade Camii'nde ve Fatih İskeder Paşa Camii'nde vazife yaptı.Hayatı boyunca pek çok talebe yetiştirdi. Beş ciltlik Tasavvufi Ahlak adlı eseriyle Dua Mecmuası, Cennet Yolları ve Mü'minlere Vâzlar isimli eserleri vardır.
13 Kasım 1980'de hayatını kaybetti. Süleymaniye Camii'nin haziresinde, hocalarının yanına defedildi.

ESERLERİ

- Haklar ve Vazifeler

- Mü'minlere Vaazlar

- Cennet Yolları

- Tasavvufi Ahlak

- Nefsin Terbiyesi

- Risale-i Halidiyye ve Adab-ı Zikir Risalesi

- Hadislerle Nasihatler

- Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerden Dualar

- Evrad-ı Şerif ve Meali

- Ehl-i Sünnet Akaidi

- Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerden Dualar