Liyakat Ali Han kimdir ?
Liyakat Ali Han kimdir ?

Liyakat Ali Han kimdir ?

1 Ekim 1895'te Doğu Pencap'ta bulunan Karnal' da doğdu, 16 Ekim 1951'de Karaçi'de öldü. Babası İran kökenli soylu bir aileden olan Rüstem Ali Han'dı. 1910'a kadar evde geleneksel eğitim gördükten sonra, Aliyar'da resmi okula başladı. Daha sonra girdiği Allahabad Üniversitesi'ni 1919'da bitirdi. Londra'ya gidip Oxford Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gördü ve 1922'de avukat oldu.

O zaman İngiltere'nin bir sömürgesi olan ve bugünkü Pakistan topraklarını da içine alan Hindistan'a dönüp siyasete atıldı.Müslüman Birliği'ne (Mos-lem League) girdi. 1926'da Muzaffernigar milletvekili olarak Birleşik Eyalet Yasama Konseyi'ne seçildi ve 1940'a kadar Demokratik Parti'nin bir yöneticisi olarak bu görevini sürdürdü. Bu arada altı yıl Eyalet Yasama Konseyi başkan yardımcılığı yaptı. 1936'da Müslüman Birliği genel sekreteri olduktan sonra, Müslümanlar'ın önderi durumunda olan Muhammed Ali Cinnah'ın sağ kolu durumuna gelerek ünü arttı. 1942'de Merkezi Yasama Meclisi'ne girdi. Bu sıralarda İngiltere'den bağımsızlığın elde edilmesinden sonra Pakistan'ın ayrılması yönünde çalışmalara girişti.

1946'da İngiliz hükümeti Hindistan'da yeni bir anayasa hazırlanmasına yardım etmek üzere bir kurul gönderdi. Bu kurul Müslümanlar'la Hindular arasındaki anlaşmazlıkları gidermeye çalıştı. 15 Mart 1946'da İngiltere Başbakanı J.Atlee, Hindistan'ın bağımsızlığına kavuşacağını açıkladı. Bu sırada Müslüman Birliği örgütü birleşik bir Hindistan kurulması için Kurucu Meclis'te ve geçici hükümette yer almayı kabul etti. Bunun üzerine Liyakat Ali Han bu hükümette maliye bakanı oldu. Bu görevdeyken toplumsal adalete ve eşitliğe ağırlık veren bir bütçe hazırladı. Yeniden ayrılma eğiliminin güçlenmesi üzerine Aralık 1946'da Londra'da yapılacak konferansa katılacak dört kişilik Hindistan kurulunun üyeliğine seçildi. Bu konferansın sonunda Hindistan'ın ayrı devletlere bölünmesi kabul edildikten sonra oluşturulan Ayrılma Konseyi'ne Pakistan temsilcisi olarak katıldı. Böylece 14 Ağustos 1947'de Hindistan'ın bağımsızlığının ilan edilmesinin hemen ardından Pakistan ayrı bir devlet halinde örgütlendi. Cinnah genel vali olurken, Liyakat Ali Han da başbakan oldu. 11 Eylül 1948'de Cinnah ölünce, Pakistan'ın en önde gelen yöneticisi durumuna geldi.

Bağımsızlıktan hemen sonra Pakistan ve Hindistan arasında iki tarafa da bağlanmayan bölgeler konusundaki anlaşmazlık alevlenince bu konuda ılımlı bir siyaset izleyen Liyakat Ali Han, Ortak Savunma Konseyi'nin üyeleri olarak Hindistan Başbakanı Nehru ile birlikte Pencap'ta ortak bir inceleme yapmayı kabul etti. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olmasına karşılık mihrace Sir Hari Singh'in yönetiminde olan bu eyalet, Pakistan ve Hindistan'ın dışında kalmaya karar verdi. Öte yanda Keşmir sorunu da gerilimi artıran bir olay oldu. Pakistan'ın desteğiyle Patan aşireti Keşmir'e girdi. Hindistan da buradaki askeri birliklerini tutma konusunda diretti. Pakistan'da savaş yönünde büyük gösteriler yapıldıysa da, hükümet tutumunu biraz sertleştirmekle yetindi. Bu arada Afganistan ile Paştunistan konusunda çıkan anlaşmazlık yüzünden Liyakat Ali Han bir Afganlı tarafından öldürüldü.

Liyakat Ali Han ortaya çıkan dış sorunlarla uğraşırken, muhaliflerince İngiliz yanlısı olmakla ve toprak sorununu çözmekten kaçınmakla suçlandı. 1933'te evlendiği eğitimci ve iktisatçı Raha Begüm, sonradan Pakistan'ın siyasi yaşamında önemli bir rol oynadı.

16 Ekim 1951'de bir Afganlı tarafından öldürüldü.

Liyakat Ali Han Kimdir?

Doğum Tarihi:1 Ekim 1895
Ölüm Tarihi:16 Ekim 1951
Mesleği:Siyasetçi
Ünvanı:Hukukçu