DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

'Sabetaycılara karşı birlikte mücadele etmiş iki kahraman'

Dr. Vehbi Kara, fikir adamı-şair Necip Fazıl Kısakürek ile Bediüzzaman Said Nursi arasındaki dostluk ve dayanışmayı değerlendirdiği yazısında, her iki ismin de dönemin ‘Tek Parti’ yönetimi tarafından uygulanan ağır baskılar nedeniyle eserlerinin unutturulmaya çalışıldığını ifade etti. Kısakürek’in yakın tarihte yasaklanan ‘Put Adam’ kitabını da hatırlatan Dr. Kara’nın yazısından Kısakürek-Nursi dostluğuna ve 'ortak mücadeleleri'ne dair bir bölüm…

09.06.2021 17:01:36

Kısakürek, Bahriye mektebinden mezun olmuş bir denizcidir. Lakin askeriyede ve sivil hayatta Sabetaycıların saldırılarına uğramıştır. Yazmış olduğu eşsiz şiirler ve harika kitaplara rağmen milletimize unutturulmaya çalışılmıştır. Çünkü “haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” dediği için İslam düşmanlarının zulmüne uğramıştır.

İstibdatçıların yani devleti ele geçirip baskı uygulayan yöneticilerin, Bediüzzaman Said Nursi ve talebelerine karşı zulümlerine karşı Necip Fazıl Kısakürek; iki kitap yazmış ve bunları yayınlamıştır. Bu iş her babayiğidin harcı değildir. Zira bu iki eserinin yayınlandığı yıllarda Bediüzzaman'dan değil övgü ile bahsetmek görmek dahi suç olarak görülmüştür.

İşte Bediüzzaman'ı bizlere korkusuzca tanıtan kişilerin başında Kısakürek'i saymak gerekir. Bediüzzaman Said Nursi, İstanbul'a geldiğinde bu kahraman zat ile görüşmüş ve çalışmalarından ötürü kendisine takdirlerini sunmuştur.

Kısakürek ile Bediüzzaman'ın birçok ortak özelliği bulunmaktadır. Her iki zatın da en önemli en önemli özelliklerinden bir tanesi; korkusuzca gerçekleri haykırmış olmalarıdır. Osmanlı Devletinde ve Türkiye Cumhuriyetinde Sabetaycıların kumpaslarını fark eden ender şahsiyetlerden iki kişidirler.

Bunun sonucunda da hayatlarının büyük bir bölümünü hapiste ve sürgünde geçirmişlerdir. Çünkü devletin her kesimini bir ur gibi saran Sabetaycılar, Müslümanların gözlerini açmalarına asla müsaade etmemişlerdir.

Devrin zalim tek parti yöneticileri, bu iki şahsiyeti ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstermiş ise de Allah her ikisine de uzun ve bereketli bir ömür bahşetmiş seksen yaşlarından sonra vefat etmişlerdir.

Necip Fazıl'ın en önemli kitaplarından bir tanesi “Son Devrin Din Mazlumları”dır. Bu kitapta 7 büyük şahsiyete ve 9 olaya yer verilmektedir. Kitabın takdim yazısında Kısakürek şu hatırlatmaları yapıyor;

Bu eser, “Tarih Boyunca Büyük Mazlumlardan” sonra beklenmesi ve ona eklenmesi gereken bir bahsi çerçeveliyor. İman ve ideal uğrunda umumî mazlumluk davasının çok yakından, öz hayatımızdan, yakın tarihimizden ele alınması ve hususî plânda gösterilmesi... Bu yakın tarih ve hususî plân, İttihad ve Terakki ile başlayıp Cumhuriyetle yerleştiğini gördüğümüz İslam nefretinin zeminini çizer ve o zemin üzerinde en kuduz zalim kılıcıyla düşürülen masum başların hikâyelerini anlatır.

Kitap 33 baskı yapmış olup ilk baskısının üçüncü kısmı Bediüzzaman'a ait olup bu kısımda çocukluğu, gençliği, savaş yılları ve harpteki başarıları, cumhuriyet dönemi, hapis ve sürgün yaşamını safha safha anlatmıştır. Ülkemiz insanı, Sabetaycıların Bediüzzaman hakkındaki menfi propagandasını Kısakürek'in eserleri sayesinde anlamış onun gerçek değerini fark etme imkanını bulmuştur.

“Allah” demenin yasak olduğu bir dönemde böyle bir kitabı yazmak her babayiğidin harcı değildir. Bu kitapta resmi tarihin aksine yapılan zulüm ve haksızlıklar cesur bir biçimde ele alınmış olayların perde arkasında yatan hakikatler bütün içyüzleri ile beraber ifade edilmiştir. Eğer bu eser yayınlanmasa idi Türkiye bambaşka bir ülke olacak gençlerimiz gerçekleri tamamen tersyüz edilmiş bir şekilde öğrenmiş ve aldatılacak idi.

Necip Fazıl'ın bir başka kitabı ise “Bediüzzaman Said Nursi Kitabı” isimlidir. Kitabın takdim bölümünde Necip Fazıl; “Büyük Doğu, onun yazılarını tereddütsüzce sütunlarına geçirerek, kendisine itimadını zımnen ilan etmiş bulunuyor” demek sureti ile Bediüzzaman'a bakış açısını açıkça belirtmiştir. Bu kitapta geçen bahisler Büyük Doğu Dergisinin 13 Ekim1950-10 Kasım1950 tarihleri arasında yayınlanan 30-31-32-33 ve 34. sayılarında neşredilmiş olup Bediüzzaman o yıllarda hayatta idi.

Bediüzzaman'ın eserlerinde ise Necip Fazıl hakkındaki diğer yazar ve aydınlarımızdan farklı bir husus göze batmaktadır. Çünkü eserleri içinde çok az sayıda iktibas vardır. Yani Nursi, başkasının eserini iktibas edip aynen alıp yayınlamamıştır. Koskoca Risale-i Nur Külliyatında; Irak'ta yayınlanan bir gazete haberi ve Necip Fazıl Kısakürek'e ait olan “Lozan'ın İçyüzü” başlıklı yazılardan başka neredeyse hiç iktibas yoktur.

Büyük Doğu'nun 29. Sayısında yayınlanan ve Lozan anlaşmasının perde arkasındaki gerçekleri cesurca ifade eden bu yazı; özetlenerek iktibas edilmiş Risale-i Nur Külliyatındaki nadide yerini almıştır. Külliyattaki Emirdağ Lahikası isimli eserinde yer alan bu iktibas ile ilgili olarak Bediüzzaman, sonuna şu ifadeleri yazmıştır:

“İşte bu ehemmiyetli vesika, tam tamına Risale-i Nur tercümanının kırk küsür sene evvel hadis-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hadiseyi tasdik etmiştir”.

Bu not ile Bediüzzaman'ın Darül Hikmetül İslamiye üyesi olduğu bir zamanda yazılan ve ahir zaman hadisleriyle ilgili olarak yazdığı ve daha sonra genişleterek “Beşinci Şua” isimli eserine atıfta bulunmaktadır. Büyük Doğu'da yer alan bu yazı ile İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlığın merkezinde İngiliz-Sabetay ortaklığı açığa çıkarıldığı ifade edilmiş özellikle Sabetaycılara dikkat çekilmekle; yoğun olarak yaşadıkları merkez olan şehirler nazarlara sunulmuştur.

“Bu yazıda anlatılanlar, yirmi beş seneden beri Nurcuların imhasına keyfi kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor” diyerek gizli teşkilatları haber vermektedir.

İşte Bediüzzaman ve Necip Fazıl Kısakürek gibi çok değerli şahsiyetlerin hapishanelere atılmasının ve onlara gün yüzü gösterilmeyişinin esas sebebi, Sabetaist denilen bu insanların devlet yönetimine gelerek dindar insanlara baskı uygulamasından başka bir şey değildir. Bunları iyi tanımalı ve yaptıkları zulüm ve cinayetleri iyi bellemek zorundayız…

Bediüzzaman Büyük Doğu'da yer alan bu cesur yazılarından dolayı Necip Fazıl'a büyük bir sevgi ve saygı duyduğunu şu hatıralarında görülebilir. İstanbul'da beraber bulunduğu bir dönemde kendisine “Seni elli talebem kadar hizmet etmiş bir talebe sayıyorum” diyerek iltifat etmiştir.

Bediüzzaman, devletten gelen ağır baskılar sonucu maddi sıkıntılar nedeniyle yayınlarına bir müddet ara verilen Büyük Doğu'nun kapatılmasına çok üzülmüştü. Bunu çok sonra fark ettiği için “haberim olsa yardım için yorganımı satardım” diyerek Büyük Doğu ve Necip Fazıl'ı ne derece takdir ettiğini ifade etmiştir.

İşte Necip Fazıl ve onu sevenler ile Bediüzzaman'a ona gönül verenler arasında sonsuza kadar büyük bir dostluk, kardeşlik ve uhuvvet bağı vardır. İslam'ı ortadan kaldırmaya yeminli Sabetaycılara karşı birlikte mücadele etmiş bu iki kahraman arasındaki sevgi bağını hiçbir güç koparıp atamayacaktır, vesselam…

Yeni Akit

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Şahısperestlik

Şahısperestlik uğruna yazılmış zırva bir yazı, yahudileri güldürmek için. Ne farketti onlarda insana tapıyor, sizde insana tapıyorsunuz. Onlar sabataycı sizde said nursici. İnsana tapmayın Allaha tapın.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş