Kulağı kesilmiş veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu?

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte vatandaşlarda kurbanlık hayvan bulma telaşı içerisine girdiler. Alınan hayvanın kulağı kesik veya delinmiş olması durumunda bu hayvan kurban olur mu? Diyanet kulağı kesik ya da delik hayvanlar hakkında ne fetva veriyor?

2020-06-28 23:44:36

Diyanet İşleri Başkanlığının kurul.diyanet.gov.tr adresinden sıklıkla sorulan sorular hakkında verilen fetvalar bulunmaktadır. Kulağı kesilmiş veya delik olayna hayvanın durumu hakkında Diyanet tarafınan verilen fetva şu şekildedir:

Bir hayvanın kurban edilebilmesi için, o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanlıkların göz ve kulaklarının sağlam olmasına dikkat edilmesini istemiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Buna göre, kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir. Hayvanın bir kulağının delik veya yırtılmış olması durumunda; eğer delikler ve yırtıklar kulağın yarıdan fazlasını teşkil ediyorsa, böyle bir hayvan kurban edilemez. Bu ölçüye varmayan kesikler, delikler ve yırtıklar ise hayvanın kurban olmasına engel değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 157; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 468-469).

YORUMLAR (0)