Kabakçı Mustafa

Kabakçı Mustafa

Türk isyancı Kabakçı Mustafa... Kabakçı Mustafa kimdir? İşte Kabakçı Mustafa'nın biyografisi

2017-12-19 20:23:14

Aslen Kastamonu'lu olan Kabakçı Mustafa 1770 senesinde dünyaya geldi. Osmanlı Devleti'nin padişahı III. Selim Han'ın tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa Han'ın geçirilmesiyle sona eren ayaklanmanın elebaşıdır. 18. yüzyılda Osmanlı iç ve dış birçok sorunla mücadele ediyordu. Bu dönemde Sultan Selim'in Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen) adlı askeri, mülki, idari, ticari, içtimai ile siyasi teşebbüsleri devlete büyük bir canlılık getirmişti. Fakat bu durum bazı Avrupa ülkelerinin hiç hoşuna gitmemişti.

Bunun üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkarıtılan ayaklanmalar ve savaşlarla Osmanlı Devleti'nin gelişmesine engel olunmaya çalışıldı. Kabakçı Mustafa İsyanı bu çalışmalardan bir tanesiydi. Büyükdere çayırında toplanan 500 kadar asi İstanbul'a yürüyerek padişahı tahtan indirmeyi amaç edinmişti. III. Selim isyancıları durdurmaya gücü olmasına rağmen Müslüman kanı dökülmesini istemedği için ferman çıkartarak Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırıldığını duyurdu. Sonrasında padişahı da istemiyoruz diye bağıran asiler, 29 Mayıs 1807'de sultanı tahttan indirerek yerine IV. Mustafa Han'ı tahta geçirdiler.

Kabakçı Mustafa bu olaydan sonra Osmanlı'nın büyük nüfuzlu devlet adamlarından biri oldu. Fakat bir süre sonra yeniden III. Selim'i tahta çıkarmak için ordusuyla Rusçuk'tan İstanbul'a gelen Alemdar Mustafa Paşa'nın adamları tarafından 1808 senesinde Boğaz'daki evinde öldürüldü.