DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı | İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı | Burslu ve yatılı eğitim almak isteyen binlerce ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyordu. Peki İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe gelinirken adaylar sınav sonuçlarının nasıl ve nereden öğrenileceğini araştırıyor. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları MEB sorgulama ekranından öğrenilebilir.

3 Hafta Önce
2021-09-27 09:55:18

2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı | Burslu ve yatılı eğitim almak isteyen binlerce ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyordu. Peki İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe gelinirken adaylar sınav sonuçlarının nasıl ve nereden öğrenileceğini araştırıyor. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları MEB sorgulama ekranından öğrenilebilir.

Burs alarak eğitimlerini daha rahat devma ettirmek isteyen binlerce öğrenci 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan İOKBS sınavına binlerce kişi katıldı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen İOKBS öğrencileri 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor.

2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

2021 İOKB sınavına giren ve sınav sonuçlarını merak eden adaylar sonuçlara çıklandıktan sonra http://www.meb.gov.tr adresine girerek sonuç sorgulaması yapabilir. TC kimlik numarası ile sisteme giren adaylar 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı ile sınav sonuçlarını öğrenebilir.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarif daha önce MEB tarafından duyuruldu. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabilir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

2021 İOKBS bursu ne kadar?

Parasız yatılılık veya bursluluk sınavı (İOKBS) ile binlerce öğrenciye burs ve yatılı eğitim imkanı sağlanıyor. Bu fırsattan yararlanma isteyen adaylar her yıl yapılan Ortaokul-Lise MEB İOKBS bursluluk sınavında ter döküyor. Binlerce öğrenci ve veli İOKBS bursunun 2021 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. Geçen sene 310 TL olan İOKBS bursunun 2021 yılında zamlı olarak ödenmesi bekleniyor. Sınava girererek İOKBS bursunu almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri her ayın 15'ine kadar yapılıyor.

İOKBS sınavının değerlendirilmesi

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İOKBS burs başvuru şartları neler?

Başvuru şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c) Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak, ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş