DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

18,5576 ₺

EURO

18,2268 ₺

ALTIN

996,35 ₺

BİST

3.139,02 ₺

SORGULA | 2022 İOKBS sınav sonuçları |İOKBS bursluluk sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

SORGULA | 2022 İOKBS sınav sonuçları |İOKBS bursluluk sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 4 Eylül'de tüm Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 23 Eylül Cuma günü açıklanıyor. Eğitim hayatları boyunca burs almak için MEB tarafından yapılan zorlu sınava katılan öğrenciler İOKBS burs sonuçları sorgula seçeneğini araştırıyor. İşte 2022 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarına dair detaylar...

1 Hafta Önce
2022-09-23 09:08:11

SORGULA | 2022 İOKBS sınav sonuçları |İOKBS bursluluk sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 4 Eylül'de tüm Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 23 Eylül Cuma günü açıklanıyor. Eğitim hayatları boyunca burs almak için MEB tarafından yapılan zorlu sınava katılan öğrenciler İOKBS burs sonuçları sorgula seçeneğini araştırıyor. İşte 2022 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarına dair detaylar...

Son zamanara artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle oldukça zor günler yaşanıyor. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere devlet burs vermeye devam ediyor. Burs alarak eğitim öğretim hayatını nispeten daha rahat devam ettirmek isteyen öğrencilerin katıldığı İOKBS bursuna ilgi bu sene oldukça fazlaydı. Yüz binlerce kişinin katıldığı İOKBS bursunda gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. İOKBS burs sonuçları açıklanırken veliler ve öğrenciler de sonuçların nereden ve nasıl öğrenileceğini araştırmaya başladı.

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül'de saat 10.00'da başladı. Bursa lmak isteyen 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavın sonuçları ise 23 Eylül Cuma günü açıklanıyor. Sınav sonuçları internetten ilan edilecek. İOKBS 2022 bursluluk sınavı sonuçları için http://www.meb.gov.tr internet adresine girmeniz gerekmektedir. Ardından TC kimlik numarası ve şifre ile İOKBS bursluluk sonuçları sorgulanabilir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

2022 İOKBS sınav sonuçları

İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı pek çok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bşlangıcında yapılan sınavın sonuçları yaklaşık 3 hafta sonra 23 Eylül'de açıklanacak. İOKBS devlet tarafından her yıl yapılan bir sınavdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. İOKBS sınavı ile 2022 yılında 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

İOKBS sınavı nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (ya da PYBS), Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS kontenjan dağılımı

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80'lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.

Bursluluk sınavı değerlendirmesi nasıl yapılır?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İOKBS bursluluk kaç puanla kazanılır? 2022 Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir?
İOKBS 5, 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. sınıf bursluluk sınavı barajı (taban puan) kaç? İOKBS burs kazanmak için kaç puan almak gerekiyor?
5-6-7. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2022? 8, 9, 10 ve 11. sınıf İOKBS bursu için sınavdan kaç puan almak gerekiyor?
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş