DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:54
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:06
18:57
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:06
SAHUR
18:57
İFTAR

Cinler hangi mekanda bulunur?

Kur'an'da var olduklarına dair deliller bulunan cinlerin her zaman ve her yerde olup olamayacakları merak konusu. Nasıl mı?

09.01.2021 15:31:11

Kitabımızda cinlerin de insanlar gibi birer varlık oldukları ve insanlarla irtibatları hususunda pekçok ayet bulunmaktadır.

İslam'a göre cinler; akıl, idrak, irade ve şuur sahibi varlıklardır.

Bu sebeple Allah'a iman etmekle, Onun emirlerine itaat ve ibadet etmekle mükellef oldukları da kaçınılmaz olacaktır.

Bu gerek Kur'an-ı Kerim'de Cin Suresinde ve diğer ayetlerde, gerekse hadisi şeriflerde bildirilmektedir.Nitekim hem Peygamberimize (sav) hem de Hz. Musa (as) ve diğer peygamberlere muhatap olup tebliğlerini dinlemişler ve bir kısmı iman edip bir kısmı da inkar etmişlerdir.

Her yerde bulunabilirler mi?

Cinler, insanların meskûn olduğu yerlerde yaşadıkları gibi, yeryüzünün diğer yerlerinde de yaşayabilirler. Asya, Avrupa, Amerika, Arabistan, Türkistan, Rusya vs. gibi ülkelerde yaşadıkları ve buralara mensup oldukları gibi, bu ülkelerin şehirlerinde yaşayıp oralara da mensup olabilirler ve Ankaralı, İstanbullu, Konyalı, Antalyalı, Bursalı vs. diye adlandırılabilirler.

Nitekim Rasülullah (s.a.v)'i dinlemeye gelen bir kısım cinlerin Diyarbakır civarında bulunan Nusaybin'den oldukları bildirilmiştir. Ayrıca Hz. Peygambere (sav) gelen başka bir cin heyetinin, Cezireli olduğu ve Hz. Peygamberin, Medine'de Müslüman olmuş bir gurup cin bulunduğunu haber verdiği de yine hadislerle bildirilen hususlardandır. Buna ilaveten, Hz. Peygamberi dinlemeye gelen bazı cinlerin de Yemenli ve o civarda bulunan Nasibîn'li (veya Nusaybin) cinler oldukları da bildirilmektedir.

Pis meskenler

Cinlerin ev ve mesken edindikleri yerlerin genellikle çöplük gibi pis yerler oldukları, buraları yer edindikleri anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v); evlerde bırakılan çöplerin cinlerin toplantı yerleri olacağını bildirmiştir. Ancak mümin hangi cinsten olursa olsun pislikten hoşlanmaz. Bunun insanların pislikten hoşlanan veya dinen pis sayılan şeyleri yapanlar gibi anlaşılmaları ve bundan cinlerin de pislerinin ve kötülerinin ancak böyle pis yerlerde yaşadıkları ve pislikten hoşlanıp lezzet aldıkları akla gelmelidir.

Herkesin cini olur mu?

Cinlerin insanlarla beraber yaşadıkları da öteden beri bilinen hususlardan biridir.

Buna göre onların da insanlar gibi teşkilatlanması, askeri, polisi ve bunların rütbelerinin olması, her türlü İslami ve İslami olmayan sosyal, siyasi gurupların ve partilerin de bulunması, insanlarda galip olan zihniyet ve düşüncenin onlarda da galip veya mağlup olması, gelişmişliğin veya geri kalmışlığın bulunması mümkündür.

Yani onlardaki hayat düzeni ve idare sisteminin de insanları bir çeşit taklit etmekten ibaret olabilir. Nitekim Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte, “Her insanın meleklerden ve cinlerden bir yoldaşı bulunduğu.” bildirilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş