DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Çiftçilerin bitkisel üretim destek başvuruları başladı

Çiftçilerin bitkisel üretim destek başvuruları başladı

27.05.2015 11:58:06
2015 Üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı olan ve desteklerden faydalanmak isteyen çiftçiler, bugünden itibaren başvuru yapacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de bitkisel üretimi arttırmak, kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ, bu yıl yapılacak mazot, gübre ve toprak analizi desteği, sertifikalı tohum kullanımı desteği, sertifikalı tohum üretimi desteği, sertifikalı fidan-çilek fidesi ve standart fidan kullanımı desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, organik tarım desteği, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre yağlı tohumlu bitkiler ve hububat baklagil fark ödemesi desteği, ilave sözleşmeli üretim desteği, yem bitkileri üretimi desteği ödemeleri ile uygulamalarda görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Üretim yılı içinde ÇKS'ye kayıtlı olan ve desteklerden faydalanmak isteyen çiftçiler, bugünden itibaren ÇKS'de kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine bitkisel üretim destekleme ödemesi başvuru dilekçesiyle başvuru yapacak.

İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca finanse edilerek çiftçilere dağıtılan destek miktarı, çiftçilere verilecek toplam destek miktarından düşülmeyecek. Benzeri durumlarda kurumlara kesilmiş fatura ekinde dağıtımı yapılan çiftçilere ait miktar bilgilerini gösterir onaylı liste halinde dosyaya eklenerek destekten yararlandırılacak. Patates siğili hastalığı görülen illerin karantina tedbiri uygulanan alanlarında ilave destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, destekleme talep formu ile patates siğili ilave destek talep formu ile ÇKS'ye kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.

Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanacak. Ancak Tebliğde yer almayan oluşacak problemlerin çözümünde il/ilçe tahkim komisyonları yetkili ve sorumlu olacak.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman Tebliğe esas Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Ödemeler, bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2015'ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

istihbarat subay

külliyen yalan.adamlar çalıştılar gece gündüz. ve hak ettiler.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş