DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Tarım Kredi salgında çiftçiye ne verdi?

Salgın sürecinde zor durumda kalan çiftçinin durumunu düzeltmesi için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ne tür adımlar attı ve bu bilançolarına nasıl yansıdı?

10.06.2021 19:41:58

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşu, 1863 yılında Mithat Paşa'nın kurmuş olduğu “Memleket Sandıkları”na dayanıyor.Türkiye'nin tarımsal kredi ve girdi lideri, çiftçilerin sosyoekonomik güvencesi durumunda olan Tarım Kredi Kooperatifleri bugün, Merkez Birliğine bağlı bölge birlikleri, kooperatifleri, hizmet büroları, şirketleri, yaklaşık 9 bin çalışanı, 35 milyar TL aktif büyüklüğü ve 850 bin ortağı ile Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu.

17 bölge ve 10 bin 565 çalışanla faaliyette

17 bölge birliği, 1618 kooperatif, 195 hizmet bürosu, 36730 yerleşim yeri,19 iştirak ve toplam 10565 personelle hizmete devam eden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2020 yılında da etkin bir faaliyet gerçekleştirdi.

Peki Salgın sürecinde zor durumda kalan çiftçinin durumunu düzeltmesi için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ne tür adımlar attı ve bu bilançolarına nasıl yansıdı?
İşte geçen yılın faaliyet raporlarında öne çıkan başlık ve bölümlerden bazıları:


Çiftçiye hangi erteleme ve öteleme yapıldı?

Covid-19 salgın hastalığı sürecinde, tarım sektörü de ekonomik olarak olumsuz etkilenirken, bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri nezdindeki tarımsal kredi borçları ile ilgili kolaylıklar sağlandı. Salgının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 15.06.2020 tarihine kadar icra işlemleri durduruldu.Ortakların 30.04.2020 ve öncesi tarihlerde Kooperatiflerimizden kullanmış oldukları düşük faizli kredi borçları ile erteleme kararlarından kaynaklanan kredi borçlarından, vade tarihi 01.05.2020-30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında dolacak olan kredi borçları, vade tarihinde faiz tahakkuk ettirilmek ve tahakkuk eden bu faizin üreticiye yansıyan kısmının anaparaya/ilgili taksite eklenmesi suretiyle, başvuru şartı aranmaksızın, vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.
Bu kapsamda ertelenen yatırım kredisi taksitine bağlı vadesi henüz gelmemiş olan diğer taksit/taksitlerin vadesi 6 ay ötelendi. Bu kapsamda 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 24.456 ortağa 187.699.172 TL tutarında borç ertelemesi yapıldı.

İcra sürecindeki durum

Genelge kapsamında, faizli borçlarının yüzde 25'ini (icra işlemine başlanılmış alacaklarda haczedilen malların Satış gü
nünün belirlenmesinden sonra müracaat eden ortaklar için en az yüzde 50'sini) peşin ödemeleri halinde, kalan borcunu peşinat ödeme tarihinden itibaren en geç 1 yıllık süre içerisinde temerrüt faiziyle birlikte taksitler halinde veya tanınan sürenin sonunda defaten ödeme imkânı verilmekte.

Mücbir sebep gösterildi

Dünya genelinde yaşanan pandemiden olumsuz etkilenen tarım sektöründe bulunan ortakların yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle Kredi Genel Sözleşmelerinin 5 yıllık geçerlilik süresini uzatarak kooperatiflerde kredi kullanımına devam edilmesi sağlandı. Ayrıca, pandemiden olumsuz etkilenen ortaklarıın kanuni takibe düşen kredileri
bankalar nezdinde olumsuz etkilenmemesi için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine “Mücbir Sebep” bildirimi yapıldı.

Gerçekleştirilen satışlar

2020 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri toplamda 11.938.301.893 TL satış gerçekleştirildi. Satışı gerçekleştiren
tarımsal girdilerde en büyük payı kimyevi gübre alırken ikinci sırada karma hayvan yemleri ve üçüncü sırada motorin satışları yer almakta. Kurumun diğer ürün satışlarını; zirai ilaç, bitki besleme ürünleri, zirai alet ve makine, tohum, büyükbaş – küçükbaş hayvan ve diğer tarımsal girdiler oluşturmakta.

2020 yılsonu itibariyle tespit edilen krediler yüzde 9,4 oranında azalarak, tespit edilen kredi 13.560.718.698 TL olarak gerçekleşti. Taahhüt edilen sermaye bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında ve ödenen sermaye ise yüzde 36,5 oranında artış kaydetti.

Hazine Müsteşarlığınca Ödemesi Yapılan Aciz Vesikaları

Yıl    Ortak Sayısı   Tutar
2017   790       9.086.129
2018   18         203.418
2019   607    6.408.495
2020   865     11.244.686
Toplam 2280    26.942.728


Genel Tahsilat oranları

Vadesi Geçen Alacaklar Tahsilat Tutarları Tahsilat Oranları
2017   304.136.334   7.834.702.259    96,24
2018   513.956.884   8.680.759.680    94,41
2019   981.456.446,30   10.760.116.308    91,64
2020   1.175.189.496,41   9.850.070.932,44    89,33

Cari Tahsilat oranları

Vadesi Geçen Alacaklar Tahsilat Tutarları Tahsilat Oranları
2017   151.270.122   7.699.858.100    98,07
2018   267.776.175    8.552.303.801     96,96
2019   680.665.327    10.463.319.496    93,89
2020   456.657.155    9.475.467.400    95,40

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş