DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Solak insanlar daha mı zeki?

Solaklar dünya nüfusunun toplamının %10’unu oluşturmaktadır. %10’luk bir dilime rağmen pek çok liderin ve hareket önderinin solak olduğu bilinmektedir.

1 Ay Önce
2021-09-26 13:08:04

Solaklar dünya nüfusunun toplamının %10'unu oluşturmaktadır. %10'luk bir dilime rağmen pek çok liderin ve hareket önderinin solak olduğu bilinmektedir.

Örneğin, son altı Amerikan başkanından üçü solaktı: George HW Bush, Bill Clinton ve Barack Obama. Ayrıca, dünyayı şu ya da bu şekilde sarsan eklektik bir aykırı değer grubu baskın sol ellere sahipti: Michelangelo, Leonardo da Vinci , Paul McCartney, David Bowie, Jimi Hendrix, James Baldwin, Nikola Tesla , Oprah Winfrey, Bill Gates ve 2019 raporuna ve The New York Times'a göre Steve Jobs‘ta solak.

Tabi her solak zeki olmayabilir, Amerika başkanı ve solak olsa bile bu istatistiğin sınırlarını zorlayanları dünya kamuoyu şahit oldu.

eb052a7c-45ee-4955-aa6c-890b0b26bfdb-m

Etkileyici bir kadro ama veriler ne diyor? Sol elini kullananlar sağ elini kullananlardan daha mı zeki?

Bu soruyu araştırmak için araştırmacılar, İtalya'da yaşları 6 ile 17 arasında değişen 2300'den fazla sağ ve sol elini kullanan öğrenci arasındaki matematiksel başarı farklılıklarına baktılar. Kolay bakarken hiçbir fark yok iken matematik problemleri, Japonya'daki Fujita Sağlık Üniversitesi Kapsamlı Tıp Bilimleri Enstitüsü‘nde yardımcı doçent olan Giovanni Sala tarafından dergi 2017 araştırmaya göre, öğrenciler bu tür verilerin bir dizi matematiksel fonksiyon ilişkilendirme gibi daha zor sorunlar üzerinde önemli bir avantaj vardı.

Ama neden bir kişinin baskın elinin matematiksel yetenekle bir ilgisi olsun ki? Solaklık, beynin mimarisindeki bazı şaşırtıcı farklılıklarla ilişkilidir. Psikobiyoloji dergisinde yer alan 43 çalışmanın 1995 tarihli bir meta-analizi sol elini kullananların, sağ elini kullananlardan önemli ölçüde daha büyük bir korpus kallozuma (beynin iki yarım küresini birbirine bağlayan sinir lifleri demeti) sahip olduğunu belirledi.

Sala, “Bir olasılık, iki yarıküre arasındaki daha güçlü bağlantının [sol elini kullanan] deneğin daha güçlü uzamsal yeteneklere sahip olmasına izin vermesidir ve uzamsal yeteneklerin matematiğe bağlı olduğunu biliyoruz, çünkü matematik genellikle uzay boyunca kavramsallaştırılır” dedi.

Bazı durumlarda, bir kişinin nasıl solak olduğuna bağlı olabilir. Sala, WordsSideKick.com‘a verdiği demeçte, “Solaklık çok karmaşık bir özelliktir ve özellikle solaklık, nedenin ne olduğuna bağlı olarak bir avantaj veya dezavantaj olabilir.” Bazen, “solaklık, sol yarıkürede bir tür hasar olduğu için sağ yarıkürenin devralması gerektiğinde, bir tür beyin hasarından da kaynaklanabilir.”

Brain and Cognition dergisinde 1985 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu tür hasara doğum öncesi dönemde meydana gelen hemisferik bir lezyon neden olabilir… Lezyonlar beynin sol yarım küresinde meydana gelirse, bu durum kişinin ağırlıklı olarak beyninin sağ yarısını kullanmasına yol açabilir.

Beynin yarım küreleri çapraz indekslendiğinden (yani sol yarım küre vücudun sağ tarafını kontrol eder ve bunun tersi), baskın bir sağ yarım küre solaklığa yol açabilir. Çalışma buna “patolojik solaklık” diyor ve öğrenme güçlüklerine yol açabileceğini kaydetti. Başka bir deyişle, bazen solak olmak öğrenme sorunları ile ilişkilidir.

Bu karmaşık, ancak Sala'nın çalışması, bilişsel spektrumun hem altında hem de üstünde sol elini kullananların aşırı temsil edildiğini gösteriyor. Sala, “Konunun entelektüel olarak zorlanmadığını bir kez gördük… Ancak, sonuçlarının son söz olmadığı ve daha fazla çalışma yapılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Dahası, diğer veriler, sağlakların (sağ elini kullanan kimleser) solaklara göre hafif bir entelektüel üstünlüğü olduğunu gösteriyor. Neuroscience and Behavioral Reviews dergisinde 2017 yılında yayınlanan bir araştırma 20.400'den fazla kişiden alınan verileri içeren diğer 18 çalışmayı gözden geçirdi ve sağ elini kullananların ortalama olarak sol elini kullananlardan ihmal edilecek kadar yüksek IQ'ya sahip olduğunu buldu. Çalışmada yazarlar, “Zeka ile ilişkili olanın el tercihinin derecesi olup olmadığı ve göreceli el becerisi ile zeka arasında bir ilişki olup olmadığı sorularına gelince, tam bir cevap veremeyiz” dedi.

880beyin-hakkinda-1

Soyut

Zeka ve el kullanımı arasındaki ilişki bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bu çalışma, farklı el tercihi gruplarında tam IQ puanlarını ölçen 36 çalışmanın (toplam 66.108 kişi) sistematik bir incelemesidir. Bu çalışmalardan on sekizi, (i) solaklar, (ii) sağlak olmayanlar ve (iii) karışık ortalama IQ puanlarındaki farklılıkları araştıran üç meta-analiz grubuna (toplam 20.442 kişi) dahil edildi. -sağ elini kullananlara kıyasla.

Sistematik incelemeye dahil edilen çalışmaların büyük bir kısmı, sol ve sağ elini kullananlar arasında IQ puanlarında fark olmadığını bildirdi. Meta-analizlerde, sağ elini kullananlar ve sol elini kullananlar arasında ortalama IQ puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edildi, ancak büyüklük olarak marjinaldi (d=-0.07); veri setlerinin homojen olduğu görülmüştür.

En büyük çalışma hariç tutulduğunda anlam kaybolmuştur. Sağ elini kullananlar ile sağ elini kullanmayanların yanı sıra sağ elini kullananlar ve karışık elini kullananlar arasında ortalama IQ puanlarında fark bulunmadı. Cinsiyet farklılıkları bulunamadı. Genel olarak, genel popülasyondaki el tercihi grupları arasındaki zeka farklılıkları ihmal edilebilir düzeydedir.

Solak-Insanlar-Daha-Mi-Zeki

Tarihte Solaklığa Bakış

Solaklık her zaman böyle olumlu bir ışıkta görülmedi. JW Conway'in 1936 tarihli “Çocuklarda Solaklığın Önlenmesi ve Düzeltilmesi” adlı broşüründe solaklık, raşitizm ve pnömoni (Zaature) kadar ciddi ve sorunlu bir “hastalık” olarak tanımlandı.

Solaklara karşı önyargının derin kökleri vardır ve bizim dilimize yerleşmiştir. Birinin “sağ kolu” olmak iyidir, “iki sol ayağa” sahip olmak veya “solak iltifat” almak kötüdür. Sözcüğün kendisi, zayıf veya bozuk anlamına gelen eski İngilizce “lyft” kelimesinden gelirken, “doğru” kelimesine olgusal olarak doğru, ahlaki olarak haklı veya ” ahlaki veya yasal yetki ” anlamında ek onurlar verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş