DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İHH, yardımlarıyla yetimlerin içini ısıtıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı çeşitli çalışmalarıyla mağduriyet yaşayan insanların yanında olma gayreti içerisinde bulunurken yardımlaşma mantığıyla hizmet veren bir vakıftır. Herkese eşit mesafede yaklaşan vakfın çalışmalarında dil, din ya da ırk ayrımı gözetmeksizin hareket ettiği görülürken paylaşma mantığı esas alınır.

14.05.2021 21:45:31

 İHH'nın çalışmalarında gönüllülük esasına bağlı olarak faaliyetler yürütüldüğü görülürken kalıcı yardımlarla da insanlara umut olmaya çalışılır. Çeşitli coğrafyalarda ortaya çıkan insanlık dramları dernek çalışmaları ile hafifletilmeye çalışılırken bu konuda aktif olarak hizmetler verilir. İHH Yetim Yardımları da bu çalışmalardan yalnızca biridir.

Yetim yardımları özellikle savaş yaşanan bölgeler açısından daha büyük bir öneme sahip olurken yakınlarını yitiren çocuklar için güvenli bir yaşam temin edilmeye çalışılır. Yakınlarını kaybeden çocukların akrabaları bulunmaya çalışılırken kimsesi kalmayanlar açısından da kalıcı barınaklar ya da yetimhaneler aracılığı ile çocuklara destek olmaya çalışılırken her tür temel gereksinimleri de kendilerine ulaştırılır.

Çocuklar dünya üzerinde ortaya çıkan felaketlerden en fazla zarar gören kesim arasında yer alırken devletlerin sosyal politikalarının yetersiz olması nedeni ile çocukların mağduriyetleri söz konusu olur.

Korunmaya ve güvenli bir yaşama ihtiyaç duymaları sebebi ile de bu çocuklara yardım ulaştırılması derneklerin çalışmaları ile de desteklenir. Bu faaliyetlerin temel amacı yetim kalmış çocuklara kendi yaşamlarını sürdürebilecek nispette yeterliliğe ulaşana dek destek olmaktır. Bu destekler gerek temel ihtiyaçların karşılanması gerekse onların eğitilmesi şeklinde olurken güvenli ortamlarda barınmaları da sağlanmaktadır.

İHH 13 ülkede 38 yetimhanesi bulunan bir yardım kuruluşu olurken dünyanın çeşitli ülkelerinde ve farklı bölgelerde yetimhaneler inşa etmesinin yanı sıra mevcut yetimhanelerin de onarımlarını ve yardımlarını yapmaktadır.

Ramazan ayında da vakfa ait faaliyetlerden söz etmek mümkün olurken son dönemlerde yaşanan salgın hastalığa bağlı olarak da çeşitli insani yardımların daha fazla gerekli olduğu görülür. İHH'nın bu duruma bağlı olarak yaptığı çalışmalarda insanların dertlerine çare olmak arayışı yer almaktadır.

Ramazan ayında yapılan yardımlar arasında kumanya paketleri, sahur ve iftar sofraları için yiyecek yardımları gerek Türkiye'de gerekse dünya genelinde birçok ihtiyaç sahibine ulaştırılmaktadır. Bir ailenin aylık ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan bu paketler aracılığı ile tüm gereksinimler karşılanmaya çalışılırken bölgesel ihtiyaçlar da dikkate alınmaktadır.

İHH Çalışmaları

Yardımlaşma mağduriyet yaşayan insanların daha insani şartlarda yaşayabilmesi amacıyla yapılan bir faaliyet olurken çeşitli problemlerin kalıcı olarak da ortadan kaldırılabilmesi için gösterilen bir gayrettir. İHH da çeşitli yardım faaliyetleri neticesinde dünyada ve Türkiye'de çeşitli zorluklarla karşılaşan insanlara yardım etmeyi amaç edinir. İHH Çalışmaları çeşitli konular üzerine olurken bunlar arasında yetim yardımları ya da Ramazan yardımları dışında da birçok faaliyetten söz etmek mümkündür.

Afrika ve Asya kıtasında yaşanan su kıtlığına bağlı olarak açılan su kuyuları ya da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda yardımları da bunlardan bazıları olurken dernek aynı zamanda kalıcı nitelikte de eserler bırakmaktadır.

Çeşitli yapım faaliyetleri ya da afet bölgelerine yardım götürülmesi, arama kurtarma çalışmaları da vakfın yardımları arasında bulunmaktadır. Evrensel bir bakış açısıyla yardımların tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaç edinen İHH maddi ve manevi yönden çeşitli çalışmalarla darda kalan insanların yanında olmaya gayret eder.

Vakıf insan hakları konusunda da etkin hizmetlerde bulunurken insani diplomasi konularına ya da rehine krizlerinde arabuluculuk çalışmalarına da iştirak eder. Uluslararası toplantılara katılım gerçekleştirmesinin yanı sıra bu tür toplantılara ev sahipliği yapma konusunda da İHH'nın aktif olarak çalıştığı görülür.

Birçok çalışması nedeni ile ödüllere layık bulunan İHH'nın basılı yayınları ve dijital ve görüntülü yayınları da bulunur. Dünyanın çeşitli ülkelerine hizmet götüren yardımlaşma vakfının mağduriyet yaşayanların insani değerlere uygun olarak yaşamını sürdürmesi amacıyla birçok yararlı faaliyet içerisinde aktif olarak rol aldığı görülmektedir.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş