DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İDDEF Su Kuyuları ile coğrafyalara umut oluyor

İnsani değerleri yaşatmak ve yardımlaşma kültürünü sürdürmek amacıyla kurulan çeşitli denekler bulunurken bunlardan biri de İDDEF’tir. Kuruluşun çalışmaları çeşitli mağduriyetler yaşayan insanlara yardım etmek üzere çeşitlenirken faaliyet alanları oldukça geniştir. İDDEF Su Kuyuları da bu çalışmalar arasında yer alırken vakfın bunun dışında da birçok yararlı etkinliğinden söz etmek mümkündür.

14.05.2021 18:49:05

 Su kuyuları özellikle Asya ve Afrika kıtası açısından çok büyük bir önem taşırken burada yaşayan insanların su sıkıntılarına çare olmak amaç edinilir. İDDEF insani dramların çözümlenmesine yönelik olarak yürüttüğü faaliyetlerinde insanların temiz suya olan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

Bazı coğrafyalarda yaşanan içme suyu kıtlığı sebebiyle yaşamsal öneme sahip suya gereksinim duyulmaktadır. Su kıtlığı çeşitli salgın hastalıkların ortaya çıkmasında da etkili bir unsur olurken hem hayati bir öneme sahiptir hem de temizlik ve hijyen açısından suya her zaman ihtiyaç duyulur.

Bundan dolayı da mağduriyet yaşanan bölgelerde kuraklık ve yoksulluğun etkisiyle birçok gereksinim ortaya çıkar. Bu mağduriyetlerin giderilmesinde bir yardım eline ihtiyaç duyulması çeşitli cemiyetlerin çalışmalarına vesile olurken bu insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için birçok faaliyet yapılır.

İDDEF de gönüllülük esasına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten ve insani yardımlar konusunda yaptığı çalışmalarını insan onuruna yakışır biçimde sunan bir vakıftır. İnsani dramlara çözüm üretme konusunda yardımlaşma ve birlik duygusunun önemini yaşatan İDDEF'in dünya genelinde yaşanan savaşlar ve kıtlıklar karşısında duyarsız kalmadığı görülmektedir.

Susuzluk ve kıtlık insan yaşamında önemli mağduriyetlere yol açan bir durum olurken bu konudaki insani yardımların önemi daha fazla artmaktadır. Su kuyuları açılırken yalnızca içme ihtiyacına yönelik olarak hareket edilmemekte temel gereksinimlerin temin edilmesi için de su kuyuları özellikli olarak açılabilmektedir.

Özellikli su kuyuları sayesinde insanların içme gereksinimi dışındaki su ihtiyaçları da karşılanabilir hale gelirken bu kuyuların daha kapsamlı çalışmalar sonucu oluşturulduğu görülür. Kuyuların bakım ve onarım çalışmaları ya da teknik gereksinimleri de İDDEF çalışmaları ile karşılanırken gönüllü bağışçılardan bu konuda destek alınır.

Dünya genelinde yaklaşık olarak 700 milyon insanın temiz su bulma konusunda sıkıntı yaşadığı bilinirken bu insanların büyük bir kısmının Müslüman toplumlardan oluştuğu görülür. Su kıtlığına bağlı olarak bu bölgede yaşayan insanların yaklaşık olarak her hafta 5bin kişiye yakını yaşamını yitirirken hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmını çocuklar oluşturmaktadır.

Bu bölgelerin ihtiyacı olan temiz su kaynakları kuyular açılmak sureti ile temin edilebilirken bu işlemlerin yardım dernekleri vasıtası ile yapılması gerekli olur. İDDEF de bu insanlık dramına çare olmayı amaç edinen bir yardım kuruluşudur ve bu nedenle bölgedeki su kuyuları açılma işlemlerinde aktif olarak görev alır.

İDDEF Faaliyetleri

İDDEF'in yürüttüğü çalışmalar yalnızca su kuyuları ile sınırlı olmayıp farklı konularda da hizmetlerine rastlanılır. Kuruluş gönüllülük esasına bağlı olarak yürüttüğü çalışmalarında mazlumların yanında olmayı kendisine ilke edinirken mağdurların her tür ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli projelerde yer alır. İDDEF Faaliyetleri çeşitli konularda gerçekleştirilirken insani dramların yaşandığı her bölgede kuruluşun çalışmalarına rastlamak mümkündür.

İslami değerlerin yaşatılmasına yönelik olarak gerçekleştirdiği temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki çalışmalarının yanı sıra yoksulların ve yetimlerin yardımına da koşan İDDEF'in yetim çalışmaları da hizmetlerinden biridir.

Bunun yanı sıra kalıcı eser inşası konusunda da İDDEF'in çalışmaları söz konusu olurken insani yardımların insan onuruna yakışır biçimde iletilmesi yönünde de özel bir gayret saf ettiği görülür. Her tür yardım hizmeti konusunda derneğin aktif olarak görev aldığı görülürken yardımlaşma mantığı ile hareket edilir.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş