DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye’nin yapay zeka stratejisi

Son dönemlerde yapay zeka alanında gerçekleşen gelişmelere müteakip birçok ülke geleceğe yönelik yapay zeka stratejilerini belirlemeye ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaya başladı. Yapay zeka stratejisini belirleyen ülkelerden biride Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde belirlenen Türkiye’nin yapay zeka stratejisi oldukça merak edilmektedir. İşte tüm detayları ile Türkiye’nin yapay zeka stratejisi..

2 Hafta Önce
2021-09-13 12:15:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede Türkiye'nin 2021-2025 yılları arası Ulusal Yapay Zeka Stratejisi belirlendi. Hazırlanan strateji 11.Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında ortaya konularak Türkiye'nin 2025 yılına kadar yapay zeka alanında yürüteceği stratejilerin içermektedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından ortak olarak ortaya konulan stratejiler, özellikle Dijital Türkiye ve Milli Teknoloji Hamlesi gibi vizyonlara odaklanmaktadır.

Belirlenen stratejiler kapsamında Dijital Türkiye vizyonu ile ekonomik, toplumsal, sosyal ve kamusal alanlarda teknolojiden azami ölçüde faydalanarak üretim ve etkinliğin maksimum düzeye çıkartılması hedeflenmektedir.

Milli Teknoloji Hamlesi ile ise, Türkiye'nin teknolojide gerçekleşen yeniliklere cevap verebilecek ve bu doğrultuda milli ve özgün bir üretim sağlayacak insan ve altyapının oluşturulmasında etkili bir vizyondur. Özellikle bu hamle ile teknolojik anlamda bağımsızlık kazanılması ve kritik öneme sahip teknoloji alanlarında atılımların ve üretimin tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

6 stratejik öncelik belirlendi!

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında kritik öneme sahip olan noktada 6 strateji belirlendi. Bu belirlenen 6 strateji şöyledir,

Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı arttırmak

Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek

Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim

Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak

Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek

Yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hedefleri

Bunun yanı sıra belirlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisinde belirlenen 6 strateji bağlamında 24 amaç ve 119 tedbirde yer almaktadır. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde belirlenen hedefler ise şöyledir;

Yapay zeka alanında yapılcak çalışmalar ile bu alanın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya katkısı yüzde 5'e yükseltilecek.

2025 yılına kadar yapay zeka alanında istihdam 50 bin kişiye çıkarılarak etkin bir süreç gerçekleştirilecek.

Merkezi ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zeka alanında istihdam bin kişiye çıkarılacak.

Yapay zeka alanında lisansüstü düzeyde mezun sayısı 10 bin kişiye çıkarılacak.

Yerel ekosistemin geliştirdiği yapay zeka uygulamalarının kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmesi desteklenecek.

Uluslararası kuruluşların güvenilir ve sorumlu yapay zeka ile sınır ötesi veri paylaşımı alanındaki düzenleme çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine aktif olarak katkı verilecek.

Uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer alması sağlanacak.

Toplantılara Cumhurbaşkanı yardımcısının öncülük edecek

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında yapılacak toplantılara Cumhurbaşkanı Yardımcısının öncülük edeceği bildirildi. Bu doğrultuda oluşturulacak Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu'nun toplantılarına Cumhurbaşkanının yardımcısı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı ile Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcısı iştirak ederek sürecin yönetiminde üst düzey bir yol izlenmiş olunacak. Bunun yanı sıra, yapılacak toplantılara yapay zeka ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar ile ilgili bakanlıkların bakan yardımcılarının, Yüksek Öğretim Kurumu başkanının ve diğer temsilcilere yönelikte bir davet söz konusu olacaktır. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu'na yapay zeka alanında öneride bulunabilecek özel sektör, akademi ve ivil toplum kuruluşlarının dahil edileceği Yapay Zeka Ekosistemi Danışma Grubu oluşturulacak. Böylelikle oldukça geniş katılımlı bir sürecin belirlenmesi ile stratejilerin en yetkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

Tüm teknoloji haberleri için tıklayın

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş