DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

SGK fizik tedaviyi nasıl karşılıyor?

Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında bir hastaya günde en fazla bir seans, yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında ise aynı bölge için bir seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi bedeli Kurumca karşılanır.

1 Ay Önce
2021-11-06 20:53:18

Vatandaşların en çok karşılaştığı sorunlardan birisi de "fizik tedavi ve rehabilitasyon" gereksinimi hallerinde nasıl bir yol izleyecekleri ve bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından nasıl , ne şekilde ve hangi kıstaslarla karşılanabileceği.

Özellikle belli bir kurumun sosyal güvenlik çatısında yer alan çalışanlar fizik tedaviye ihtiyaç duydukları hallerde tedavi süreçlerinin özel hastanelerde ve ücretli mi yoksa kamu hastanelerinde ve ücretsiz mi karşılanabileceği ikilemi ile karşı karşıya kalabilmekteler.
Sosyal Güvenlik kurumu da çalışanlara yönelik bilgilendirmesinde konuya ilişkin ayrıntıylara yer verirken kurumsal yönlendirmede de bulunuyor.
İşte bu konuya dair yasal detaylar ve ayrıntılar... Türk Telekom Reklamı

Hangi seanslar ve nasıl karşılanacak?

Bir yıl içerisinde yapılacak 30 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince;
30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için ;
31-60 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulunca (ayakta tedavilerde resmi sağlık kurulunca),
60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumunca sağlık raporu düzenlenmesi halinde Kurumca karşılanmaktadır.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilmesi halinde; en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla 60 seansın devamında verilen tedaviler de Kurumca karşılanmaktadır.
Hastaların sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlamış olması gerekmektedir.

Rehabilite sürecine dair

Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında bir hastaya günde en fazla bir seans, yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında ise aynı bölge için bir seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi bedeli Kurumca karşılanır.
Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilir. Ekstremitelerdeki sağ ve sol bölgeler ayrı bölge olarak değerlendirilir. Ancak SUT eki EK-2/D-2 Listesinde işaretli tanılarda ve G80 kodlu tanılarda bölge kontrolü yapılmaz.
G80 ve (*) işaretli tanılarda yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları hariç olmak üzere sağlık raporunda belirtilen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına, tedaviye başlanıldıktan sonra 5 işgününden fazla ara verilmesi halinde yeni bir sağlık raporu düzenlenmedikce yeni uygulanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri Kurumca karşılanmaz.

Fizik tedavi sürecine dair...

Fizyoterapistler, kaslarınızı güçlendirmek ve işlevlerini geliştirmek için egzersiz terapisinin kullanımı konusunda eğitim almışlardır. Fizik tedavi egzersizleri, acı dindirme, yaralanma sonrası iyileşme veya önleme konusunda en etkili yollardan biri olarak kanıtlanmıştır.
Fizyoterapistler çoğu durumda pahalı cerrahilere ihtiyaç duymadan genellikle reçeteli ilaçların yan etkilerini ve uzun süreli ilaç kullanım ihtiyacını azaltarak hastaların ağrıyı hafifletmelerine yardımcı olan ve hareketsizliği iyileştiren veya eski haline döndüren, hastalara yardımcı olabilen iyi eğitimli ve sertifikalı sağlık uzmanlarıdır.
Ortopedik fizyoterapi olarak da adlandırılan kas iskelet sistemi burkulmaları, sırt ağrıları, duruş sorunları, artrit, suşlar, idrar kaçırma, kese iltihabı, hareket kabiliyetinin azalması, spor ve işyeri yaralanmaları gibi durumların tedavisinde fizyoterapi kullanılır. Cerrahi müdahaleyi takiben rehabilitasyon da bu kategoriye girmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş