DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

SGK acil durumunuzu karşılıyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu diş tedavilerini hangi oranda karşılıyor? Diyaliz tedavilerinde ücret talep ediliyor mu ve hangi acil durumlarda ücretsiz hizmet verilmekte?

2 Ay Önce
2021-10-24 19:41:58

Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bazı hususlarda "kafa karışıklığı" yaşamışor değil.

Kamu hizmeti bağlamında vatandaşa sunulan hizmetler ile ilgili kurumsal açıklamalar da yapılıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi sitesindeki değerlendirmelerde de konuya ilişkin içeriklerde bilgiler mevcut. İşte bunlardan en önemlileri ve vatandaşlarca en çok merak edilen konulardan bazıları...

Diyaliz tedavi hizmeti

Sosyal Güvenlik Kurubu tarafından, hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri bedelleri SUT' da belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kurumca karşılanmakta olup sağlık hizmeti sunucuları tarafından herhangi bir ilave ücret talep edilemez.

Diş tedavi hizmeti

Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak;Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda,b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,) Konjenital diş eksikliği vakalarında, Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda,Sağlık kurulu raporu ile her bir çene için en fazla 4 adet kemik içi implant uygulaması işlem bedeli ile her implant için bedel alınmakta.

Acil sağlık hizmeti

Sağlık Uygulama Tebliği'nin katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri ile ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerine ilişkin maddelerine göre Kurumla sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır. Ancak, Acil servise müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri, “Yeşil alan muayenesi” adı altında yer alan işlem bedeli üzerinden Kurumca karşılanır.

Fizik Tedavi hizmeti

Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri;Bir yıl içerisinde yapılacak 30 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince; 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için ;31-60 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulunca (ayakta tedavilerde resmi sağlık kurulunca),
60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumunca sağlık raporu düzenlenmesi halinde Kurumca karşılanmaktadır.Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilmesi halinde; en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla 60 seansın devamında verilen tedaviler de Kurumca karşılanmaktadır.Hastaların sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlamış olması gerekmektedir.

Trafik kazalarında hizmet

Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri Kurumumuzca karşılanmaktadır. GSS'li kazazedeler için trafik kazası geçirilen araç/araçlardan bir tanesinin plaka bilgisi yeterli olup, trafik kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenmeyecek, GSS'li olmayanlar içinse kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenmektedir.
Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın 25/02/2011 tarihinden önce üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilmiş ancak, ”Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” kapsamında olmadığından (kusur oranı, araç işletenin tedavisi, tek taraflı kaza vs.) dolayı sigorta şirketlerince ödemesi yapılmayan sağlık hizmet bedelleri ile tıbbi malzeme, ilaç, yol, gündelik ve refakatçi giderleri SUT hüküm ve ekleri esas alınarak Kurumca karşılanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş