DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,8803 ₺

EURO

18,4262 ₺

ALTIN

1.026,80 ₺

BİST

2.829,58 ₺

Halis Aygün görevden mi alındı? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün neden görevden alındı? KPSS soruları sızdırıldı mı?

Halis Aygün görevden mi alındı? KPSS için sosyal medya sallanırken, sabah saatlerinde ani bir kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındığı haberi gündeme geldi. Peki ama Halis Aygün neden görevden alındı? Twitter'da gündem olan konularda yer alan 'KPSS'de sorular sızdırıldı' ve 'KPSS sınavı iptal edilsin' başlıkları doğru mu? İşte merak edilen detaylar...

1 Hafta Önce
2022-08-03 09:09:35

KPSS için sosyal medya sallanırken, sabah saatlerinde ani bir kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındığı haberi gündeme geldi. Peki ama Halis Aygün neden görevden alındı? Twitter'da gündem olan konularda yer alan 'KPSS'de sorular sızdırıldı' ve 'KPSS sınavı iptal edilsin' başlıkları doğru mu? İşte merak edilen detaylar...

KPSS soruları sızdırıldı mı?

KPSS hakkında Twitter ortamında birçok iddia ortaya atıldı. Bir yayın şirketinin sorularının, KPSS sorularına benzetilmesi üzerine, birçok alıntı yapılarak paylaşıldı. Fakat ÖSYÖ kısa sürede durum hakkında 'güvenli şekilde sınav yapıldı' açıklamasını yaptı.

Henüz soruların sızdırılmasına ilişkin net bir açıklama gelmedi. İncelemeler takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı KPSS için talimat verdi

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamasıyla birlikte; "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." sözlerini paylaştı.

erdoğan açıklama

Halis Aygün görevden mi alındı?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün neden görevden alındı. Kararda; "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden alınmıştır." sözlerine yer verildi.

halis aygünün görevden alınma kararı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nedir?

MADDE 3-

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak.

ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak. 2

(3) Yurtdışı daimî görevlere atanabilmek için birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan şartlara ilave olarak, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında yapılacak atamalar dâhil, yeterli dil bilgisine sahip olunduğunu belgelendirmek şarttır. Yurtdışı teşkilatında daimî bir göreve atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usûl ve esasları ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usûl ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda birinci ve ikinci fıkraların (a) bentleri hariç, bu madde hükümleri uygulanmaz. 3profesörlük yapanlar arasın

(5) (Ek: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/800 md.) Rektörler, (…) dan atanır.

(6) (Ek: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/800 md.) Mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen kadro, pozisyon ve görevlerde ikinci fıkranın (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

(7) (Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/3 md.) TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz..

(8) (Ek:RG-13/12/2018-30624-C.K.-23/11 md.) Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılıkları ve Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.

(9) (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-67/5 md.) Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda iki üye için ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş