DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Lise ve Ortaokul bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları | Bursluluk sınavı soru ve cevapları

Lise ve Ortaokul bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları | Bursluluk sınavı soru ve cevapları | Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde lise ve ortaokul öğrencileri için yapılan (İOKBS) bursluluk sınavı ile binlerce öğrenci eğitimlerini burslu devam etme imkanı yakalayabiliyor. 5 Eylül 2021 Pazar günü yapılan ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katıldığı bursluluk sınavının soru ve cevap anahtarı MEB tarafından yayınlandı. Sınav sonrası kendi performanslarını değerlendirmek isteyen adaylar bursluluk sınavı (İOKBS) soru ve cevap anahtarlarını indirmek istiyor. İşte (İOKBS) bursluluk sınavı (lise-ortaokul) soru ve cevapları...

2 Hafta Önce
2021-09-09 10:32:45

Lise ve Ortaokul bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları | Bursluluk sınavı soru ve cevapları| Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde lise ve ortaokul öğrencileri için yapılan (İOKBS) bursluluk sınavı ile binlerce öğrenci eğitimlerini burslu devam etme imkanı yakalayabiliyor. 5 Eylül 2021 Pazar günü yapılan ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katıldığı bursluluk sınavının soru ve cevap anahtarı MEB tarafından yayınlandı. Sınav sonrası kendi performanslarını değerlendirmek isteyen adaylar bursluluk sınavı (İOKBS) soru ve cevap anahtarlarını indirmek istiyor. İşte (İOKBS) bursluluk sınavı (lise-ortaokul) soru ve cevapları...

Binlerce öğrenci (5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavında burs kazanabilmek için ter döktü. Sınava giren öğrenciler sınav sonrasında sınavın sorularının ve cevap anahtarlarının MEB tarafından açıklanmasını bekliyordu. Sınav sonrası binlerce kişi Lise ve Ortaokul bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları indir seçeneğini internetten araştırmaya başladı. 5 Eylül'de yapılan 2021 İOKBS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB tarafından açıklandı.

Lise ve Ortaokul bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları

2021 bursluluk sınavı İOKBS soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB tarafından yayınlandı. Bursluluk sınavına giren binlerce kişi soru kitapçığı ve cevap anahtarına bakarak sınavlarının nasıl geçtiğini değerlendirmek istiyor. Binlerce kişi internette Lise ve Ortaokul bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları indir seçeneğini aratmaya başladı. İşte 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları..

Lise ve Ortaokul bursluluk sınavı soru ve cevapları

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

Bursluluk sınavı nedir?

Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

5 Eylül 2021 tarihinde yapılan İOKBS sınavının sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Bursluluk sınavı değerlendirmesi nasıl yapılır?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş