DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

15,7701 ₺

EURO

16,6604 ₺

ALTIN

923,49 ₺

BİST

2.408,41 ₺

2022 Jandarma astsubay alım başvurusu ne zaman?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesinde çalışacak astsubay alımları yapılacak. Peki ama kaç astsubay alımı yapılacak? Sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alımı şartları nelerdir? 2022 kaç astsubay alımı yapılacak? Fiziki ve sözlü mülakat detayları...

6 Ay Önce
2021-12-08 12:41:26

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde çalışacak astsubay alımları için kılavuz yayınlandı. 8 Aralık ve 23 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan başvurunun detayları için İçişleri Bakanlığı 2022 Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubay Alımı Kılavuzunu İndirebilirsiniz.

Jandarma Kaç Astsubay Alımı Yapacak 2022?

Jandarma ve SAhil Güvenlik bünyesinde çalışacak olan astsubaylar, ilk olarak fiziki ve sözlü mülakata tabi tutulacaklar. Bunun yanı sıra sağlık sorunları ve vücut kitle indeksinin de göz önünde bulundurulacağı bir araştırma sonucunda yeterli görülen kişiler fevlet bünyesine alınacaklar. Toplamda 1840 kişilik açılan kontenjanın farklı branşlardan alımı yapılacak.

jandarma ve sahil güvenlik astsubay alımı

Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay Alım Şartları İçin TIKLAYINIZ...

Jandarma Astsubay Alım Şartları Nelerdir?

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik Tablo-2 ve Tablo-3'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2020-2021 yılında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2020 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak,

(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.), (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.)],

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) numaralı subay ve astsubay adayları değerlendirme sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak, -6-

(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(14) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış olmak veya çıkarılmış olmamak,

(15) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

(16) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

(17) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(18) Hamile olmamak. NOT: 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir. 2. Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2'nci maddede belirtilen mevzuatı incelemeleri faydalarına olacaktır. 3. Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin okunaklı ve okunur durumumda olmasından adayın kendisi sorumludur. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş