DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

16,0384 ₺

EURO

17,1586 ₺

ALTIN

955,07 ₺

BİST

2.380,90 ₺

2022 dini günler | Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Kandil ne zaman?

2022 dini günler | Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Kandil ne zaman? 2022 yılında dini günler ve dini bayramların hangi gün olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İslam dünyası için kutsal olan Kandil günlerinin de ne zaman olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların başlaması ile birlikte 2022 yılında milyonlarca Müslüman ellerini semaya açarak mübarek günleri ibadetle geçiriyor. İşte Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Mevlid Kandili tarihleri...

4 Ay Önce
2022-01-28 09:50:03

2022 dini günler | Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Kandil ne zaman? 2022 yılında dini günler ve dini bayramların hangi gün olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İslam dünyası için kutsal olan Kandil günlerinin de ne zaman olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların başlaması ile birlikte 2022 yılında milyonlarca Müslüman ellerini semaya açarak mübarek günleri ibadetle geçiriyor. İşte Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Mevlid Kandili tarihleri...

Dünya üzerinde milyonlarca Müslüman için kutsal olan dini günlerin ne zaman olduğu merak ediliyor. 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü 3 aylar başlangıcı olacak. 3 aylar başlangıcı ile birlikte yeni yılın ilk kutsal günü başlamış olacak. Ardından Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili tüm Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilecek. İşte 2022 yılı dini günleri...

Bugün kandil mi?

Bugün kandil mi sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da 4 kandil kutlanacak. İlk olarak 3 Şubat'ta Regaip Kadili tüm Müslümanlar tarafından eda edilecek. Ardından 27 Şubat 2022'de Miraç Kandlli dualarla, ibadetlerle geçecek. Ardından da 17 Mart Perşembe günü Berat Kandili yaşanacak. Son olarak 2022'nin son kandili 7 Ekim'de Mevlid Kandili eda edilecek.

Bugün ne kandili?

Bugün hangi kandilin olduüğu da vatandaşlar tarafından oldukça sık soruluyor. İşte 2022 kandil günleri;

3 Şubat Perşembe : Regaib Kandili

27 Şubat Pazar: Miraç Kandili

17 Mart Perşembe: Berat Kandili

7 Ekim Cuma: Mevlid Kandili

2022 dini günler

Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da Milyonlarca Müslüman dini günlerde ellerini semaya açarak Allah'a dua edecek. Müslümanlar için kutsal kabul edillen dini günlerin ne zaman, hangi gün başlaauycağı Diyanet Takvimi'nde beliritliyor. İşte 2022 dini günler;

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

Mevlid Kandili nedir?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili , İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an'da yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Anadolu'da Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an'da yer almaz.

Miraç kandili nedir?

Miraç, İslam mitolojik anlatımlarında, Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

Sonraki yüzyıllarda yazılan miraçnamelerde Ali'ye benzer şekilde, İslam tarihinde Satuk Buğra Han, Ahmed Yesevi ve Celaleddin Rumi gibi Muhammed'den yüzyıllar sonra yaşamış dini/politik şahsiyetler bile miraç hikayelerine dahil edilir. Böylece Alevi kültürü gibi bu kişilerin görüş ve uygulamaları da meşrulaştırılarak İslam kültürünün temel parçaları arasına sokulur ve yüceltilir.

Burak, 17. yy'a ait bir minyatür, Burak ile ilgili tanımlamalar İslam öncesi inanç sistemlerinde yer alan heykellerle paralel imgeler içeriyor.

"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Muhammed'in geceleyin Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eder. Birlikte İsra ve Miraç olarak anılır.

Gök Tanrı inancından Hristiyanlığa, Zerdüştlükten Yahudiliğe, Mazdeizmden İslamiyete kadar bir çok inanç göğü kutsal kabul etmiş ve göğü Tanrı'ya mekân olarak seçmişler, ölüm sonrası ruhlarının gökyüzüne yükseldiğine ve orada sonsuz yaşama ulaştığına inanmışlardır. Miraç bu inanç ve hikayelerin İslami yansımalarından biri olarak görülür. İslam kültüründeki miraçnameler ile özellikle Ardavirafname arasında birçok paralellikler göze çarpar. Birçok inançta Evren yeryüzü ve gökyüzü (7 kat gök) olarak iki bölümden oluşur. Buna göre iyi ruhlar gökyüzüne, cennete yükselirken, kötü ruhlar yerin altında, cehennemde azap çekerler.

Ardavirâf, ömrü boyunca günah işlemediği için din adamlarından oluşan bir kurul tarafından Ahura Mazda ile görüşmeye gönderilir. Meng isminde bir içecekten üç kadeh içtikten sonra uykuya dalar. Yedi gün boyunca Kutsal Surûş ve tanrı Azer'in eşliğinde Çinvat Köprüsü'nü görür, cenneti ve sonra sırasıyla araf ve cehennemi gezer. Burada iyilerin cennetteki, günahı ve sevabı eşit olanların araftaki ve günahkârların cehennemdeki durumu hakkında bilgiler edinir ve döner.

Regaip Kandili nedir?

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez.

Regaip Kandili doğrudan Kur'an kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir.

Berat Kandili nedir?

Berat Kandili, (Berâet Kandili), İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bir kısım Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş