Fuat Keyman kimdir?

Fuat Keyman kimdir?

Türk akademisyen Fuat Keyman kimdir? İşte Fuat Keyman'ın biyografisi...

Fuat Keyman 1958 yılında  Ankara'da doğdu. 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Keyman doktorasını Kanada'da Carleton University'de yaptı. Doktora sonrası çalışmalarını Harvard Üniversitesi ve Wellsley College´da yaptı.

Fuat Keyman, Türkiye'de ODTÜ ve Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde ders verdi. Halen Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü'nde öğretim üyesi olan Keyman Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratikleşme Araştırma Merkezi (GLODEM) direktörlüğü ve Ekonomi ve Dış Politika Arrucu yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor. 

Aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü olan Fuat Keyman'ın yazıları Radikal Gazetesi'nin Pazar eki, Radikal İki'de yayınlandı. 

Fuat Keyman, 3 Nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Ege Bölgesi grubunda görev aldı.

Türkiye'de ve yurtdışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışması bulunan Keyman'ın başlıca kitapları; İç içe Çatışmalar: Türkiye'de Milliyetçilik, Türkiye'nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi; Değişen Dünyada Türk Siyaseti; Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri; Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık; Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye'de Vatandaşlık; Türkiye'nin İyi Yönetimi;  Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye 

Fuat Keyman, Kanadalı Cara Murphy ile evli olup Ariana Esma ve William Nazif Keyman adında iki çocuğu var. 

 Keyman'ın eserleri ise şöyle:

 • Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (İç içe Çatışmalar: Türkiye'de Milliyetçilik) (Utah University Press, Utah, 2009/10, Ayşe Kadıoğlu ile birlikte),
 • Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, Democracy (Türkiye'nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi) (Lexington, Oxford, 2007),
 • Turkish Politics in a Changing World (Değişen Dünyada Türk Siyaseti) (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, Ziya Öniş ile beraber),
 • Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri) (Routledge, London, Ocak, 2005, Ahmet İçduygu ile beraber),
 • Globalization, State, Identity/Difference: Towards a Critical Social Theory of International Relations (Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık) (Humanities Press, New Jersey, 1997),
 • Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye'de Vatandaşlık, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009),
 • Türkiye'nin İyi Yönetimi, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008),
 • Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006)
 • Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa, İstanbul, 2001
 • Türkiye Siyasi Tarihi ve Demokratikleşme (Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi)(Savaş Yayınevi, 4. baskı, 2012)
 • Sekiz Kentin Hikayesi - Türkiye'de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar (Metis Yayınları, 2020, Berrin Koyuncu Lorasdağı ile birlikte)