DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Şirketler internette 'madeni' buldu

Verilerin anlamlı hale getirilmesi ve kullanılabilmesi için işlenmeleri lazım. Milyonlarca veriye sahip yazılım sistemlerinin, verileri elde etmek için yaptığı çalışmalara veri madenciliği adı veriliyor.

2 Ay Önce
2021-08-02 22:17:21

Bilhassa ekonomik sahada fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz iş ve işlemleri bilgisayardan, cep telefonundan ya da tabletten yapmaktayız. Hastane ve banka randevusundan en özel ihtiyaç şiparişine dek tek tuşla hizmet almaya alıştık. Ve bu süreçte yaptığımız işlemler belli veri topluluğuna dönüşüyor. İşletmelerin sunucularında biriken bu verilerin toplanması, analiz edilerek tanımlanması ise veri işine daha doğrusu veri madenciliği kapsamına giriyor...

Veriden veri madenciliğine...

Öncelikle verinin ne olduğu konusuna ışık tutmak gerek. Veri, ham, işlenmemiş kayıt anlamına gelmektedir.
Enformasyon ise, verilerin organize edilmesi ve sınıflandırılması sonucunda elde edilen bilgi parçaları olarak ifade edilebilir. Enformasyona dönüştürülmüş verilerin analiz ve sentezlenmesi sonucunda anlam kazanması ise bilgi olarak tanımlanmaktadır.

Sistemin asıl amacı ne?

Dünya genelinde zaman mekan sınırı tanımadan verilere maruz kalmaktayız. Bu verilerin bir kısmı enformasyon ve bilgiye dönüşme noktasında anlam ifade ederken, bir kısmının ise bu işlevi bulunmaz. Verilerin anlamlı hale getirilmesi ve kullanılabilmesi için işlenmeleri lazım. Milyonlarca veriye sahip yazılım sistemlerinin, verileri elde etmek için yaptığı çalışmalara veri madenciliği adı veriliyor.
Veri madenciliği ile eldeki veriler arasında bağlantı kurmak ve sonraki süreçlerde bu veriler üzerinden tahminde bulunmak mümkün. Burada temel amaç, kurum ve kişilerin işine yarayabilecek, gelişme sağlayabilecek verileri, işlevsiz verilerden ayırıp, beli yöntemlerle işlemek ve kullanabilmek.

Bu süreç nasıl işliyor

Veri madenciliği genel olarak şu şekilde gerçekleşmektedir: Öncelikle veri yığını tespit edilir ve bu yığının güvenliği sağlanır. erilerden işe yaramayan ve anlam ifade etmeyenleri temizlenir. Kalan veriler bütünleştirilip dönüştürülür.
Veri madencileri, eldeki verilere uygun olan kümeleme, karar destek ağacı, sınıflandırma gibi yöntemlerle verileri gruplandırır.Elde edilen sonuçlar, test edilir ve sonuçlar değerlendirilir.

Nerelerde ve ne maksatla kullanılıyor?

Bugün hemen her sektörün teknolojik altyapı kullanmaya başlamasıyla veri madenciliği değer kazanmış, kullanım alanları gelişmiştir. Dünyada ve Türkiye'de her alanda veri madenciliği yapılmakta. Nerdeyse her an bilgisayar, tablet ya da telefonlarımız ile iç içe olduğumuz bir hayat söz konusu. Resmi ve özel hayatımızda da sıkça internet ortamında zaman geçiriyor, arama motorları üzerinden birçok anahtar kelime ile araştırmalar yapmaktayız. Yapılan tüm bu aramalar, bir veri madencisi aracılığıyla analiz ediliyor. Sonraki süreçte pazarlama şirketlerinin incelediği bu veriler sayesinde, hangi reklamların yapılacağı, hangi ürünlerin size gösterileceği ya da promosyona gireceği gibi satış stratejileri oluşturuluyor.

En çok hangi sektörler kullanıyor?

Günümüzde veri madenciliğinin en yaygın olarak kullanıldığı alanlar ise belli başlı şöyle:
Bankacılık:Kredi kartı kullanım alışkanlıklarına göre müşterilerin belirlenmesi.Kredi taleplerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması.
Pazarlama:Bireylerin satın alma alışkanlıklarının belirlenmesi. Satış tahmini.
CRM:Müşteri sadakatinin artırılması.Pazarlama kampanyalarından en yüksek seviyede yarar sağlama çalışmalarının yapılması.
E-Ticaret:Sunuculara yapılan saldırıların tespit edilmesi.Web sitesinde gezinen kullanıcıların davranışlarının belirlenmesi.SigortacılıkSigorta risk gruplarının belirlenmesi.

Alıcı ile satıcı arasında köprü görevi

Veri madenciliği sayesinde; kullanıcıların davranışları ya da alışkanlıkları analiz edilip, kullanıcıların daha kolay ve hızlı ödeme yapabileceği araçlar oluşturuluyor.Sektörlere uygun işlem yapabilme, deneyim ve ilişki anlamında temasta bulunarak deneyim ve enformasyon hizmeti sağlanmakta.
İnternet üzerinde yapılan ve tek başına hiçbir şey ifade etmeyen işlemler, anlamlandırılarak değerli bilgilere dönüşebilir ve gelecekte birçok alanda insanların ihtiyaçlarına cevap veren ürün ve hizmetler yapılabilir.
İnternet kullanıcıların satın alma alışkanlıkları hakkında fikir sahibi olunabilir ve yeni bir ürün ya da hizmet oluşturulduğunda bunların hangi kitleye hitap edeceği konusunda bir öngörü oluşur. Daha kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışı gelişir. Hem satıcı hem de alıcının memnun olduğu bir satış süreci yaşanabilir.

Teknolojik konumu analiz etme imkanı

Veri madencisi olmak için teknolojiyi takip etmek hatta teknolojiyi sadece kullanmaktan ziyade, teknolojik altyapılar kurmak için gerekli donanımları öğrenmek oldukça önemli. Yazılım, matematik, istatistik gibi alanlara ilgi duymak, analitik düşünebilmek ve problem çözme yeteneğine sahip olmak ve bu hususta uzmanlaşmak ise sistemin en önemli odak noktasını teşkil ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş