DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

15,9900 ₺

EURO

17,0790 ₺

ALTIN

951,30 ₺

BİST

2.380,90 ₺

Öğretmen 8 yılda 1 kademe | Memurlara 8 senede bir kademe veriliyor mu? 8 yılda 1 kademe şartları neler?

Öğretmen 8 yılda 1 kademe | Memurlara 8 senede bir kademe veriliyor mu? 8 yılda 1 kademe şartları neler? Milyonlarca memur kademe ve dereceye göre meslek hayatlarında ilerliyorlar. Kademe ve derece farkı memurların maaşlarını da etkiliyor. Görevde 8 sene kalan memurlar kademelerinde değişiklik olabiliyor. Devlet memurları kademe değişikliğinin yanlış olduğunu düşünebilir ancak 8 yılda bir memurlara kademe verildiği pek çok memur tarafından bilinmiyor.

4 Ay Önce
2022-01-20 13:37:12

Öğretmen 8 yılda 1 kademe | Memurlara 8 yılda bir kademe veriliyor mu? 8 yılda 1 kademe şartları neler? Milyonlarca memur kademe ve dereceye göre meslek hayatlarında ilerliyorlar. Kademe ve derece farkı memurların maaşlarını da etkiliyor. Görevde 8 sene kalan memurlar kademelerinde değişiklik olabiliyor. Devlet memurları kademe değişikliğinin yanlış olduğunu düşünebilir ancak 8 yılda bir memurlara kademe verildiği pek çok memur tarafından bilinmiyor.

Milyonlarca memur kademe ve derece ile mesleklerinde ilerliyor. Görevde bulundukları yıllara göre memurlar kademe ve derece atlayabiliyor. Kademe ve dereceler memur maaşlarını da doğrudan etkiliyor. Memurlar kademe ve dereceye göre maaş alıyorlar. Pek çok memur kademesinin bir anda kendiliğinden yüskeldiğini fark ediyor ve bu durumda bir yanlışlık olduğunu sanıyor. Memurların çoğu 8 senede 1 kademe verildğini bilmiyor.

Memurlara 8 yıla bir kademe veriliyor mu?

Kamu çalışanları 8 yılda bir olmak şartıyla, 1 derece kademe ilerlemesi almaktadırlar. Çalışma hayatında son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almayan kamu çalışanları, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanmaktadır. Kademe ilerlemesine esas alınacak tarih, "kanunun yürürlüğe girdiği, 25-02-2011"dir.

Öğretmen 8 yılda 1 kademe

Öğretmenler de görevde oldukları 8 seneden eğer disiplin cezası almamışlarsa 1 kademe alabiliyorlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."

8 yılda 1 kademe şartları neler?

Devlet Personel Başkanlığı'nın ADAYLIK konusundaki görüşünde; "Aday memurların kendileri için getirilen özel hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun diğer hükümlerine tabi oldukları hususu göz önünde bulundurulduğunda, 6111 sayılı Kanunla değiştirilen ve bu Kanunun Resmi Gazetede yayım tarihi olan 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile düzenlenen bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında aday memurluk dahil Devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir."

6111 sayılı Kanunun 116 ıncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 36 ıncı maddesinin (C) bendinde "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır." denilmektedir.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş