DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Konut kredisi borçları yapılandırılacak mı?

Kredi alarak konut sahibi olan birçok kişi konut kredisi borçalarının yapılandırılıp yapılandırılmadığını merak etmektedir. Ak Parti hükümeti tarafından sunulan kanun teklifine göre birçok borç yapılandırılarak, borçların daha kolay ödenmesi sağlanacaktır. Bu kanun teklifi ile birlikte birçok kişi bu yapılandırmaya konut kredi borçlarının da dahil olup olmadığını merak etmekte. Peki borç yapılandırma nasıl yapılacak? Hangi borçlar bu kapsamda yapılandırılabilecek? Konut kredisi borçları yapılandırılacak mı? Bankalara olan borçlar yapılandırma kapsamında değerlendirilecek mi?

2 Ay Önce
2021-07-28 23:52:59

Mecliste kabul edilen kanun teklifine göre birçok borç yapılandırılabilecek. Bu kapsamda sadece devlete olan borçlar üzerinde, borç sahipleri yapılandırma yaparak gecikme zammını ödemeden daha uygun ödeme şartları ile borçlarını ödeyebileceklerdir. Birçok kişi atılan bu adımda ne tür borçların dahil olduğunu oldukça merak etmekte. Borçlanarak ev alan birçok vatandaş kendi konut kredi borçlarının yapılandırılıp yapılandırılmayacağını öğrenmek istemektedir. İşte tüm detayları ile konut kredisi borçları yapılandırılacak mı sorusunun cevabı…

Konut kredisi borçları yapılandırılacak mı?

Posta Gazetesi'nin bildirdiği habere istinaden, konut kredisi borçları tahsil etme yetkisinin bankalardan alınıp varlık yönetim şirketlerine devri gerçekleştirilmiştir. Bu şirketler vatandaşların borçlarını uygun şekillerde ödeme planları sunarak, daha kolay ödemelerini sağlamaktadır.

Borçlar ne zaman yapılandırılacak?

Bu kanun teklifine göre 30 Nisan 2021 öncesine kadar olan borçların yapılandırılması mümkün. Yapılandırma başvuruları ise 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecektir. İlk ödemeler ise Eylül ayı itibari ile başlayacaktır. Ödemeler 6, 9, 12 ve 18 aylık periyotlar şeklinde yapılacaktır.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

- Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

- Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

- İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş