DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Konut kredisi borçları yapılandırılacak mı? Konut ve ev kredisine yapılandırma var mı?

Konut kredisi borçları yapılandırılacak mı? AK Parti tarafından Meclis'e sunulan ve TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni borç yapılandırma paketi binlerce borçluyu sevindirdi. Vergi borçlarından, idari para cezalarına kadar birçok borç yapılandırma kapsamına alınarak vatandaşın omuzundaki yük hafifletilecek. Konut kredisi borcu olan ve ödeyemeyen kişiler de konut ve ev kredisine yapılandırma var mı? gibi sorular sormaya başladı. Bankaya kredi borcu olanlar yapılandırmaya başvurabilir mi? Banka kredi borçları yapılandırılacak mı? Konut kredisi borcu yapılandırma kapsamında mı? Yeni yasa devlete olan borçları kapsıyor. Bankalara olan borçların yapılandırması yeni yasa kapsamında değil.

05.06.2021 08:48:46

Konut kredisi borçları yapılandırılacak mı? AK Parti tarafından Meclis'e sunulan ve TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni borç yapılandırma paketi binlerce borçluyu sevindirdi. Vergi borçlarından, idari para cezalarına kadar birçok borç yapılandırma kapsamına alınarak vatandaşın omuzundaki yük hafifletilecek. Konut kredisi borcu olan ve ödeyemeyen kişiler de konut ve ev kredisine yapılandırma var mı? gibi sorular sormaya başladı. Bankaya kredi borcu olanlar yapılandırmaya başvurabilir mi? Banka kredi borçları yapılandırılacak mı? Konut kredisi borcu yapılandırma kapsamında mı? Yeni yasa devlete olan borçları kapsıyor. Bankalara olan borçların yapılandırması yeni yasa kapsamında değil. 

Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Milyonlarca kişi yeni borç yapılandırma yasası ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. Vatandaşlar borç yapılandırma kapsamında devlete olan borçlarının gecikme zammından kurtulurken uygun ödeme imkanlarıyla borçlarını zorlanamdan ödeyebilecek. 30 Nisan 2021 itibarıyla kesinleşmiş, vergi, harç ve SGK prim borçları ile cezalar yeniden yapılandırılacak. Peki konut kredisi borçları yapılandırılacak mı? Konut ve ev kredisine yapılandırma var mı? Konut kredisi borcu yapılandırma kapsamında mı?

SON DÜZENLEMEYE BAŞVURANLAR DA YARARLANABİLECEK

Son yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu zamanında ödeyemeyenler de yapılandırmadan yararlanabilecek.

KONUT KREDİSİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

Posta Gazetesi'nin haberine göre, milyarlarca liralık kredi borcunu tahsil etme yetkisi bankalardan, varlık yönetim şirketlerine geçmiş durumda. Kronik hale gelen bu borçları şirketler, ödeme kolaylıkları sağlayarak yasalar çerçevesinde kapatmanın ve çözüm yaratmanın peşinde. Şirketler borcu vatandaşla irtibata geçtiğinden uygun bir ödeme planı sunuyor. Ödeme planı tamamen kişinin maddi durumuna göre dizayn ediliyor. Ayrıca konut kredisi yapılandırma ve ödeme takvimi değiştirme imkanını bankalar sağlıyor. 

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Yapılandırma için başvurular 31 Ağustos 2021'e kadar yapılacak. İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak. İlk 2 taksit ödendikten sonra bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı var, bu durumda yapılandırma bozulmayacak.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

KYK KREDİLERİ DE YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

Üniversite eğitimi sırasında alınan öğrenim kredileri, okul bitiminden itibaren 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ancak pek çok öğrenci, farklı nedenlerle kredi borcunu zamanında yatıramıyor. Öğrencilik zamanlarında kullanılan öğrenim kredisinin borçları yeni yapılandırma ile küçük taksitlerle ödenebilecek. Bu durumdan 5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle:

- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

- Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

- Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

- İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş