DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Bankalar için iki tebliğde değişiklik

Resmi Gazete'de bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar hakkındaki değişiklik ve bankalarca risk yönetimine ilişkin kamuya yapılacak açıklamalar hakkında tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Ay Önce
2021-09-21 19:31:08

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkındaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

3197613_9b370a91092e9d53d2fb50081fca079f

3197613_cdb5aca915756e2c70bd047922b1a5a8

Buna göre, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca standart yaklaşımın kullanıldığı risk tutarları için anılan Yönetmeliğin Ek-1'inde tanımlanan her bir risk ağırlığına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı ve özkaynaklardan indirilen tutarlar.

“e) Aşağıdaki tablo esas alınmak suretiyle Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanıldığı risk tutarları için ilgili risk ağırlığı aralıklarına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı.

Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Şablon KR4: Standart Yaklaşım-Maruz kalınan kredi riski ve kredi riski azaltım etkileri.” başlıklı tabloda yer alan “İpotek teminatlı menkul kıymetler” ibaresi “Teminatlı menkul kıymetler” olarak ve aynı bendin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş