DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

15,7819 ₺

EURO

16,6600 ₺

ALTIN

924,20 ₺

BİST

2.408,13 ₺

2022 doğum borçlanması ne kadar? 2022 askerlik borçlanması primi en düşük (en az) kaç TL?

2022 doğum borçlanması ne kadar? 2022 askerlik borçlanması primi en düşük (en az) kaç TL? Emeklilik hayali kuran binlerce kişi doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile emekliliklerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. 2022 yılında doğum ve askerlik borçlanmalarında günlük en düşük prim bedeli belli oldu.

4 Ay Önce
2022-01-18 09:24:48

2022 doğum borçlanması ne kadar? 2022 askerlik borçlanması primi en düşük (en az) kaç TL? Emeklilik hayali kuran binlerce kişi doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile emekliliklerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. 2022 yılında doğum ve askerlik borçlanmalarında günlük en düşük prim bedeli belli oldu.

Vatandaşlar bazı nedenlerden dolayı sigortalılık haline devam edemiyor. Boş kalan bu süreyi doldurabilmek için vatandaşlar borçlanma primi ödeyebiliyor. Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile binlerce kişi emekliliğe bir adım daha yaklaşıyor. 2022 yılında ödenecek doğum borçlanması ve askerlik borçlanması prim ödemeleri belli oldu.

2022 doğum borçlanması ne kadar?

Asgari ücretteki artış doğum ve askerlik hizmet borçlanmasını da etkiledi. En düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıktı.

2022 askerlik borçlanması primi en düşük (en az) kaç TL?

2022 askerlik borçlanması için vatandaşlar en düşük günlük 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruş oldu.

Doğum borçlanmasının şartları nelerdir?

Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için, 5510 sayılı Kanun veya mülga kanunlar kapsamında tescil edilmiş ve adlarına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması, çocuğun yaşaması, kısmi süreli çalışanlar hariç, borçlanacağı sürede adına prim ödenmemiş olması gerekmektedir.

Askerlik borçlanmasına hangi süreler dâhildir?

Er veya erbaş olarak silahaltında geçen süreleri,
Yedek subay okulunda geçen süreleri,
Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanların, istekleri dışında, disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılmaları halinde, harp okulu veya yüksekokulda geçen süreleri,
Kendi hesabına okuduktan sonra TSK veya Emniyet mensubu olanların, normal öğrenim süreleri askerlik borçlanması kapsamındadır.

Borçlanılacak süreler nelerdir?

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü madde kapsamındaki sigortalı kadının doğumdan sonra geçen prim ödemeden geçirdikleri süreler
b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri
c) 4 (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri (süre sınırı olmaksızın)
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri (en fazla 1 yıl)
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri (4/c hariç- bu sürede prim bildirildiği için)
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri
h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri
i) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25/2/2011'den sonraki)
j) 1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim süreleri
k) 5510 md. 46 kapsamında borçlanma; Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay naspedilenler ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.
l) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışacak olanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri.
m) Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler
n) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltında geçen süreleri .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş