DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye'ye 'elini kolunu sallayarak' girilir mi?

Vizeler, Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz. Vizeler, konsolosluklarca, istisnai durumlarda ise sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce veriliyor

2 Ay Önce
2021-11-28 22:30:51

Özellikle Türkiye'ye Suriye ve Afganistan üzerinden gelen ve gelmeye devam eden göçmenlerle ilgili vatandaşın kafasında bazı soru işaretleri oluşurken "yabancılara" yönelik Türkiye'nin yasal anlamda tatbik ettiği göçmen mevzuatı da yıllardan beri yürürlükte bulunuyor. Yabancılara yönelik Türkiye'nin hukuki bağlamda tatbik ettiği bu uygulamalardarn bazıları şöyle:

Yabancılara hukuki düzenleme

Türkiye'de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan geliş amaçlarını da belirten vize alarak gelirler. Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye'de sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez. Vize başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuruların usulüne uygun olarak yapılması gerekir.

Giriş mutlak hak sağlamaz

Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesindeki verilere göre; Vizeler, Türkiye'ye giriş için mutlak hak sağlamaz. Vizeler, konsolosluklarca, istisnai durumlarda ise sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce verilir. Konsolosluklara yapılan başvurular doksan gün içinde sonuçlandırılır.Ülke menfaatleri göz önünde bulundurularak vize verilmesinde yarar görülen yabancılara, istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilerince resen vize verilebilir. Bu amaçla verilen vizeler, genel vize verme usulüne uygun olarak Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığına derhâl bildirilir. Bu vizeler harca tabi değildir.

Sınır kapılarında verilen vizeler

Vize almadan sınır kapılarına gelen yabancılara, süresi içinde Türkiye'den ayrılacaklarını belgelemeleri hâlinde, sınır kapılarında istisnai olarak vize verilebilir. Sınır vizesi, sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce verilir. Valilik bu yetkisini sınırda görevli kolluk birimine devredebilir. Cumhurbaşkanınca farklı bir süre belirlenmediği sürece, bu vize Türkiye'de en fazla on beş gün kalma hakkı sağlar. Sınır vizesinin verilmesinde, insani nedenlere bağlı olarak sağlık sigortası şartı aranmayabilir.

Havalimanı transit vizeleri

Türkiye'den transit geçecek yabancılara, havalimanı transit vizesi şartı getirilebilir. Havalimanı transit vizeleri, en fazla altı ay içinde kullanılmak üzere konsolosluklar tarafından verilir.

Vize verilmeyecek yabancılar

Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
Türkiye'ye girişleri yasaklı olanlar
Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler
Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar
Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar
Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar
Türkiye'ye giriş, Türkiye'den geçiş veya Türkiye'de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar
Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar
Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler

Vizenin iptali

Vizeler;a) Sahteciliğe konu olduğunun tespiti, Üzerinde silinti, kazıntı veya tahrifat yapıldığının anlaşılması, Vize sahibinin Türkiye'ye girişinin yasaklanması, Yabancının suç işleyebileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunması,
Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sahte olması veya geçerliliğinin sona ermesi, Vize veya vize muafiyetinin amacı dışında kullanılması, Vizenin verilmesine temel olan şartların veya belgelerin geçerli olmadığının anlaşılması,hâllerinde, vizeyi veren makamlar veya valiliklerce iptal edilir. Vizenin geçerlilik süresi içinde yabancıyla ilgili sınır dışı etme kararı alınması hâlinde vize iptal edilir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş