DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

ABD’li Yahudilerin dörtte biri İsrail’i bir apartheid devleti olarak görüyor

ABD'de yapılan bir ankette bu ülkede yaşayan Yahudilerin dörtte biri İsrail’i bir apartheid devleti olarak gördüklerini, yüzde 61’i ise iki devletli çözümü desteklediklerini açıkladılar.

2 Hafta Önce
2021-07-17 14:09:51

Yeni bir anket Gazze Şeridi'ndeki son savaşın ABD Yahudilerinin diğerler Yahudilerle olan fikir ayrılıklarını derinleştirdiğini gösterdi. Zira ankette katılan kişilerin yüzde 38'i İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü politikayı, ABD'de beyazların siyahlara karşı uyguladığı ırkçılığa benzer bir politika olarak değerlendirirken, yüzde 25'i İsrail'i bir apartheid devleti olarak gördüklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 61'i iki devletli çözümü desteklediğini dile getirdi.

Söz konusu anket, önde gelen Yahudi Demokratlardan oluşan bir grubun da içerisinde yer aldığı Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) tarafından 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi. Anket online olarak, kısa mesajlarla yürütüldü ve 800 ABD'li Yahudi katıldı (toplam hata payı 3,5'e denk geliyor). Ankettin en belirgin sonuçlarından biri, İsrail politikasını reddedenlerin, hatta İsrail'in var olma hakkını kaybettiğini düşünenlerin oranında bariz bir artış yaşanması oldu. Katılımcıların yüzde 22'si İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımcı bir politika uygulandığı konusunda hemfikir. Yüzde 34'ü İsrail'in Filistinlilere karşı tutumu ABD'deki ırkçılığa benziyor ifadelerini kullanırken, yüzde 25'i “İsrail bir apartheid devletidir” ifadesine katıldığını belirtti. Yüzde 38'i İsrail'e sempati duymadığını belirtti (yüzde 62'si ise hala sempati duyuyor).

Ankete katılan genç katılımcılar arasında belirtilen ifadelere katılma oranı daha yüksekti ancak hala bir azınlık görüşü olarak kalıyordu. Anket, katılımcıların yüzde 9'unun “İsrail'in var olma hakkı yok” ifadesine katıldığını tespit etti. 40 yaşın altındaki katılımcılarda ise bu oran yüzde 20 olarak kaydedildi. Genç katılımcıların üçte biri İsrail'in soykırım suçu işlediğini belirtiyor. İsrail'i eleştiren insan hakları avukatları bile bunu aşırılık olarak değerlendiriyor. Anket katılımcılarından üçte birinden fazlası İsrail'in bir apartheid devleti olduğu konusunda hemfikirdi.

Ankete katılanların yüzde 90'ı ABD'de anti-semitizm artışı ile ilgili endişelerini dile getirse de, çoğunluğu İsrail'in eleştirilmesini antisemitik bir davranış olarak değerlendirmeyi reddetti. Eski Başkan Donald Trump'ın, ABD Yahudilerinin yüzde 75'inin rakibi Joe Biden'a oy vermesi sebebiyle onlara saldırarak “Demokratlara oy veren Yahudiler İsrail'e sadık değildir” ifadelerinin antisemitik bir ifade olup olmadığı sorulduğunda, antisemitik bir ifade olduğunu söyleyen Yahudi örgütlerinin liderlerine katılanlar olsa da, büyük çoğunluğu (yüzde 77) bunun yahudi karşıtı olduğunu reddederken sadece yüzde 26'sı buna katıldı.

İsrail ve ABD'deki Yahudi liderler, özellikle Kuzey Amerika'daki Yahudi örgütlerinin İsrail'in, Yahudi kimliğinin merkezi bir unsuru olduğunu ve İsrail'e yönelik eleştirilerin genellikle Yahudi karşıtı olduğunu göstermek için sarf ettiği büyük çabalarından ardından anketin sonuçlarını “çarpıcı” olacak değerlendirdiler. Tel Aviv'deki siyasi kaynaklar çarşamba günü, anketin sonuçlarının, Cumhuriyetçi Parti'ye ve ABD siyasetindeki diğer aşırılık yanlılarına olan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık yönetimi sırasında bir dereceye kadar İsrail'den izole olan ABD'li Yahudi toplumu ile ilişkileri onarma konusunda yeni İsrail hükümeti için yeni bir zorluk oluşturduğunu söyledi.

Anket, ABD Yahudilerinin çoğunluğunun İsrail ve komşuları arasında barışı desteklediğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 61 iki devletli bir çözümü desteklediklerini söyledi. Katılımcıların sadece yüzde 19'u Batı Şeria'nın İsrail'e katılmasını ve Filistinli sakinlerinin genel seçimlerde oy kullanma hakkı verilmemesini tercih ettiklerini belirtirken, yüzde 20'si İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni içeren Yahudi veya Filistinli olmayan tek bir devletin kurulmasını tercih ettiklerini söyledi.

ABD'de Kongre'de Cori Bush, İlhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail'e yardımın kesilmesinin gerektiği konusundaki açıklamalarına yönelik görüşleri sorulduğunda, ankete katılanların büyük çoğunluğu (yüzde 71) İsrail'e mali yardım sağlamanın önemli olduğu cevabını verdi. Daha küçük çoğunluk ise (yüzde 58), ABD parasının İsrail'in yerleşim yerlerine harcamaması için yapılan yardımı kısıtlamanın uygun olacağını söyledi. Yüzde 62'li bir çoğunluk, Biden'ın Trump'ın Filistinlilere yönelik yardımı kesme politikasını kaldırmasını destekledi.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş