Bekir Sami Sunduh

Bekir Sami Sunduh

Türkiye'nin ilk dışişleri bakanı...Bekir Sami Sunduh kimdir? İşte Bekir Sami Sunduh biyografisi...

2017-10-05 16:18:17

Bekir Sami Sunduh, 1867 yılında Osetya'da doğdu.

Paris'te Siyasal Bilgiler okudu.

Van, Trabzon, Bursa, Beyrut ve Halep valilikleri görevinde bulundu.

Milli Mücadele'ye katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Dışişleri Bakanı oldu ve Londra Konferansı'nda heyet başkanlığı yaptı.

İki dönem Tokat Milletvekilliği yaptı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nin kurucuları arasında yer aldı.

Bekir Sami Sunduh, 16 Ocak 1933 yılında İstanbul'da vefat etti.