Abdullah Abdurrahman

Abdullah Abdurrahman

Iraklı asker, siyasetçi Abdullah Abdurrahman... Abdullah Abdurrahman kimdir? İşte Abdullah Abdurrahman'ın biyografisi

Abdullah Abdurrahman 1913 senesinde Irak'ın Kerkük şehrinde dünyaya geldi. Bağdat Harp Okulu'nda öğrenim gördü. 1941 senesinde İngilizler'e karşı başlatılan milli mücadelede yer aldı. 1948 yılında Türk Generalleri olan Mustafa Ragıp ve Ömer Ali Paşa ile birlikte Filistin'i kurtarma girişiminde bulundu. 19 Temmuz 1959'da Türkmenler'e yönelik yapılan Kerkük Katliamı'ndan kurtuldu. Yaşanan soykırımı Devrim Komuta Konseyi Başkanı Abdulkerim Kasım'a haber vererek olayları bastırmak için bir birlik gönderilmesini sağladı.

Bu sayede Türkmen halkını büyük bir kıyımdan kurtardı. Sonrasında ordudan emekli olarak 1960 senesinde Türkmen Kardaşlık Ocağı'nın başkanlık makamına getirildi. Bu görevini 12 sene boyunca sürdürdü. Bölgede yaşayan Türkmenler'in sorunlarıyla bizzat ilgilendi. Baas Partisi'nin Irak Türkleri'ne karşı yürüttüğü sindirme politikası nedeniyle, 1976 senesinde, Türkmen Kardaşlık Ocağı'ndan uzaklaştırıldı. 1979 senesinde tutuklanarak çeşitli işkencelere maruz kaldı. 16 Ocak 1980'de dava arkadaşlarıyla birlikte 65 yaşında idam edildi.