DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Türk askerinin 'barış misyonu'

Soğuk Savaş sonrası dönemde terörizm ve kitle imha silahlarının yayılması gibi risk ve tehditlerin yanı sıra, ülkesel ve bölgesel kriz ve çatışmalar ön plana çıkmış; bu kapsamda barışı destekleme harekâtlarında artış olmuştur.

5 Gün Önce
2021-10-10 21:02:58

Ulusal ve uluslararası askeri konjonktürde milli güvenliği temin için teknolojinin tüm imkanlarını seferber eden Türk Silahlı Kuvvetleri sadece yeni dönemde değil tarihi süreç içerisinde de yurt ve dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya genelinde 83 askeri ateşeliği bulunuyor.Barış için ortaklık merkezi projesi bağlamında 1998 yılından bu yana 104 farklı ülkeden 19.340 sivil ve askeri personele eğitim verildi.

Askeri eğitimler ve iş birlikleri

Askeri Eğitim İş Birliği Faaliyet Konuları ekseninde, dost ve müttefik ülkelerle imzalanan anlaşmalar kapsamında yürütülen askerî eğitim iş birliği faaliyetleri genelde Birlik, Karargâh ve Kurumlara Askerî Ziyaretler,Tatbikatlara Gözlemci Gönderilmesi,Türkiye'de; Milli Savunma Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sınıf Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarında verilen eğitimler,Kısa Süreli Kurslar,Birlik, Karargâh ve Kurumlarda Görev Başı Eğitimi,Aile/Birlik/Personel Mübadelesi ve Yerinde Eğitim Desteği,
Müşterek Tatbikatlar, Askerî Tarih ve Müzecilik Alanında Eğitim ve İş Birliği şeklinde.

Dost ve müttefik ülkelerle temas

Dost ve Müttefik ülkelerle imzalanan anlaşmalar kapsamında bahse konu ülkelere mensup Misafir Askerî Personele (MAP) Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarında; eğitim, öğretim ve çeşitli kurslar verilmekte. Bugüne kadar 61 dost ve müttefik ülkeye mensup 40.115 MAP'a eğitim/kurs verilmiş. 2020-2021 döneminde 34 ülkeden 4.084 MAP'a eğitim/kurs verilmesi planlandı. Ayrıca, mobil eğitim timleri vasıtasıyla kendi ülkelerinde; eğitim, öğretim ve çeşitli kurslar verilmekte.

Uluslarararı operasyon ve barış adımları

Soğuk Savaş sonrası dönemde terörizm ve kitle imha silahlarının yayılması gibi risk ve tehditlerin yanı sıra, ülkesel ve bölgesel kriz ve çatışmalar ön plana çıkmış; bu kapsamda barışı destekleme harekâtlarında artış olmuştur.Türk Silahlı Kuvvetlerinin katkı sağladığı barışı destekleme faaliyetlerini, birlik olarak iştirak edilen barışı destekleme harekâtları ve personel ile iştirak edilen uluslararası gözlemci görevleri olmak üzere iki ana başlıkta toplamak mümkün.

Ülke ve bölge güvenliği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sitesindeki verilere göre; Son yirmi beş yılda dünyadaki gelişmeler paralelinde, Soğuk Savaş döneminde Türkiye'ye yönelik büyük çaplı bir taarruzi tehditte azalma olsa da, diğer taraftan Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar'da istikrarsızlık ve belirsizlikler su yüzüne çıkmıştır. Bu doğrultuda gelişen şartların gereği olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik için yeni yaklaşımlar geliştirmek durumunda kalmıştır.Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke güvenliğinin bölgedeki istikrarın sağlanmasına, muhafazasına ve artırılmasına doğrudan bağlı olduğunun bilincindedir. Bu yaklaşımdan hareketle, Türk Silahlı Kuvvetleri giderek daha fazla artan oranla askeri eğitim işbirliği, barış için ortaklık programı, çok uluslu barış gücü teşkili faaliyetlerine önem vermeye ve barışı destekleme harekâtına daha fazla katkı sağlamaya başlamıştır.


Geçmiş dönem askeri harekatlar

Dünya barışının korunmasına yönelik Türkiye'nin katkısı, Kore Savaşı'na katıldığı 1950 yılında başlamaktadır.

BM Somali Harekâtı: Somali'de düşmanlıkların durdurulması ve insani yardım harekâtı için güvenli bir ortam sağlanması maksadıyla BM Güvenlik Konseyi'nin 794 sayılı kararı uyarınca, Birleşik Görev Kuvveti (Unifed Task Force-UNITAF) adı altında icra edilen insani yardım ve barışı koruma harekâtına 02 Ocak 1993-22 Şubat 1994 tarihleri arasında bir mekanize bölükle iştirak edilmiştir.

BM Bosna-Hersek Koruma Gücü: Bosna-Hersek sorununa çözüm bulmak maksadıyla, öncelikle emniyetli bölgeler tesis edilmesi ve bunların korunması için, BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Şubat 1992 tarihli ve 743 Sayılı Kararı ile tesis edilen askerî güce (UNPROFOR) Türkiye, 04 Ağustos 1993-31 Aralık 1995 tarihleri arasında alay seviyesinde mekanize birlik görevlendirmiştir.

Sharp Guard Harekâtı: Eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik ekonomik yaptırımların ve silah ambargolarının desteklenmesi maksadıyla, UNPROFOR ve IFOR Harekâtı paralelinde, BM Güvenlik Konseyi'nin 713, 757, 787, 820 ve 943 Sayılı Kararları (1992) ile Adriyatik'te Akdeniz Daimî Deniz Gücü (STANAVFORMED) tarafından Sharp Guard Harekâtı icra edilmiştir.


"ALBA" Harekâtı: Arnavutluk'taki olaylar üzerine, bu ülkeye yapılacak insani yardımın güvenle dağıtılabilmesi maksadıyla; BM Güvenlik Konseyi, 28 Mart 1997 tarihinde 1101 sayılı kararı almış ve AGİT'e yetki devrederek, İtalya'nın liderliğinde çok uluslu bir güç teşkil edilmiştir.


BM Kongo Demokratik Cumhuriyeti Misyonu: BM Güvenlik Konseyinin 1279 sayılı kararına istinaden Avrupa Birliği (AB) tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılan seçimler nedeniyle BM Kongo Demokratik Cumhuriyeti Misyonu (MONUC) 30 Temmuz-30 Kasım 2006 döneminde dört ay süre ile takviye edilmiştir.

BM Sudan Misyonu: BM Güvenlik Konseyinin 24 Mart 2005 tarih ve 1590 sayılı kararı ile BM Sudan Misyonu Sudan'ın başkenti Hartum'da teşkil edilmiştir. UNMIS, 27 Temmuz 2010 tarihinde kapatılmıştır.Türkiye, bu misyona 25 Nisan 2005 ve 27 Temmuz 2010 tarihleri arasında karargâh personeli ile katkı sağlamıştır.

NATO'nun Irak'a Eğitim Desteği:NATO'nun Irak'a Eğitim Desteği, BM Güvenlik Konseyi'nin 1546 Sayılı Kararı ve NATO İstanbul Zirvesi "Irak Bildirisi"ne istinaden 2004 yılında tesis edilmiştir. Misyon, Aralık 2011 tarihinde sonlandırılmıştır.Türkiye, NTM-I misyonuna 2004-2011 yılları arasında personel desteği sağlamıştır.

NATO Birleşik Koruyucu Harekâtı: Libya'da başlayan iç karışıklıkların uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmesi neticesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 1970 ve 1973 Sayılı Kararlar (2011) alınmıştır.

BM-Afrika Birliği Darfur Misyonu: NATO, Haziran 2005-Aralık 2007 tarihleri arasında Afrika Birliğine eğitim ve ulaştırma desteği sağlamıştır. Bu süreçte Türkiye 24-29 Ekim 2006 tarihleri arasında bir C-160 nakliye uçağı ile katkı sağlamıştır.

NATO Okyanus Kalkanı Harekâtı: Ticari trafiğin yoğun olduğu Somali açıkları ve Aden Körfezi'nde Ocak 2008'den itibaren artan deniz haydutluğu faaliyetleri neticesinde; Birleşmiş Milletler tarafından NATO'ya yapılan talep doğrultusunda Kuzey Atlantik Konseyi'nin aldığı kararla, Somali doğusunda Dünya Gıda Programı (World Food Program) gemilerine refakat maksadıyla Ekim-Aralık 2008 tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) “Müttefik Destek Harekâtı” (Operation Allied Provider) maksadıyla görevlendirilmiş ve bu harekâta Türk Deniz Kuvvetlerinden bir fırkateyn ile iştirak edilmiştir.

BM Afganistan Yardım Misyonu: BMGK'nın 28 Mart 2002 yılında aldığı 1401 sayılı sayılı karara istinaden kurulmuştur. Türkiye, UNAMA'nın Kabil'deki ana karargâhına askerî danışman kadrosunda 2012-2015 yılları arasında bir karargâh personeli ile katkı sağlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş