DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Sadakataşı Derneğinden “İyilik Dolu Su Kuyusu Projesi”

Dünya çapında birçok ülkede hala sususuzluk,kıtlık,açlık sorunları mevcut. Durağan yağışlar, su kirliliği, kuraklık gibi birçok nedenden dolayı her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmekte. Temiz suya ulaşmadaki engeller her geçen gün insanların hayatlarını tehlikeye atmaya devam etmekte. Sadakataşı Derneği susuzluk sıkıntısı çeken insanlar için harekete geçti.

3 Hafta Önce
2021-09-28 08:32:57

Sadakataşı Derneği “İyilik Dolu Su Kuyusu Projesi” ile destekleriniz ile susuzluk sıkıntısı çeken Asya ve Afrika başta olmak üzere hemen hemen her insana ulaşacak. Buralarda su kuyusu açarak susuzluk sıkıntısı çeken insanlara temiz su sunacak.

NİJER

Afrika kıtasının batısında denize kıyısı olmayan Nijer Cumhuriyeti, dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak bilinmektedir. Ülke adını büyük bir Afrika nehri olan Nijer Nehri'nden almakta. Nijer'de en çok çöl iklimi görülmektedir. Boğucu sıcakların yaşandığı bu ülkede susuzluk en büyük problemlerden birisi olmakta. Nijer'de sadece temmuz ve ağustos aylarında yağış olmakta. Ayrıca bununla birlikte Nijer'de, nüfusun %50'si temiz suya ulaşmada büyük sorunlar yaşamakta.Nijer'deki bu sorunlardan dolayı; kolera, tifo, sıtma gibi salgın hastalıklardan her yıl binlerce insan hayatını kaybetmekte. Buradaki insanları temiz suya ulaşmaları ve ülkede yaygınlaşan salgın hastalıklardan korumak için “İyilik Dolu Su Kuyusu Projesi'ni hayata geçiriyoruz.

NEPAL

Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Büyük bölümü Himalayaların eteklerinde, bir bölümü ise Hint-Ganj Ovası'nda bulunmakta. Nepal, dünyanın 49. en kalabalık ve 93. en geniş ülkesi olarak bilinmektedir. Nepal'de muson iklimi hakimdir.Bu ülkede yağışlar yoğun olarak yaşanmakta fakat ülkedeki yetersiz alt yapı hizmetleri ve barajların azlığı sebebi ile yeterince su birikimi yapılamamaktadır. Ülkedeki kanalizasyon sisteminde yaşanan sorunlar mevcut temiz su ile kirli suyu birbirine karıştırmakta. Yapmış olduğumuz proje ile su kuyuları bölge halkının su ihtiyacını karşılamakta.

TOGO

Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika'da yer alan ülkelerdendir. Kuzeyde Burkina Faso, doğuda Benin ve batıda Gana ile çevrilidir. Togo'da tropikal ve nemli bir iklim hakimdir. Togo'da gıda ve tıbbi malzemelerle birlikte ciddi oranda temiz su problemi yaşanmakta. Bu ülkede nüfusun %40'ından fazlası temiz su kullanamamaktadır. Temiz su ihtiyacının karşılanamaması birçok soruna neden olmakta. Bunlar; sıtma, menenjit, hepatit ve tifo gibi salgın hastalıklar sık görülmekte. Su kuyusu projemiz ile bölgehalkı içilebilir temiz suya kavuşuyor.

SOMALİ

Somali Federal Cumhuriyeti ve komünist yönetimde önceki bilinen adıyla Somali Demokratik Cumhuriyeti olarak anılan, Doğu Afrika'da Afrika Boynuzu denilen coğrafi bölgede yer alan bir ülkedir. Somali

İç savaşların ve krizlerin en çok yaandığı ülkeler arasında yer almakta. Somali ülkesinde sağlık ve su gibi problemler çokça yaşanmaktadır. Meydana gelen bu problemlerin başlıca nedenleri genellikle; kuraklık, açlık, sefalet ve özellikle iklim değişikliği olmakta. Somali'de her 10 çocuğun sekizi, temiz suya ulaşamamaktan kaynaklanan bazı hastalıklar ile savaşmakta. Bunlar; ishal, tifo, kolera gibi hastalıklara yakalanmakta. Somali halkının ihtiyaç duyduğu su ihtiyacını karşılamak ve salgın hastalıkların önüne geçebilmek için su kuyusu projelerimiz ile bu sorunlara çözüm üretiriyoruz.

SRİ LANKA

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Güney Asya'da, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesi olarak bilinmekte. Hint Okyanusu'nun İncisi olarak da adlandırılan ülkede yaklaşık 21 milyon kişi yaşamakta. Sri Lanka'da, halk yılın büyük bir kısmında temel ihtiyaçlarını karşılayacak suyu bulamamakta. Yeterince yağış almasına rağmen ülkede yer üstü sularının kirliliği, altyapı sorunu ve duran sular, ihtiyaç duyulan temiz suya ulaşımda zorluklara neden olmakta. Güney Asya ülkesi olan Sri Lanka'da açtığımız kuyular, burada yaşayan halkın günlük su ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olmakta.

KENYA

Kenya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularında; Etiyopya, Somali, Tanzanya, bir kısmı Victoria Gölü ile olmak üzere Uganda ve Güney Sudan ile çevrilidir. Kenya'da da birkaç yıl arayla kuraklıklar meydana gelmekte. Bu sebepten Kenya'da su şebekelerinin zayıf durumda olmasından dolayı halk su temini konusunda problem yaşamakta. Kenya'nın en büyük ekonomisi olan tarım ve hayvancılık, düzensiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle sorun yaşamakta. Projemiz ile Kenya'da açtığımız kuyular kuraklık zamanlarında Kenya halkına büyük bir oranda yardımcı oluyor.

ÇAD

Çad Cumhuriyeti, Kuzey-Orta Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülke olarak bilinmekte. Kuzeyde Libya, doğuda Sudan, güneyde Orta Afrika Cumhuriyeti, güneybatıda Kamerun ve Nijerya, batıda ise Nijer ile çevrilidir. Dünyanın en kurak ülkelerinden birisi olan Çad'ın Başkent N'djamena'nın çok sınırlı bir kısmı dışında su şebekesi bulunmamakta.Bu ülkede birçok köy su ihtiyacını çevre bölgelerden hayvanlarla taşıyarak karşılamakta. Bu bölgede açtığımız su kuyuları ile birlikte halkın su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmaktayız.

BURKİNA FASO

Afrika'nın batısında yer alan ve denize kıyısı olmayan Burkina Faso, dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak bilinmekte. Burkina Faso tropik bir iklime sahip bir ülkedir. Bu ülkede kurak ve yağmurlu iki mevsim yaşanmakta. Burkina Faso halkının çoğunun yaşadığı kırsal kesimde su temini su kuyularından karşılanıyor. Ülke halkının içtikleri su, çeşitli hastalıklara yol açan bir vahadan sağlanmakta. Halk bazen suya ulaşmak için kilometrelerce yol gitmekte. Burkina Faso'da açılışlarını yaptığımız su kuyuları ile bölge halkı tarım ve gündelik ihtiyaçlarında gerekli olan temiz suya ulaştırmaktayız.

BANGLADEŞ

Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan bir ülkedir.Myanmar ile Hindistan'ın sınır komşusudur.Bangladeş dünyanın en gelişmemiş ülkeler arasında yer almaktadır. Ülke nüfusu 170 milyondur. Ekonomik kaynakların yetersizliği nedeni ile Bangladeş'te yoksulluk yaşanmakta. Çok fazla mülteciye ev sahipliği yapan Bangladeş'te yerüstü̈ sularının kirli olmasından dolayı Sadakataşı derneği olarak açmış olduğumuz tulumba ve şadırvanlar mültecilerin her türlü̈ ihtiyaçlarının karşılanması bakımından hayati öneme sahip olmakta.

MALİ

Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Mali ülkesi, yüz ölçümüyle Afrika'nın sekizinci büyük ülkesi olarak bilinmektedir. Mali'nin, güney bölgelerinde şehirleşme yaygınken kuzeyde Sahra Çölü ile kaplı olduğundan nüfus oldukça seyrektir. Mali, yaz ayları dışında yağış almamaktadır. Bu sebepten temiz suya ulaşamayan halkta salgın hastalıklar yayılmakta. Su kuyusu projemiz ile ülkenin kuzey kesimlerinde bölge halkının temiz su ihtiyacı karşılanmaktadır.

GANA

Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Gana, Fildişi Sahili, Burkina Faso Togo, güneyinde ise Gine Körfezi ile çevrilidir. Ülkenin güney bölgeleri tropikal iklime sahipken kuzeyi kuraklık sorunuyla boğuşmaktadır. Gana'da alt yapı hizmetleri yetersizliği ve kırsal kesimlerde su şebekelerinin zayıf olması beraberinde bölge halkı için gereç duyulan su ihtiyacını karşılamakta sorunlara neden olmakta. Bölgenin en önemli ekonomik kaynağı olan hayvancılık ve tarımda temiz su yetersizliği sebebiyle problemler yaşanmakta. Derneğimize katkılarınızla ile Gana'nın kuzey bölgelerinde açılan su kuyularıyla bölge halkına destek olmaktayız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş