DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

10 kişiden 8'i 'çevreyi değiştiririm' diyor

Türkiye’de insanların yarısı iklim değişikliğini azaltmak için çok geç olduğunu düşünürken diğer yarısına göre bunun için hala zaman var

04.06.2021 20:10:20

Dünyada 10 kişiden 8'i kendi günlük davranışlarının çevreyi iyileştirmeye yardımcı olabileceği kanaatinde. Dünya nüfusunun yüzde 67'si ise iklim değişikliğinde sürdürülebilirlik için bireysel çabanın yanı sıra hükümetler ve şirketlerin de elini taşın altına koymaları gerektiğini savunuyor.

İnsanlık için ciddi tehdit

Dünya küresel iklim değişikliği gerçeğini yıllardır yaşıyor ve en belirgin sonuçlarından biri olarak küresel ısınmayı hissediyor. BAREM'in global ortağı WIN Grubu ile birlikte iklim değişikliği konusunda gerçekleştirdiği araştırmaya göre; dünya nüfusunun yüzde 85'i iklim değişikliğini insanlık için ciddi bir tehdit olarak algılıyor. Yarısından fazlası, iklim değişikliğini azaltmak için hala çok geç olmadığını düşünüyor ve bireysel sorumluluklarının yanı sıra iş dünyası ve hükümetlerden de üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyor. Çoğu insanın daha sürdürülebilir bir hayat istediği göz önüne alındığında, hükümetlerin ve şirketlerin bu yöndeki çalışmaları, bireylerin davranış değişikliği için de itici güç olacağı düşünülüyor.

Asya Pasifik ve Amerika karamsar

İklim değişikliğinin insanlık için ciddi bir tehdit oldugunu söyleyenlerin oranı Asya Pasifik ve Amerika kıtasında yüzde 87 olarak öne çıkıyor. Global ısınmayı tehdit olarak algılayan ülkelerin başında Vietnam (yüzde 97), Güney Kore (yüzde 94), Şili yüzde 93) ve Endonezya (yüzde 92) geliyor. Bu ülkeleri, yüzde 91 ile Hindistan, Ekvador ve Çin izliyor.
Türkiye'de küresel ısınmayı ciddi bir tehdit olarak görenlerin oranı, yüzde 89 ile dünya ortalamasının üstünde. Oranlar, gelir, sosyo-ekonomik statü ve eğitim yükseldikçe artıyor. Küresel ısınmayı tehdit olarak algılayanların oranı en üst gelir grubunda yüzde 92'ye, üst sosyoekonomik statü gruplarında (AB) yüzde 94'e, öğrencilerde yüzde 96'ya, üniversite mezunlarında yüzde 98'e kadar çıkıyor.

Azaltmak için geç kalınmış değil

İklim değişikliğini durdurmak için çok geç kalındığına inanmayanların oranı dünyada geçen yıla göre 6 puan artışla %54'e yükseldi. Artık daha çok insan iklim değişikliğine karşı hala yapılabilecek birşeyler olduğunu düşünüyor. Dünyada üst eğitim (yüzde 58) ve gelir (yüzde 60) sahibi kişiler olumlu düşünmeye daha yatkın. İnsanlığın iklim değişikliği için hala birşeyler yapacak zamanı olduğunu düşünen kıtaların başında Amerika (yüzde 61) ve Avrupa (yüzde 58) gelirken, dünyanın bu konuda en karamsar bölgeleri Asya Pasifik ve Ortadoğu (yüzde 47) olarak öne çıkıyor.

Kadınlar daha hassas yaklaşıyor

Türkiye'de insanların yarısı iklim değişikliğini azaltmak için çok geç olduğunu düşünürken (yüzde 49) diğer yarısına (yüzde 48) göre bunun için hala zamanımız var. Olumlu düşünenlerin oranı 18-34 yaş grubu gençlerde yüzde 54'e, orta sosyoekonomik statü grubunda yüzde 55'e, üst eğitim ve ses gruplarında yüzde 59'a çıkıyor.
Dünyada 10 kişiden 8'i kendi günlük davranışlarının, çevreyi iyileştirmeye yardımcı olabileceği kanaatinde.Bu düşüncede olan kadınların oranı (yüzde 83) erkeklere göre (yüzde 79) daha fazla. Bu oran en yüksek Amerika kıtasında (yüzde 86). Türkiye'de ise bu oran görece daha düşük; 10 kişiden 7'si iklim değişikliği için kendi davranışlarının etkili olacağını düşünüyor.

Birey mi hükümet mi etkin olmalı?

Sürdürülebilirlik, farklı sektörlerde farklı faaliyetleri kapsaması ve içinde yaşadığımız çevre ile toplumu geliştirmeyi amaçlaması nedeniyle son zamanlarda çokça tartışılan bir konu. Konu iklim değişikliğinde sürdürülebilirlik olduğunda da gerekli aksiyonların bireyler tarafından mı, yoksa hükümetler ve şirketler tarafından mı alınması gerektiği yoğun olarak tartışılıyor. Araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 67'si sürdürülebilirlik dendiğinde gerçek çabanın bireylerden çok hükümetler ve şirketler tarafından gösterilmesi gerektiği düşüncesinde. Bu görüşe en çok katılan ülkeler; Hindistan ve Güney Kore (yüzde 86) ile Fransa (yüzde 83).

Şirketler devreye girmeli mi?

Türkiye'de iklim değişikliği için sürdürülebilirlik önlemlerini hükümetten ve şirketlerden bekleyenlerin oranı yalnızca yüzde 59. Erkekler arasında (yüzde 70) ve 55 yaş üstü nüfusta (yüzde 71) bu oran daha yüksek. Bireysel aksiyonların etkili olabileceği ve iklim değişikliğini durdurmak için çok da geç olmadığı yönündeki düşüncelere paralel olarak, kendi davranışındaki gerekli bir çok değişikliği yapmış olmasa bile, dünyada 3 kişiden 2'si, daha sürdürülebilir bir hayat yaşamak istiyor. Asya Pasifik bölgesi ve Amerika kıtasındaki ülkeler bu konuda daha istekli; Paraguay (yüzde 90), Güney Kore (yüzde 81), Filipinler (yüzde 77), Hindistan (yüzde 77) ve Şili (yüzde 76).

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş