DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Krize karşı yeni ekonomi paketi

Ekonomiyi canlandırmak amacıyla hazırlanan yeni ekonomik pakette neler var?

21.11.2008 13:12:00

Ekonomiyi canlandırmak amacıyla hazırlanan yeni ekonomik pakette, yurtdışı finansman kaynaklarından etkin bir şekilde kullanılması yer alıyor.

Türkiye, Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (Avrupa Bankası) kaynaklarından, düşük maliyetli, uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağlayarak, bu kaynağı, KOBİ'lerin krediye erişiminin rahatlatılması ve istihdam kayıplarının önüne geçilmesinde kullanacak.

Avrupa Bankası'ndan gelecek yıl ilk aşamada 150 milyon euro, daha sonra da alınacaklarla birlikte, 200-250 milyon euroluk bir kaynak sağlanması planlanıyor.

Bu kaynakların bir kısmı, ekonomik aktivitelerin en yoğun olduğu KOBİ'lere kullandırılacak. Özellikle orta ve küçük işletmeleri desteklemek amacıyla, Avrupa Birliği uyum süreci proje kredilerinden de faydalanılarak, dış kaynaklı finansman imkanları, bankalar aracılığıyla işletmelere aktarılacak.

Verilecek desteklerde, istihdam yoğun KOBİ'ler başta olmak üzere, enerji ve gıda sektöründeki KOBİ'ler önceliğe sahip olacak.

Avrupa Bankası'ndan alınması planlanan kaynak miktarının arttırılması da istenecek.

KOBİ'lere 1 milyar euro

Özellikle de mali kriz ve ekonomik küçülmeden etkilenmeleri kuvvetle muhtemel olan büyük, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finanse edilmesine yardımcı olmak amacıyla, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynakları ağırlıklı olarak kullanılacak.

AYB yetkilileri, 2009 yılı içinde normal şartlarda 2,2 milyar euro kredi kullandırmayı planladıklarını, özel projeler olması durumunda bu rakamın daha yukarı çıkabileceğini belirtirken, 3 milyar euroyu çıkartılması planlanan kaynağın üçte birlik kısmının yani 1 milyar avronun KOBİ'lere kullandırılmak
üzere bankalara aktarılacağını kaydetti.

Dünya Bankası kaynaklarına ağırlık verilecek

Öte yandan, Dünya Bankası'ndan KOBİ'lere sağlanacak finansam imkanlarına ağırlık verilecek.

Bankanın kredilerinde, kalkınma ve istihdam öncelikli projelere kaynak aktarılacak. 2008 yılı sonuna kadar Dünya Bankasından KOBİ'lerin finansman ihtiyaçları için kullanılmak üzere Hazine garantisi altında 150 milyon ABD doları tutarında bir proje kredisi sağlanacak.

Bu rakamın, gelecek yıl üç katına çıkartılması planlanıyor. Dünya Bankası'ndan sağlanacak kaynaklar, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından sağlanan özel sektör yatırımlarına yönelik kredi ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) tarafından ticari olmayan risklere karşı verilen garantilerin finansmanını da içeriyor.

Bütün bunların yanı sıra Asya Kalkınma Bankası ve Japon Uluslararası Kalkınma Bankası (JBIC) ile BM Kalkınma Programı kaynaklarından da finansman imkanları sağlanacak.

Ayrıca, Avrupa Birliği Küçük İşletmeler Kredi Programı çerçevesinde, Alman Kalkınma Bankası (KfW) kanalıyla, yaklaşık 100 milyon euroluk yeni kaynak sağlanması da planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş