DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,9461 ₺

EURO

18,3172 ₺

ALTIN

1.031,58 ₺

BİST

2.795,06 ₺

İşsizler ordusu çığ gibi büyüyor

Türkiye genelinde işsiz sayısı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 202 bin kişi artarak 2 milyon 353 bin kişiye yükseldi.

15.10.2008 10:37:00


İşsizlik oranı ise 0.6 puanlık artış ile yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 11.9, kırsal yerlerde ise 0.2 puanlık artışla yüzde 5.6 oldu.

TÜİK'in konuya ilişkin açıklaması şöyle;

'2006 yılında çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulmuş olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'ne göre 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Nüfus Sayımı sonuçları 21 Ocak 2008 tarihinde açıklanmıştır.

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları, 1990 ve 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları esas alınarak hesaplanan nüfus projeksiyonlarına göre ağırlıklandırılmaktadır. Yeni nüfus projeksiyonları hazır oluncaya kadar, hanehalkı işgücü anketi sonuçları Kasım 2007 döneminden
itibaren ADNKS'den elde edilen toplam nüfusa dayalı olarak yayımlanmaktadır.
Bu düzenleme, daha önce açıklanan işgücü göstergelerindeki oransal dağılımda bir değişiklik yaratmamakta, sadece mutlak değerlerde bir
değişikliğe neden olmaktadır. Hanehalkı işgücü anketlerinde yaş grubu, cinsiyet, kent-kır dağılımlarının dikkate alınacağı nihai revize çalışmaları, bu sistem ile hesaplanacak yeni projeksiyonların hazır olmasını takiben ileri bir tarihte yapılacaktır.

Temmuz 2008 döneminde çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 752 bin kişi artmıştır.

2008 yılı Temmuz döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 767 bin kişilik bir artış ile 69 milyon 692 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 752 bin kişi artarak 50 milyon 15 bin kişiye ulaşmıştır.

TARIM DIŞI İSTİHDAM 451 BİN KİŞİ ARTMIŞTIR

2008 yılı Temmuz döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 373 bin kişi artarak, 22 milyon 622 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 78 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 451 bin kişi artmıştır.

Temmuz 2008 döneminde istihdam edilenlerin yüzde  27.8'i tarım, yüzde  19.3'ü sanayi, yüzde  6.2'si inşaat, yüzde  46.6'sı ise hizmetler sektöründedir.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektöründe istihdamın payının 0.9 puan, inşaat sektörünün payının ise 0.2 puan azaldığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 0.6 puan, hizmetler sektörünün payının ise 0.4 puan arttığı görülmektedir.

İşsizlik oranı yüzde  9.4 iken, tarım dışı işsizlik oranı yüzde  12.3'tür. Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 202 bin kişi artarak 2 milyon 353 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı ise 0.6 puanlık artış ile yüzde  9.4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.7 puanlık artışla yüzde  11.9, kırsal yerlerde ise 0.2 puanlık artışla yüzde  5.6 olmuştur.

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puanlık artışla yüzde  12.3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık artışla yüzde  10.7, kadınlarda ise 0.9 puanlık artışla yüzde  18.4 olmuştur.

Bu dönemdeki işsizlerin;

- yüzde  69.9'u erkek nüfustur.
- yüzde  56.1'i lise altı eğitimlidir.
- yüzde  27.3'ü bir yıl ve daha uzun süredir iş aramaktadır.
- İşsizler sıklıkla (yüzde  30.4) 'eş-dost' vasıtasıyla iş aramaktadır.
- yüzde  82.7'si (1 milyon 945 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.
- Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde  50.9'u 'hizmetler', yüzde  22.8'i 'sanayi', yüzde  18.9'u 'inşaat', yüzde  7.4'ü ise 'tarım' sektöründe çalışmıştır.

İstihdamın yapısı
Bu dönemde istihdam edilenlerin;

- yüzde  72.7'si erkek nüfustur.
- yüzde  60.8'i lise altı eğitimlidir.
- yüzde  57.8'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde  26.6'sı kendi hesabına ve işveren, yüzde  15.6'sı ücretsiz aile işçisidir.
- yüzde  61.9'u '1-9 kişi arası' çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır.
- yüzde  3.2'sinin ek bir işi vardır.
- yüzde  4.1'i mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır.
- Ücretli olarak çalışanların yüzde  86.2'si sürekli bir işte çalışmaktadır.

Yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2.2 puanlık azalışla yüzde  46.7 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde  88.2'den yüzde  87.9'a, tarım dışı sektörlerde yüzde 33.2'den yüzde  30.8'e düşmüştür.

Temmuz 2008 döneminde işgücüne katılma oranı yüzde  49.9'dur.

2008 yılı Temmuz döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puanlık artışla yüzde  49.9 olarak gerçekleşmiştir. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla yüzde  73.2, kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 27.2'dir. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.7 puanlık artışla yüzde  46.9, kırsal yerlerde ise herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde  55.4 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;

- Toplam işgücünün yüzde  18'ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.
- Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde  48.2 iken, yükseköğretim mezunlarında bu oran yüzde  78.7'dir.
- Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde  72.3 iken, kadınlarda yüzde  23.7'dir.
- Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde  76.3 iken, kadınlarda yüzde  33.8'dir.
- Yükseköğretim mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde  84.1 iken, kadınlarda yüzde  70.4'tür.

İşgücü dışında olanların yüzde  39.2'si daha önce bir işte çalışmıştır.

- Temmuz 2008 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde  34.5'i 'tarım', yüzde  24.4'ü 'sanayi', yüzde  5.1'i 'inşaat', yüzde  36'sı ise 'hizmetler' sektöründe çalışmıştır.
- Daha önce bir işte çalışıp, sözkonusu dönemde işgücü dışında olanların (9 milyon 817 bin kişi);
- yüzde  29.1'i emeklilik,
- yüzde  6.9'u mevsim gereği,
- yüzde  17.9'u sağlık nedeniyle,
- yüzde  11.2'si evlilik,
- yüzde  6'sı işten çıkartılma/işyerinin kapanması,
- yüzde  5.6'sı işinden memnun olmama,
- yüzde  23.3'ü diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrılmışlardır.

İlgili dönemde işgücü hareketleri

Temmuz 2008 döneminde 1 milyon 659 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde  7.3'tür.

İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde  30.6'sı 25-34 yaş grubundadır.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde  18.4'ü 'sanayi', yüzde  39.3'ü 'hizmetler', yüzde  21.5'i 'inşaat' sektöründe, yüzde  20.8'i ise 'tarım' sektöründe işe başlamıştır.

Mevcut işsizlerin yüzde  17.8'ini (420 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturmaktadır.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş