DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,9476 ₺

EURO

18,4292 ₺

ALTIN

1.037,75 ₺

BİST

2.864,25 ₺

100. yılında Türkiye?nin vizyonu konuşulacak

Türkiye?nin Stratejik Vizyonu 2023 Kongresi, 15-17 Ekim tarihlerinde İstanbul'da...

14.10.2008 13:07:00


Türkiye?nin Stratejik Vizyonu 2023 Kongresi, TASAM tarafından, 15-17 Ekim 2008 tarihleri arasında İstanbul, Cevahir Kongre Merkezi?nde gerçekleştiriliyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen bu proje kapsamında kongre sonrası 81 ilde çalıştaylar düzenlenecek.

TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Başkanı Süleyman Şensoy; ?Bizler, gelişen ekonomimizi ve potansiyelimizi kullanarak cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, güç ve adalet temelinde medeniyet değerleri ile donanmış çok daha güçlü bir Türkiye görmek istiyoruz.? dedi. Bugüne kadar bu konuda yapılmış çok az sayıda çalışmanın mevcut olduğunu belirten Şensoy; TASAM olarak ortaya koyulan bu proje ile konunun teferruat içinde kaybolması yerine daha pratik ve anlaşılabilir politikaların genel hatlarıyla ortaya çıkarılması ve çıktıların karar verici mercilere ve sivil toplum kuruluşlarına sunulmasının asıl amaç olarak belirlediklerini bildirdi.

Şensoy; ?Düşünce kuruluşu olarak, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünde muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşması için yapılması gerekenler noktasında, üzerimize düşeni büyük bir azim ve inançla yerine getirme çabası içerisindeyiz.? dedi.

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023?te ülkemizin olması gereken yer ve hedeflerle ilgili geniş kapsamlı, stratejik eğitim ve etkileşim projesi olduğunu belirten Proje Direktörü Dr. Engin Selçuk; ?Türkiye?nin önündeki on beş yıllık süreçte bazı önemli atılımları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Gerek dış politika alanında, gerekse siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanda belirlenecek olan hedeflere ulaşılması ancak var olan sorunlara değil, vizyona ve hedefe odaklanan stratejilerin tüm kurumlar tarafından eşgüdüm sağlanarak uygulanması ile mümkün olabilecektir.? dedi.Bu projenin bugüne kadar yapılmış benzer çalışmalardan farklı olarak gerçek anlamda postmodern bir çalışma olduğunu belirten Proje Asistanı Oğuzhan Köse, şunları söyledi: ?Biz sadece akademisyenlerin ortaya yazılı bir çalışma çıkarmalarından ziyade, hazırlık çalıştayları, kongre ve illerde yapılacak çalıştaylar ile toplumun her kesiminin fikir beyan etmesini ve genel kabul görmüş rasyonel stratejilerin ortaya çıkmasını arzulamaktayız. Sonuçta genel kabul görmüş bu stratejiler, uygulamalar noktasında herkes tarafından anlaşılır ve kabul edilir olduğu için daha güçlü bir şekilde desteklenecektir. Bu yönüyle de hem düşünce kuruluşu olma hem de Sivil Toplum Kuruluşu olma gerekliliklerini yerine getirmiş olacağız.? dedi.
Türkiye?nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, 2023 yılında dünyadaki gelişmelere paralel olarak, dış politika, güvenlik, siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanlarda Türkiye?nin nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda önerilerin geliştirilmesi; Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında Türkiye?nin güçlü ve saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

Evrensel Değere Sahip Bir Projemiz Olabilir mi?

Kongrenin birinci günü ?2023?te Uluslararası Sistem, Türkiye ve Dış Politika Açılımları?, ?Yeni Güvenlik Anlayışları ve Türkiye?nin Değişen Güvenlik Politikası?, ?Türkiye?nin Tarihi ve Kültürel Derinliğini Çağın Ötesine Taşıyacak Değerler? konu başlıklarında toplam dört oturum gerçekleştirilecek. Kongrenin ikinci gününde de ?Türk Siyasal Sistemi: Bilanço ve 2023 İçin Perspektifler?, ?Türkiye?de Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları? ve ?Ekonomik Hedefler? konu başlıklarına yer verilecek.

Kongrede, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi (E) Büyükelçi Uluç ÖZÜLKER ?Uluslararası Çevresel Sorunlar ve Türkiye?; (E) Büyükelçi Ümit PAMİR ?Uluslararası Sistem ve Türkiye İçin Perspektifler?; Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ ?ABD?nin Geleceği ve Uluslararası Sisteme Olası Yansımaları?; Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi, TASAM Ankara Temsilcisi (E.) Büyükelçi Doç. Dr. Ali Engin OBA ?Türk Dış Politikasının Temel Güvenlik Sorunları? başlıklı bildirileri sunacaklar.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert BİLGİN ?Enerjide Tedarik Güvenliği Sorunları ve Çözüm Alternatifleri?; Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan GÜRSOY ?Bütün İnsanlık İçin Evrensel Bir Değerler Projemiz Olabilir mi???; Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU ?Türkiye?de Siyasal Rejim Sorunu ve Perspektifler?; İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet KIRIK ?Etnisite ve Din: Toplumsal Taleplerin Siyasette Yer Bulması?? Emin AKÇAOĞLU ?2023?te Doğrudan Dış Yatırımların Türkiye için Geleceği?; Rowan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan IŞIK, ?Uluslararası Bankacılıktaki Gelişmeler ve Türk Bankacılığı Üzerindeki Yansımaları? konu başlıklarını ele alacak. Ayrıca Kongrede, ?Kültür Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi 2023? ve ?TÜBİTAK 2003-2023 Strateji Belgesi? sunumlarına yer verilecek.

15-17 Ekim 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kongre sonrasında 81 il genelinde düzenlenecek çalıştaylar ile ülke genelinde Türkiye?nin vizyonu konusunda önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, gerçekleşen etkinlikler ile paralel olarak güncellenen ?Türkiye?nin Stratejik Vizyonu 2023? resmi web sitesi ( www.tsv2023.org ) ile daha geniş bir kesime ulaşılması ve dileyen herkesin görüşlerini iletebilmesi ayrıca hedeflenmektedir.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE

TÜRKİYE?NİN
STRATEJİK VİZYONU 2023
PROJESİ


http://www.tsv2023.org/

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş