DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

18,0718 ₺

EURO

18,2698 ₺

ALTIN

1.019,18 ₺

BİST

3.020,01 ₺

Basketbolda başkanlık seçimi

Türkiye Basketbol Federasyonu, basında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaparak, başkanlık seçimi, genel kurul tarihi ve delegelerle ilgili tartışılan konulara açıklık getirdi.

09.10.2008 00:25:00


Türkiye Basketbol Federasyonu, basında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaparak, başkanlık seçimi, genel kurul tarihi ve delegelerle ilgili tartışılan konulara açıklık getirdi.

Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

''Son günlerde çeşitli basın organlarında TBF Olağan Genel Kurulu ve başkanlık seçim süreci ile ilgili olarak bir takım maksatlı ve asılsız iddialar ortaya atılmış, gerçekler saptırılmaya çalışılmıştır. Söz konusu kamuoyunun aydınlatılması, sağlıklı ve doğru bilgilendirilmesi adına Federasyonumuz tarafından bir basın açıklaması yapılma zorunluluğu doğmuştur.

FEDERASYON BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Basketbol Federasyonu Başkanlığı adaylık koşuları ve adaylıkla ilgili prosedürler için 5 Ocak 2005 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen ilk Ana Statü'de yer alan hükümler uygulanmaktadır.

İlk Genel Kurul'dan bu güne kadar üç kez Genel Kurul yapılmış olmasına karşın bu toplantılarda adaylık koşulları ve prosedürler konusunda herhangi bir değişiklik önerisi gelmediği gibi delegelerimiz tarafından tartışmaya dahi açılmamıştır.

24 Ekim 2008 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul gündeminde yer alan başkanlık seçimi için de ilk Genel Kurul'da kabul edilmiş ve bu güne kadar yapılan genel kurullarda değişim talebi olmamış Ana Statü hükümleri uygulanmaktadır.

GENEL KURUL TARİHİ

Yönetim Kurulumuzun 14.08.2008 gün tarihinde yapılan toplantısında Olağan Genel Kurulun, kulüplerinin faaliyetlerinin yoğunlaşmasından önce ligler başlamadan yapılması prensip olarak belirlenmiş bu prensip dahilinde Genel Kurulun ekim ayı içerisinde (17 Ekim 2008 tarihi hedeflenerek) yapılması kararlaştırılmıştır.

2010 yılında ülkemizde düzenlenecek olan Dünya Basketbol Şampiyonası rutin tetkik ve değerlendirme toplantısı için FIBA Başkanı ve üst düzey heyeti için en uygun tarihin 16-17 Ekim tarihleri olduğunun bildirilmesi üzerine Genel Kurul tarihi 1 hafta ileriye alınmıştır.

Genel Kurulun 24 Ekim 2008 tarihinde yapılması kararına bağlı olarak başkan adaylığı süreci kapsamında aday adaylarının son başvuru tarihi resmi tatil gününe gelmesi nedeniyle son başvuru tarihi tatil sonrası ilk mesai günü sonuna kadar uzatılmıştır.

MİLLİ SPORCULARIN GENEL KURULDA TEMSİLİ HUSUSU

14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmış olan 'Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü' nün 6(h) maddesi ilgili konuyu aşağıdaki gibi hükme bağlamıştır:

'MADDE - 6 h) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla, ilgili branşta olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceyi alanlar ve büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olanlar ile federasyonlara göre milli sporcular arasından seçilecekler;

GSGM Özerk Spor Federasyonlar Seçim Kurulu Başkanlığı tarafınca da uygun görülmüş Ana Statü hükmüyle;

5 Ocak 2005 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulu'nda milli sporcuları temsil edecek delegeler, 'Erkeklerde 100 den, Bayanlarda 75 den fazla sayıda A Milli Takımda yer almış, aktif sporculuk yaşantısı Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce sona ermiş, A Milli olma sayısına göre sıralanarak seçilecek en fazla 12 (on iki) erkek ve 3 (üç) bayan basketbolcu,' şeklinde belirlenmiştir.
8 Temmuz 2006 tarihinde GSGM tarafından Çerçeve Statü' de yapılan değişiklik ile Özerk Spor Federasyonları Genel Kurullarında temsil edilecek milli sporcularla ilgili hüküm;

'MADDE 6 - ı) Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;

1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular
2) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular
3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular
4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,'
şeklini almıştır.

Çerçeve Statü' de yapılan bu değişimin 10 Ağustos 2006 tarihinde yürürlüğe girecek olması dikkate alınarak, 30 Temmuz 2006 tarihinde Ankara' da yapılan 3. Olağan Mali Genel Kurul delegeleri değişim öncesi metinde yer alan hükme sadık kalınarak belirlenmiştir. Genel Kurul ilgili değişimi oylamış ve onaylamıştır.
Çerçeve Statü'nün ilgili hükümleri gereği Yönetim Kurulu' muzun 14.08.2008 gün ve 480 sayılı kararı ile yapılmasına karar verilmiş ve Genel Kurul çalışmalarına başlanmıştır.
Genel Kurulda milli sporcuları temsil etmek üzere belirlenecek delegelerin tespitinde;
a. Bayan ve erkek milli sporculara eşit oranda şans sağlanması,
b. Önceki dönemlerde günümüze nazaran fazla milli karşılaşma imkanı olmaması nedeniyle son dönemlerde milli olmuş sporculardan sayısal olarak geri kalmış eski milli basketbolcularımıza da şans tanınması, hedefiyle Yönetim Kurulumuz A Milli Takımlarda(Bayan-Erkek) 50 ve daha fazla sayıda yer almış sporcular arasından 5 sporcunun kura ile delege olarak belirlenmesini uygun görmüştür.
Bu esaslar www.gsgm.gov.tr ve www.tbf.org.tr internet sayfalarından 4 Eylül 2008 tarihinde ilan edilmiştir.

Yukarıda belirtilen mecralarda ilan edilmiş Genel Kurul delegelerinin tespitine ilişkin esaslar ve yöntemler kapsamında, milli olmuş sporcuların temsilcisi olarak beş delegenin kura ile belirleneceği açıkça yazılmış ve kura ile ilgili hususların yer aldığı sirküler www.tbf.org.tr ve www.gsgm.gov.tr adreslerinden aynı tarihte ilan edilmiştir. Bahse konu sirkülerde kuraya katılabilecek kişilerin isimleri de ilan edilmiş ve bu isimler hakkında isteyen kişilerin itirazda bulunabilecekleri ifade edilmiştir.

4. Olağan Genel Kurulu'nun 24 Ekim 2008 tarihinde yapılacağı dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul delege listesi 24 Eylül 2008 tarihinde www.gsgm.gov.tr ve www.tbf.org.tr internet sayfalarından ilan edilmiştir. İlan edilmiş olan delege listesinde 33-45 sıra numarasında yer alan 13 delegenin (5 Milli sporcu, 5 Milli Takım baş antrenörü, 3 üst seviye hakemi) kura ile belirleneceği bir kez daha duyurulmuştur.

24 Eylül 2008 tarihinde ilan edilmiş Genel Kurul delege listesinde seçimle belirleneceği bildirilen delegelerin seçiminin 6 Ekim 2008 tarihinde yapılacağı 24 Eylül 2008 tarihinde www.gsgm.gov.tr ve www.tbf.org.tr internet sayfalarından duyurulmuştur.

Seçime dahil edilecek isimlere her hangi bir itirazda bulunulmadığından liste kesin şeklini almıştır. Listede yer alan kişilerin arzu ettikleri taktirde seçim esnasında hazır bulunabilecekleri beyan edilmesine karşın kura çekimine bu kişilerden katılım olmamış ve seçim GSGM temsilcilerinin de gözleminde ilan edildiği yer ve tarihte yapılmıştır. Kurada belirlenen isimler Genel Kurul delege listesinde ilgili sıra numarası hizasına yazılmıştır.

Genel Kurulda milli sporcuları temsil edecek delegelerin belirlenmesi ve itirazlara ilişkin yöntem ve esaslar ile kuraya katılacak kişilerin isimleri 4 Eylül 2008 tarihinden, bir başka değişle Genel Kurul tarihinden 50 gün önce ilan edilmesine rağmen hiçbir aşamada herhangi bir itirazda bulunulmamıştır. Spor kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş