DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

16,9829 ₺

EURO

17,4893 ₺

ALTIN

984,47 ₺

BİST

2.402,54 ₺

3 yeni üniversite geliyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bankalar, sağlık sigorta primleri ve eğitimle ilgili üç yasayı onayladı

18.08.2008 17:16:00

Bugün ''Elektronik Haberleşme Kanunu''nun 4 maddesini veto eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bankalar, sağlık sigorta primleri ve eğitimle ilgili üç yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı 5797 sayılı ''Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' ile SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden yapılandırılması konusundaki süre 20 gün daha uzatıldı

5797 sayılı kanuna göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prime esas kazançları; prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içinde kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu hesaplanacak.

Kanun, usta öğreticilere emeklilik hakkı tanıyor. Usta öğreticeler, sağlık hizmetlerinden de faydalanabilecek.

Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam edecek. Ancak devir süreci 3 yıl içinde tamamlanacak.

Devlet memurlarının sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaya başladığı tarihten itibaren kamu idareleri tarafından bu sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının yüzde 12'si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenecek.

PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Yapılandırılmamış olan işveren ve sigortalıların prim borcu, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 gün içinde yazılı olarak Kuruma başvurmaları kaydıyla, söz konusu madde kapsamına giren borçları, peşin veya 12 aya kadar taksitler halinde ödenecek.

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 20'sinin ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde 80'i silinecek.

Taksitle ödeme yolunun tercih edilerek, borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 50'sini 12 aya kadar eşit taksitle ödemeleri halinde, kalan yüzde 50'si terkin edilecek.

İlk taksitin ödeme yükümlülüğü, bu maddeye göre başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlayacak. Başlangıçta taksitle ödeme yolunun seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenmesi halinde ise başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değişmeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, kurum yardımcı hizmet birimleri arasına eklenecek. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı; kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetleri yürütecek.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunda da yapılan değişiklikle de özürlü ve muhtaç yaşlılara aylık bağlanmasında, Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe idare kurullarının alacakları muhtaçlık kararıyla, kanunun gerektirdiği hallerde yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları esas alınacak.


BANKA SANDIKLARI

Banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş olan sandıklar da kamuoyunda ''İstihdam Paketi'' olarak bilinen ve işverenin ödeyeceği 5 puanlık sigorta priminin Hazinece karşılanmasına düzenleyen kanunun hükümlerinden yararlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 200 sosyal güvenlik uzman yardımcısı, 300 sosyal güvenlik kontrol memuru alınacak.

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ KURULDU

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5799 sayılı ''Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre, Kayseri'de, Burç Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından ''Melikşah Üniversitesi'' adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Üniversite; fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, mimarlık, hukuk fakülteleri ile sosyal bilimler ve fen bilimler enstitülerinden oluşacak.

Gül'ün onayladığı 5796 sayılı ''Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', İzmir'de ''Gediz'', Gaziantep'te ''Gazikent'' adıyla iki vakıf üniversitesi kurulmasını öngörüyor.

Kanuna göre, Gaziantep'te, Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından kurulacak olan ''Gazikent Üniversitesi''; Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

İzmir'de, Sipahi Eğitim, Sağlık ve Spor Vakfı tarafından kurulacak olan ''Gediz Üniversitesi'' ise Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü alanlarında eğitim verecek.

AA


Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş