DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Anayasa Mahkemesi Anayasa'yla nasıl çelişti?

Anayasa Mahkemesi?nin iptal kararına sert tepki gösteren Erdoğan, gözden kaçan ayrıntılara dikkat çekti ve ortaya nasıl bir hukuk skandalı çıktığını gözler önüne serdi.

11.06.2008 11:21:00


Haber Merkezi / TIMETURK

Başbakan Erdoğan, dünkü grup toplantısında Anayasa Mahkemesi?nin vermiş olduğu iptal kararını değerlendirdi. Meclis'in gerçekleştirdiği Anayasa düzenlemesini 'yok' sayan Yüksek Mahkeme'ye sert çıkan Erdoğan; Mahkeme'nin 'Anayasa'yı ihlâl ettiğini' söyledi...

Kararın gerekçesiz açıklanması talihsizlik

Erdoğan, Mahkeme'nin, değişikliği 'esas'tan görüşerek 148. maddeyi, 'gerekçe'sini açıklamadan kararı açıkladığı için de 153. maddeyi ihlâl ettiğini belirtti. Erdoğan?ın konuşmasında, ?Türkiye, teamüllerle idare edilemez, hakkında hüküm oldukça... Nedir bu? Anayasa'nın 153. maddesinde belirtildiği gibi, aslında iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Bunu, Tayyip Erdoğan söylemiyor, Anayasa söylüyor. Bu, Anayasa Mahkemesi adına büyük talihsizlik. Anayasa'nın ve bunun bilimsel olarak izahını bize yapmak zorundadırlar. Niçin gerekçeler ortaya konulmadan bir iptal kararı açıklanır? Bunu bana vatandaş soruyor. Neden acaba, bunun altında ne var, ne bekleniyor??

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile çelişti

Bugün gazetesi geçtiğimiz günlerde, Anayasa Mahkemesi?nin iptal kararıyla Meclis'in yetkilerini üstlenirken, bir yandan da Anayasa'nın maddeleriyle nasıl çelişkiye düştüğünü şöyle açıklıyordu:

148. MADDE: Bu madde Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri tanımlıyor. 'Mahkeme, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü'nün Anayasa'ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler' deniliyor.

Şekil yönünden denetime de açıklık getirilerek, 'Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı, Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğu şartına uyulup uyulmadığı hususlarıyla sınırlıdır' deniyor. Anayasa Mahkemesi şekil yönünden iptal edemediği değişiklikleri, bu kararıyla esasa yönünden iptal ederek, Anayasa'nın 'sınırlandırdığı' yetkisini genişletti.

153. MADDE: Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin düzenlemelerinin yer aldığı meddede 'Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez' deniyor.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin iptal kararını açıklarken, gerekçesini açıklamadı. Yine Anayasa Mahkemesi'nin kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyeceği bir Anayasa hükmü. Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerini esastan inceleyerek yeni bir uygulamaya imza attı ve adeta hüküm tesis etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş