DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

:00

İftar vakti

BURSA

SAHUR
İFTAR

ANKARA

SAHUR
İFTAR

SİVAS

SAHUR
İFTAR

ERZURUM

SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

:00

İftar vakti

ANKARA

SAHUR
İFTAR

ERZURUM

SAHUR
İFTAR

Özgün İrade: Krizlerle yönetilen Türkiye

Özgün İrade dergisi bu sayısında 'Krizlerle yönetilen Türkiye'yi masaya yatırdı.

09.05.2008 07:19:00

DERGİNİN ÖNSÖZÜNDEN...

Dünyada ve Türkiye?de meydana gelen siyasal gelişmeleri bir tarafa bırakarak Anadolu ile buluşmaya gittik. Son iki aydır her ay bir haftamızı Anadolu?nun değişik bir ilinde geçirdik. Orada eski dostlarla hasret giderdiğimiz gibi yeni dostlukların da başlangıcını yaşadık. Bizim açımızdan çok verimli geçen bu yolculuklar bize ayrı bir haz ve sükûnet bahşetti?

Yaklaşık 15 ili bulan ve inşallah sürecek olan bu ziyaretlerimiz bize Anadolu gerçeğini öğretmesi bağlamında iyi bir ders oldu. İstanbul?dan bir Türkiye okuması yapmanın sakıncalarını bizzat tecrübe ettik. Son on yıldaki Müslümanlar arası kopukluğun insanlarımızı nasıl geliştirdiğini gözlemlemek ayrı bir heyecan unsurudur. Bilgi derinleşmiş, tecrübelerden dersler alınmış, yaklaşımlar olgunlaşmış ve vakar ile birlikte bir ağırbaşlılık ağırlığını hissettiriyor. En önemlisi de insanlarımızın bilgilerini ve eylemlerini bütünlüğe kavuşturmaya yönelik arzularıdır. Aksayan bir taraf yok mudur? Elbetteki vardır! Fakat bu eksiklik Türkiye?ye has bir eksikliktir; lider ve ruh eksikliği?

Yukarıda dile getirdiğimiz bütün güzellikleri bu eksiklik boşa çıkarmaz mı? Bu soru önemli olmakla birlikte yeni durumu gözlemlediğimiz zaman çok önemli bir merhaleye geçmiş bulunmaktayız. Belki biraz iddialı olacak gibi ama söylemeden de geçemeyeceğim: Artık Anadolu büyümüş ve siyasal gelişimini olgunlaştırmış bulunmaktadır. Bu bağlamda ana gövdenin siyasal mühendisliğe pabuç bırakmayacağını gönül rahatlığı ile söyleyebilirim?

Müslümanlar farklılıklarını zenginlik olarak görme eğilimine girmişler! Bundan daha sevindirici bir durum olamaz!

Anadolu gezilirimizden önce İstanbul ilçelerinde farklı dernek ve vakıf ziyaretlerimiz de olmuştu. Özgünirade dergisi beşinci yılına girerken böyle bir mutfak kararı alarak gezileri organize etmişti. Derginin mutfağındaki arkadaşlar olarak bu gezilerden çok istifade ettik. İnsanlarla birebir konuşmanın onlara hitap etmenin ayrıcalığı farklıdır. Bir ayrım gözetmeden ziyaretler gerçekleştirmek belki bir ilkti?

İnşallah bu gezilerin sonucunun dergimizdeki yansımalarını peyderpey göstereceğiz? Zaten yeni aramıza katılan yazar arkadaşlarla ve değişik profildeki entelektüellerle yapacağımız söyleşilerle sürekli dergiyi zenginleştiremeye devam edeceğiz?

Birikim Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Laçiner ile yaptığımız ?Krizlerle Yönetilen Türkiye? konulu söyleşi ve Sosyalist düşüncenin yeni uğrağı konusundaki görüşleri ufuk açıcı boyuttadır. Umarım okuyucularımız zevkle bu söyleşiyi okuyacaklardır. Yazarlarımızdan Ümit Aktaş?ın yaptığı bu söyleşi önemini uzun yıllar koruyacaktır. Bu arada Ümit Aktaş Beye teşekkürlerimizi sunarız?

Meselelerin arka-planına yönelik projeksiyon tutma arzumuzu sürekli diri tutmamıza rağmen teknik ve iktisadi durumlardan dolayı gerçekleştiremiyorduk. Bu sayıda Ümit Aktaş, Yahya Ayyıldız ve Ömer Laçiner söyleşisi ile biraz bunu gerçekleştirmeye çalıştık?

Gelen olumlu veya olumsuz tepkilere göre bir durum değerlendirmesi yapabiliriz?

Nisan sayımızda Modern Dünyada Cemaat dosyamız iyi ilgi gördü. Modern Dünyada Müslüman Cemaat Olgusu konusunu da bu sayıda işleyerek dikkatleri cemaat olgusuna yöneltmek istedik. Ali Bulaç?a; Ufuk yayınlarında çıkan Din Kent ve Cemaat kitabında dile getirdiklerini özenle özetleyerek dosyamıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Ramazan Kayan, Esan Gül ve Abdulaziz Tantik görüşlerini bizimle paylaştılar?

Bu konu bir-iki dosya ile bitirilecek bir konu değildir. Cemaat konusunun gündemimizin ilk sırasını almasını arzuluyoruz. Biz inanıyoruz ki modern kültürün aşılmasının yegane yolu; Müslümanların cemaat halinde yaşamalarına bağlıdır.

İstanbul ve Anadolu da bizi ağırlayan bütün dostlara ve kardeşlere buradan en içten duygularımızla teşekkürlerimizi sunar ve kalbi bağlarımızı derinleştirmesini temenni ederiz?

Beşinci yılın ilk sayısında bizi buluşturan Allah?a sonsuz hamd-ü senalar ederek nice dolu dolu sayılarla buluşma umudumuzu diri tutarak sizi dergimizin sayfalarıyla baş başa bırakıyoruz?İÇİNDEKİLER

4 GÜNDEM
21. Yüzyıla Bırakılan Miras
YAHYA AYYILDIZ

8 DÜŞÜNCE
Algısal Bayağılıklar
ATASOY MÜFTÜOĞLU

10 GÜNDEM
Kavvamiyet Ekseninde Saldırılar
MUSTAFA ÖZCAN

14 GÜNDEM
BAŞÖRTÜSÜ ve Azgın Azınlık
AHMET DEMİR

17 GÜNDEM
Mevlidi Şerif?nin 1480. yılı Adalet ve Özgürlük Peygamberi Muhammed(sav)
MUSTAFA ALTUNKAYA

20 DÜŞÜNCE
Lale Devrinin Ezilen Çocukları
BAYRAM YILMAZ

23 DÜŞÜNCE
Yaratan Rabbinin Adıyla Okumak
HANİFİ TOSUN

26 DÜŞÜNCE
Doğu?da Batı?da Allah?ındır
NECİP CENGİL

29 SİNEMA
?A?,?Anne gibi? ya da İran Savas Sineması
CİHAN AKTAŞ

32 KAPAK GÜNDEM
Siyasal Krizin Sürekliliği Üzerine Bir Analiz
ÜMİT AKTAŞKapak Söyleşi 36

Ömer Laçiner
Cumhuriyet Devrimleri Sivil-Asker Egemen Statüsünü Kurmaya Yönelikti


DOSYA
Modern Dünyada Müslüman Cemaat Olgusu

45 Rahmetin Diğer Adı: CEMAAT
RAMAZAN KAYAN

48 Din Kent ve Cemaat
ALİ BULAÇ

52 Cemaat Olgusuna
Tarihsel Bir Yaklaşım-2
ABDULAZİZ TANTİK

56 Cemaat Fıkhı ve Önceliklerimiz
ESAN GÜL

60 DÜŞÜNCE
Yeniden Gençliğe
AHMET NAZIM

63 DÜŞÜNCE
Özümde Allah?a Tevekkül Ettim
FATMA YAZICI

65 KUR?AN VE HAYAT
Özgürlük Sorunu Ya da
Kuranın Etrafındaki Gürültüler
HASAN EKER

68 AHLAK
Allah?ı Zikretmek -2
MEHMET ALPTEKİN

71 FIKHU?S-SİYER
İslam Medeniyeti
GAZİ KILIÇPARLAR

80 KAYIP KUŞAĞA MEKTUP
Bahar ve Necip Fazıl
YUSUF TOSUN

82 KIRKAMBAR


www.ozgunirade.com


 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş