DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:25
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:09
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:52
19:05
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:49
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:25
SAHUR
19:38
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:52
SAHUR
19:05
İFTAR

Şevket Eygi'den Hüseyin Üzmez yorumu

Mehmet Şevki Eygi; 78 yaşındaki Vakit yazarı Hüseyin Üzmez'in 14 yaşındaki bir kıza tacizinin ardından havayı yorumladı. Eygi'ye göre İslam'da fuhuş adı verilen azgınlığın dini yok.

04.05.2008 05:42:00

Dinsiz de azabilir Hıristiyan da Yahudi de...

İslami kesimin ılımlı aydını Mehmet Şevki Eygi; 78 yaşındaki Vakit yazarı Hüseyin Üzmez'in 14 yaşındaki bir kıza tacizinden sonra oluşan havayı yorumladı: 'Müslüman melek değildir, günahtan korunmuş insan da değildir. Büyük insanların bile ayakları kayabiliyor. Bu olaydan yola çıkarak 'Müslümanlar azgındır' demek insafa sığar mı?'..

Bugün pazar röportajının konuğu Mehmet Şevki Eygi. Ona 'Beyaz Müslüman' diyorlar. Niye mi? Çayın nasıl içilmesi gerektiğinden giyimin önemine, dekorasyon ve mimari zevkin ne kadar önemli olduğundan konuşma adabına kadar pek çok konuda 'şehirli Müslümanlar' yaratmak için uğraşıyor çünkü... Haytalığa, cahilliğe, radikallere, estetik kaygısı olmayanlara tahammül edemiyor. Yani aristokrat yanı biraz ağır basıyor. Yeni hortlamaya başlayan 'zengin Müslümanlar'ın görgüsüzlüklerini de hiç çekinmeden suratlarına vuruyor; çok sıkı eleştirilerde bulunuyor. Bu eleştirilerini de 15 yılı aşkın zamandır Milli Gazete'de sıralıyor bir bir... Biz de, son günlerde İslami çevrelerde arka arkaya yaşanan olayları yorumlamasını istedik; 'Bu kesimde bir yozlaşma ve dejenerasyon var mı?' sorusuna onun vasıtasıyla cevap aradık. Türkiye Müslümanları gerçekten değişti mi? Müslümanlar modernizmle İslamiyet arasında kaldığı için mi lastik patlıyor? 'Zamane Müslümanları' mı hortluyor? Cevaplar bu röportajda; keyifli okumalar...

- Müslümanlık, din, iman, Kuran nutukları atan bir adam neden azgınlaşır Hocam?
- Azgınlık Müslümanlara mahsus bir şey değil ki! Dinsiz de azabilir, Hıristiyan da azabilir, Yahudi de azabilir, bazen istisnai olarak Müslüman da azabilir. Bir Müslüman azınca da, 'Aaa Müslümanlar azgındır' demek insafa, adalete sığar mı?

- 'Müslümanlar niye azıyor?' demiyorum; soru şu: Bile bile niye günaha giriyorlar?
- Efendim Müslümanların da vasıfları vardır. Vasıflı Müslümanlar bilgi, kültür, ahlak, erdem bir de sanat ve estetik bakımından çok üstün, çok kaliteli insanlardır, bunlarda azgınlık fazla görülmez. Bunun dışında bir orta halli Müslümanlar, bir de çok kaliteli olmayan Müslümanlar vardır. Yani her kesimde olduğu gibi... Müslüman melek değildir, Müslüman günahtan korunmuş bir insan da değildir. Bazen çok büyük insanların bile ayakları kayabiliyor...

- Azabiliyor yani?
- Azabiliyor tabii. Bu gibi hadiseleri tartışırken çok insaflı, çok adaletli olmaya çalışmamız lazım. Benim prensiplerimden biri şudur; düşene vurmak istemem! Onun başına gelen şu trajedi ona yeter zaten. Bir tekme de ben vursam, o tekme bana şeref kazandırmaz.

- Anladım da, 78 yaşında bir adam 14 yaşındaki kızı tacizle suçlanıyor. Üstelik bu adam sözüm ona dinibütün geçiniyor, İslami kurallara göre yaşıyor. Normal mi bu?
- Bu, istisnai ve marjinal bir hadisedir. Müslümanların içinde de hata yapanlar, günah işleyenler olabilir. Tek bir hata yüzünden bütün bir kesimi, bütün camiayı suçlamak adalete de, insafa da sığmaz. Hiçbir zaman yargısız infaz yapmak istemem.

- Olay ortada, bunun neresi yargısız insaf Hocam?
- Vicdan ve insaf sahibi bir vatandaş olarak ben; 'Komplo var, bana iftira ediliyor,' diyen birinin mahkemesi başlamamışken hüküm verip, onu manen idam edemem.

- Söz konusu kişinin karısıyla arasında da 50 yaş var! Bu da mı normal?
- Ortada istisnai bir hadise var...

- Ama bunu haklı çıkarmak adına, 'Peygamber Efendimiz de 9 yaşındaki Ayşe Anamızla evlendi,' diyenler çıkıyor!
- Birincisi, hiçbir Müslüman kendisini peygamberle kıyaslayamaz. İkincisi, bu tarihi bir hadisedir. Bunun bu kadar küçük yaşta olmadığına, daha yaşı ilerlemiş iken evlendiğine dair de rivayetler vardır. Bu hadiseyi değerlendirirken Miladi 600'lü yıllarda Arabistan'daki sosyal kültürel kontekste değerlendirmek lazım. Bugünün şartları içinde buna kanunlar da müsait değil, sosyal yapı da... Ama bu yüzden peygamberi kötülemek kabul edilemez. Bu benim inançlarıma ters düşer.

- Ama kimse de o koşullar içerisinde yapılan bir evliliği örnek alarak hereket etmemeli değil mi?
- Elbette etmemeli...

- 14 yaşında bir kıza cinsel tacizde bulunulması toplumda infial yarattı. Bu sapıklık gibi geliyor mu size de?
- Hayır efendim, o infiali basın körükledi. Konuşmanın başından beri bana bazı şeyleri söyletmek istiyorsunuz...

- İnfial yaratan bir durum yok mu ortada?
- Bakın, basın yangına körükle gidiyor, ateşin üzerine benzin döküyor. Öyle yaparsanız siz de onun içine girersiniz. Şimdi ortada gerçekten üzücü, gerçekten ayıp bir hadise var ama olgun, bilge, vicdanlı, insaflı insanlar olarak abartmamalıyız.

- Gizlenmesini mi isterdiniz bu haberin?
- Yazılacağı kadar yazılmıştır. Niçin bunun üzerinde daha fazla durayım, ne faydası var?

- Bu, üzerinde durulmayacak olay mı?
- Türkiye'de durum şudur: Bir sağcı suç işledi mi solcular yerin dibine batırır, bir solcu işledi mi sağcılar paramparça eder, bir dindar kabahat yapınca dinsizler bağırır, bir dinsiz suç işleyince de dindarlar! Söylediğim şey şu; bunu abartmak adalete aykırıdır. Sosyeteden biri, yahut medyanın tanıdığı isimlerden biri azgınca davranışlar sergileyince basın bunları diline dolamıyor ama...

- Nasıl dolamıyor? Hatta 'azgın teke' denilip teşhir ediliyor.
- Diyelim ki yaşlı bir mason azgınlık yaptı... Teşhir etseniz bile bunu masonluğa yüklemiyorsunuz. Bir Müslüman yapınca 'İslam'da bu var mı, Müslümanlığa bu yakışır mı?' demeye başlıyorsunuz.

- Ne güzel söylediniz; Müslümana yakışır mı Hocam bunlar?
- Yakışmaz ama bu şekilde medya hükümleri verirken adil hareket etmek lazım.

- Müslüman için günah ve sakıncalı bir olaydan söz ediyoruz, işin doğası gereği normal değil mi büyütülmesi yani?
- Ama 'Müslüman günah işlemez' diye bir şey yok ki! Bir kere bunu kabul edeceksiniz...

İslami burjuva sınıfının olmaması büyük eksik!

- Bugün tartıştığımız bütün bu azgınlıklar Batı medeniyetiyle İslam kültürü arasında kalındığı için mi? Lastik bu noktada mı patlıyor?
- Türkiye Müslümanları yakın tarihte birtakım kazalara maruz kaldılar. Baskılar, zorlamalar oldu, kimlik değiştirmeleri istendi. Müslümanlar iki arada bir derede kaldılar. Bir ayakları çağdaş, modern dünyada; bir ayakları da geleneksel milli kimlik ve kültürde... Diyanet de Müslümanları çekip çeviremiyor. Bu boşlukta İslam ahlakına, İslam dinine uymayan aykırılıklar, aşırılıklar görülüyor. Tabii medya da bu konuda çok objektif, çok tarafsız hareket etmiyor, bir takım hadiseleri şişiriyor.

İslamiyet azgınlığa 'azgın teke' değil 'fuhuş' der!

- Hüseyin Üzmez için 'azgın teke' denildi biliyorsunuz...
- Bu başlığın kullanılmasını ben şahsen protesto ediyorum!

- İslam'da böyle davrananlara takılan bir isim var mıdır?
- Bilmiyorum! İslamiyet azgınlığa 'fuhuş' ismini veriyor, 'fahşa' diyor ve Kuran bunu kötülüyor, ayetler var 'Allah azgınlığı sevmez' diye. Her cuma namazından sonra hocalar da bu ayeti tekrarlar.

- Yasak olduğu için cazip geliyor olabilir mi bazılarına?
- Alakası yok. Bazen patolojik durumlar olabilir.

- Nedir kastettiğiniz şişirme?
- Mesela bir defile yapılıyor, bu defile iç sayfalarda tartışılabilecekken bunu manşetlere taşıyorlar, bir yığın röportaj, bir yığın demeç alıyorlar. Üçüncü sınıf bir hadise oluyor birinci sınıf!

- Tek suçlu medya mı yoksa bütün bunlara yol açan yeni bir Müslüman sınıf mı ortaya çıktı?
- Tek suçlu tabii ki medya değil. Türkiye'de bir kültür değişmesi, bir kültür krizi yaşanıyor. Türkiye şu anda kaynayan kazan gibi. Çoğunluğu da Müslümanlar teşkil ettiğinden, Müslümanların halleri de ülkeye aksediyor. Türkiye'nin büyük eksikliklerinden biri İslami bir burjuva sınıfına sahip olmamasıdır. Burjuva sınıfı şehirli olur, medeni olur, kültürle, sanatla, dekorasyonla, mimariyle, giyimle, kuşamla ilgili çok köklü gelenekleri olur. İstanbul benim gençliğimde bir milyon nüfuslu bir şehirdi, şimdi gayrı resmi rakamlara göre 20 milyonu geçmiş. Yani bazıları köyden, bazıları küçük şehirlerden, bazıları vilayetlerden gelmiş. Bunlar kendi kültürlerini, kendi alışkanlıklarını, kendi medeniyet anlayışlarını da İstanbul'a getirmişler. Bunun sancılarını yaşıyoruz.

- Dolayısıyla görgüsüz bir sınıf oluşuyor değil mi?
- O kadar hakaret edecek şekilde hüküm vermek istemem fakat Müslüman kesimde son 20-25 sene içinde dehşetli bir zenginlik oldu, yeni bir Müslüman zenginler sınıfı meydana geldi.

- Nasıl oldu bu, birdenbire mi?
- Siyasi iktidarlar kendi zengin sınıflarını da meydana getirirler. Bu Türkiye'ye mahsus bir hadise değil. Bu zenginlerin bir ayakları İslami geleneksel kültürde, öbür ayakları çağdaşlıkta ve modernitede. Dolayısıyla birtakım uyumsuzluklar, uzlaşma dışı hadiseler görülüyor. Bu zamanla düzelecektir.

Bir çocuğunuz olsun istemediniz mi hiç?
- Bunu benim hayatımda karşılayan çok şey var. O kadar çok genç nesilden insanlar tanıdım, onların yetişmesine hizmet ettim ki... Çevremde bana gereken hürmeti gösteren, bir nevi manevi peder olarak beni mütalaa eden o kadar çok insan var ki...

- Hiç âşık olmadınız mı peki?
- Buna cevap vermeyeceğim.

- Neden?
- No comment.

Kaynak: Yeni Şafak

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş