DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:25
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:09
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:52
19:05
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:49
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:25
SAHUR
19:38
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:52
SAHUR
19:05
İFTAR

Irak toplantısına terör damgası

Üçüncü Genişletilmiş Irak'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı sonunda yayımlanan bildiride, terörle ilgili konular damgasını vurdu.

22.04.2008 22:30:00

Irak'taki her türlü terör faaliyetin kınandığı bildiride, Dördüncü Genişletilmiş Bakanlar Toplantısının da Bağdat'ta yapılmasına karar verildi. Bildiride, 'Irak'ta, bütün terör faaliyeti kınanarak', bu tür faaliyetlerin bir an önce sona erdirilmesi çağrısı yapıldı. Toplantıda Irak hükümetinin terörle mücadele çerçevesinde ki çabalarına da destekte verildi.

Irak'ın komşu ülkelerle arasında ki terörle mücadele konusunda imzalanan ikili anlaşmaların hatırlatıldığı toplantıda, Irak topraklarının komşulara yönelik terörizm için bir üs olarak kullanılmasının engellenmesi ve bunun için her türlü çabanın gösterilmesinin gerektiğinin de vurgulandı.

Bildiride, Irak hükümetinin ülkedeki bütün güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi için silahlı ve güvenlik güçlerinin yeteneklerini geliştirme yönündeki çabalarına da destek ifade edildi. Bildiride ayrıca bütün ülkelerin uluslararası hukuk, ilgili uluslararası anlaşmalar, BM Güvenlik Konseyinin 1546 ve 1618 sayılı kararları ve diğer ilgili kararlar çerçevesinde, terörist faaliyetlerle savaşmanın yanı sıra, Irak topraklarının teröristler tarafından terör faaliyetlerinin organizasyonu ve başlatılması için kullanılmasını engelleme çağrısı yapıldı. Irak hükümetine topraklarından terör örgütlerini ihraç etmek konusunda yardım edilmesi gerektiği belirtildi.

Bildirinin terörle ilgili bir başka maddesinde Irak ve komşu ülkelerin teröristlerin geçişlerini ve yasa dışı silah trafiğini engellemeye yönelik ortak çabalarına destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

IRAK'IN BAĞIMSIZLIĞI VE EGEMENLİĞİNE VURGU

Bildiride, Irak'ın Arap ve İslam kimliğine vurgu yapılarak bağımsızlık, tam egemenlik, ulusal birlik ve toprak bütünlüğü tekrar teyit edildi. Irak'ın uluslararası tanınmış sınırlarının korunması için Irak'ın iç işlerine karışılmaması ilkelerine ve Irak halkının kendi siyasi sistemlerini ve siyasi geleceklerini özgürce belirlemeye hakları olduğu belirtildi.

Anayasal temelde ve seçilmiş Irak hükümeti ile Temsilciler Meclisine tam destek verilen sonuç bildirisinde; Irak halkının hızlı ve etkin olarak, refah içinde, özgür, bağımsız, birleşik, demokratik ve federal bir yapıda yaşamasının önemine dikkat çekildi ve Irak vatandaşlarının devam eden siyasi sürece barışçı şekilde katılımlarının temel hakları olduğu belirtildi.

Bildiride, gerek uluslararası toplum gerekse Irak'ın komşularının, Irak halkı, bölge ve uluslararası toplum yararına Irak'ta barış, istikrar ve güvenliğin geliştirilmesine bağlılıkları yeniden onaylandı.

İstanbul'da 3 Kasım 2007'de yapılan Genişletilmiş Irak'a Komşu Ülkeler Toplantısında kabul edilen ve Irak hükümeti tarafından Irak Dışişleri Bakanlığı içinde oluşturulan ad-hoc destek mekanizmasının kurulmasının memnuniyetle karşılandı.

IRAK'TA Kİ TARİHİ MİRASIN KORUNMASI İÇİN ÇAĞRI

Irak'ın tarihi mirasının korunması çağrısı yapılan bildiride, bütün uluslararası ve bölgesel örgütlerinde buna dikkat etmesi gerektiği belirtildi. Mısır, Suriye ve Ürdün'ün Irak'tan göç eden insanlara karşı gösterdikleri tutum ve davranışlar için teşekkür edildi.

Bildiride, Irak'ta siyasi uzlaşıya varılması ve yeniden yapılanması için Irak ile Uluslararası Sözleşmenin önemine değinilerek, Paris Kulübünün aldığı kararlar memnuniyetle karşılandı. Irak'ın tüm alacaklıları bu ülkenin borçlarının azaltılmasına katkı yapacak şekilde bu kararı örnek olası gerektiği belirtildi.

BM'nin rolüyle ilgili BM'nin 1770 sayılı kararı ve diğer ilgili Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Irak hükümetine destek, danışmanlık ve yardım konusunda ki çabalarına ve BM Irak'a Destek Misyonunun (UNAMI) önemli rolüne vurgu yapıldı.

Bildiride ayrıca, İsveç'in Irak ile Uluslararası Sözleşmenin bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapma konusundaki isteği memnuniyet verici olduğu belirtildi.

IRAK'TA Kİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİN ARTTIRILMALI

İslam Konferansı Teşkilatının (İKT) Bağdat'ta bir ofis açmasının memnuniyetle karşılandığı bildiride, Irak'la ilişkilerin geliştirilmesi için özellikle komşu ülkelerin diplomatik temsilciliklerinin bulundurması gerektiği belirtildi. Irak'ta mevcut temsilciliklerin seviyesinin yükseltilmesinin gerektiği ve Irak'a büyükelçi gönderilmesinin hızlandırılmasının önemine de dikkat çekildi.

Bildiride ayrıca Bağdat'taki büyükelçiliklerini yeniden açma kararı alan ülkelerin bu tutumundan memnuniyet duyulduğu bunun yanı sıra Irak hükümetinin de komşu ülkeler ve diğer ülkelere büyükelçi atamalarını hızlandırması çağrısı yapıldı.

Bildiride yer alan bir başka maddede Irak'ın eski rejiminin Irak, İran ve Kuveyt halkına karşı saldırılarıyla savaş suçları ve Irak'taki eski rejimde Kuveytli savaş mahkûmlarına ve diğer ülke vatandaşlarına karşı gösterdiği tutum kınandı.

Bildiride ayrıca, Komşu Ülkeler İçişleri Bakanları Toplantısının kararlarının yeniden onaylandığı ve Kuveyt'te 23 Ekim 2007'de yapılan son toplantının sonuçlarının da memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI İSTANBUL'DA YAPILACAK

Irak'a komşu ülkeler genişletilmiş toplantısında, Enerji Çalışma Grubu, Yerinden Edilmiş Iraklılar Çalışma Grubu ve Güvenlik Eşgüdümü ve İşbirliği Çalışma Grubunun önerilerinin gözden geçirildiği ve kabul edildiği kaydedildi.

Bildiride, bu bağlamda güvenlik çalışma grubunun bir sonraki toplantısını Şam'da, enerji çalışma grubunun bir sonraki toplantısının İstanbul'da ve mültecilerle ilgili çalışma grubunun da bir sonraki toplantısının Amman'da en kısa zamanda yapılması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, Irak hükümetinin siyasi süreci genişletme, seçilmiş kurumları güçlendirme, siyasi diyalog ve ulusal uzlaşının geliştirilmesi, mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere savunmasız gruplara yardım sağlanması çabaları memnuniyetle karşılandı.

Iraklıların, Irak'ın istikrarı, bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için kapsamlı bir siyasi diyalog ve ulusal uzlaşı konusunda cesaretlendirildiğinin dile getirildiği bildiride, Irak'ın ulusal uzlaşısının sağlanmasının önemine işaret edilerek, Irak hükümetinin bu bağlamdaki rolüne övgü yapıldı.

Irak hükümetinin, Irak'ta şiddeti kışkırtanlara karşı koymak konusundaki devamlı çabası ve Irak silahlı ve güvenlik güçlerinin silahlı grupların oluşturduğu tehdidi caydırmaya karşı gösterdiği tutumun memnuniyet verici olduğu belirtilirken, Irak hükümetinin hukukun üstünlüğünü uygulayarak ve devletin silahlı güçler üzerindeki tekelini teminat altına alarak, tüm milis güçlerin ve hükümet dışı silahlı grupların silahsızlandırılması ve tasfiye edilmesi konusundaki tutumundan övgüyle bahsedildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş