DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:25
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:09
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:52
19:05
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:49
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:25
SAHUR
19:38
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:52
SAHUR
19:05
İFTAR

Irak'a komşu ülkeler terörü kınadı

Irak'a komşu ülkeler bildiri yayınlayarak, Irak'taki her türlü terör faaliyeti kınadı. Dördüncü toplantı da Bağdat'ta yapılacak.

22.04.2008 18:26:00

 

Sonuç bildirisinde, 'Irak'ta, bütün çeşitleriyle her türlü terör faaliyeti kınanarak', bu tür faaliyetlerin bir an önce sona erdirilmesi, bu çerçevede Irak hükümetinin terörle mücadelede artan çabalarına da destekte bulunulması çağrısı yapıldı.

Irak topraklarının komşulara yönelik terörizm için bir üs olarak kullanılmasının ve bunun tersinin engellenmesi için her türlü çabanın gösterilmesinin gerektiğinin de vurgulandığı bildiride, Irak ile komşu ülkeler arasında terörle mücadele konusunda imzalanan ikili anlaşmalar hatırlatıldı.

Bildiride, bu çerçevede, Irak hükümetinin ülkedeki bütün güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi için silahlı ve güvenlik güçlerinin yeteneklerini geliştirme yönündeki çabalarına da destek ifade edildi.

Bildiride, bütün ülkelerin uluslararası hukuk, ilgili uluslararası anlaşmalar, BM Güvenlik Konseyinin 1546 ve 1618 sayılı kararları ve diğer ilgili kararlar çerçevesinde, terörist faaliyetlerle savaşma, topraklarının teröristler tarafından terör faaliyetlerinin ikmali, organizasyonu ve başlatılması için kullanılmasını engelleme ve Irak hükümetine topraklarından terör örgütlerini ihraç etmek konusunda yardım etme yükümlülüğü içinde oldukları vurgulandı.

Bildirinin terörle ilgili bir başka maddesindeyse Irak ve komşu ülkelerin teröristlerin geçişlerini ve yasa dışı silah trafiğini engellemeye yönelik ortak çabalarına destek verildi. Diğer yandan, Irak ile komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin, ortak sınırların korunarak, teröristlerin ve terör örgütlerinin her türlü yasa dışı kaçakçılığının, mali ve lojistik desteklerinin kesilmesi, şiddet ve terörün teşvik edilmesinin reddedilmesi konularında güçlendirilmesinin de önemi yinelendi.

IRAK'IN BAĞIMSIZLIĞINA VE TAM EGEMENLİĞİNE VURGU

Bildiride, Irak'ın Arap ve İslam kimliği, bağımsızlığı, tam egemenliği, ulusal birliği ve toprak bütünlüğü tekrar teyit edilerek, Irak'ın uluslararası tanınmış sınırlarının korunması, Irak'ın iç işlerine karışılmaması ilkelerine ve Irak halkının kendi siyasi sistemlerini ve siyasi geleceklerini özgürce belirleme haklarına vurgu yapıldı.

Sonuç bildirisinde, anayasal temelde ve seçilmiş Irak hükümeti ile Temsilciler Meclisine tam destek verilerek, Irak halkının hızlı ve etkin olarak, refah içinde, özgür, bağımsız, birleşik, demokratik ve federal bir yapıda yaşamasının önemine dikkat çekildi ve Irak vatandaşlarının devam eden siyasi sürece barışçı şekilde katılımlarının temel hakları olduğu belirtildi.

Bildiride, gerek uluslararası toplum gerekse Irak'ın komşularının, Irak halkı, bölge ve uluslararası toplum yararına Irak'ta barış, istikrar ve güvenliğin geliştirilmesine bağlılıkları yeniden onaylanırken, İstanbul'da 3 Kasım 2007'de yapılan Genişletilmiş Irak'a Komşu Ülkeler Toplantısında kabul edilen ve Irak hükümeti tarafından Irak Dışişleri Bakanlığı içinde oluşturulan ad-hoc destek mekanizmasının kurulmasının memnuniyetle karşılandığı da vurgulandı.

ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI İSTANBUL'DA

Konferansta Enerji Çalışma Grubu, Yerinden Edilmiş Iraklılar Çalışma Grubu ve Güvenlik Eşgüdümü ve İşbirliği Çalışma Grubunun önerilerinin gözden geçirildiği ve kabul edildiğinin kaydedildiği bildiride, bu önerilerin tüm ilgili ülkeler tarafından uygulanmasının önemine vurgu yapıldı.

Bildiride, bu bağlamda güvenlik çalışma grubunun bir sonraki toplantısını Şam'da, enerji çalışma grubunun bir sonraki toplantısının İstanbul'da ve mültecilerle ilgili çalışma grubunun da bir sonraki toplantısının Amman'da en kısa zamanda yapılmasının beklendiği belirtildi.

Bildiride, Irak hükümetinin siyasi süreci genişletme, seçilmiş kurumları güçlendirme, siyasi diyalog ve ulusal uzlaşının geliştirilmesi, mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere savunmasız gruplara yardım sağlanması, insan haklarının ve adli reformların korunmasının iyileştirilmesi yönündeki çabaları memnuniyetle karşılandı.

Iraklıların, Irak'ın istikrarı, bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için kapsamlı bir siyasi diyalog ve ulusal uzlaşı konusunda cesaretlendirildiğinin dile getirildiği bildiride, Irak'ın ulusal uzlaşısının sağlanmasının önemine işaret edilerek, Irak hükümetinin bu bağlamdaki rolüne övgü yapıldı.

Irak hükümetinin, Irak'ta şiddeti kışkırtanlara karşı koymak konusundaki devamlı çabası ve Irak silahlı ve güvenlik güçlerinin silahlı grupların oluşturduğu tehdidi caydırma ve ona karşı koyma konusundaki rolüne de övgü yapılan bildiride, Irak hükümetinin hukukun üstünlüğünü uygulayarak ve devletin silahlı güçler üzerindeki tekelini teminat altına alarak, tüm milis güçlerin ve hükümet dışı silahlı grupların silahsızlandırılması ve tasfiye edilmesi konusundaki bağlılığının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bildiride, siyasi eğilimleri ile etnik ve hizipsel intisapları ne olursa olsun, Irak'ın tüm unsurları ulusal birliğin arttırılması için çalışmaya çağrılarak, Irak'ın ulusal kimliği ilkesine vurgu yapıldı.

TARİHİ MİRASIN KORUNMASI ÇAĞRISI

İlgili bütün uluslararası ve bölgesel örgütlere Irak'ın tarihi mirasının korunması çağrısında da bulunulan bildiride, bu mirasın savaş nedeniyle tahrip ve yok edildiği hatırlatıldı.

Bildiride Suriye, Ürdün ve Mısır hükümetlerinin Irak'ta yerlerinden edilmiş insanları cömertçe ağırlamak konusundaki kararlı gayretlerinin şükranla tanındığı da kaydedildi.

Irak'ın siyasi uzlaşısı ve yeniden yapılanması için Irak ile Uluslararası Sözleşmenin önemine işaret edilen bildiride, Paris Kulübünün aldığı kararın memnuniyetle karşılandığı bildirilerek, Irak'ın tüm alacaklıları bu ülkenin borçlarının azaltılmasına katkı yapacak şekilde bu kararı örnek almaya çağrıldı.

Bildiride ayrıca, İsveç'in Irak ile Uluslararası Sözleşmenin bir sonraki toplantısına evsahipliği yapma konusundaki istekliliğinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

BM'nin rolüyle ilgili maddedeyse BM'nin 1770 sayılı kararı ve diğer ilgili Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Irak hükümetine destek, danışmanlık, yardım ve eşgüdüm sağlama konusunda çabalarına ve BM Irak'a Destek Misyonunun (UNAMI) önemli rolüne vurgu yapıldı.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİN ARTTIRILMASI VURGUSU

Irak'la ikili ilişkilerin geliştirilmesi için özellikle komşu ülkelerin diplomatik temsilciliklerinin açılmasının, mevcut temsilciliklerin seviyesinin yükseltilmesinin ve Irak'a büyükelçi gönderilmesinin hızlandırılmasının önemine de dikkat çekilen bildiride, İslam Konferansı Teşkilatının (İKT) Bağdat'ta bir ofis açmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Diğer yandan bildiride Bağdat'taki büyükelçiliklerini yeniden açma kararı alan ülkelerin de memnuniyetle karşılandığı vurgulanarak, Irak hükümetinin de komşu ülkeler ve diğer ülkelere büyükelçi atamalarını hızlandırması çağrısında bulunuldu.

Bildiride, Irak'ın eski rejiminin Irak, İran ve Kuveyt halkına karşı saldırılarıyla savaş suçları ve Irak'taki eski rejimde Kuveytli savaş mahkumlarının ve diğer ülke vatandaşlarının öldürülmesi de kınandı.

Bildiride ayrıca, Komşu Ülkeler İçişleri Bakanları Toplantısının kararlarının yeniden onaylandığı ve Kuveyt'te 23 Ekim 2007'de yapılan son toplantının sonuçlarının da memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş