DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:34
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:18
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:00

04:01
19:00
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:34
SAHUR
19:33
İFTAR

ERZURUM

19:00

04:01
SAHUR
19:00
İFTAR

Gül, Tütün Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tütün ve alkol üretimine yeni düzenleme getiren kanunu onayladı.

14.04.2008 11:58:00

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5752 sayılı ''Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanun'da ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Kanuna göre, ticari amaç taşımaksızın kendi ürettiği ürünleri kullanarak 50 kilogramı aşmayan sarmalık kıyılmış tütün elde edenler veya 350 litreyi aşmayan fermente alkollü içki imal edenler hariç, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (TAPDK) tesis kurma ve faaliyet izni almadan, tütün işleyenler veya tütün mamulleri, etil alkol, metanol ya da alkollü içki üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri, ilgili kurum ve kuruluşları yanıltarak temin edenler, bunları taklit veya tahrif ederek ya da konulduğu üründen kaldırarak, değiştirerek ya da her ne suretle olursa olsun tedarik ederek amacı dışında kullananlara, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya taklitlerini ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası alacak.

Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ürünleri ya da taklit veya niteliğine uygun olmayan işaretleri taşıyan ürünleri ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

İDARİ YAPTIRIMLAR

Kanunda, tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hizmet üreten, işleyen, ihraç veya ithal eden, pazarlayan, alan veya satan gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari yaptırımlar da sıralanıyor. Buna göre, Kurum tarafından istenilen ticari faaliyetlerini gösterir satış veya faaliyet raporlarını veya bilgi, belge ve numuneleri yazılı uyarıya rağmen belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara 50 bin YTL'den 250 bin YTL'ye kadar idari para cezası verilecek.

Üreticiden satın aldıkları tütünleri satış merkezlerine veya Kurum'a tescil ettirmeyenlere, yazılı sözleşme yapma tarihine uymayanlara, işleme açılış ve kapanışları ile tütün stoklarını ve tütün depolarını süresi içinde bildirmeyenlere, izinsiz standart dışı işlem yapanlara, tütün eksperi unvanına sahip olanların yapması öngörülen işleri yetkisiz kişilere yaptıranlara, yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile yapılan alım satım kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlere, 10 bin YTL'den 50 bin YTL'ye kadar idari para cezası kesilecek.

Kurum'dan izin almadan bir yere mahsus tütün çeşidinin tohum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan yerlere ekenler, dikenler veya bu amaçlarla taşıyanlar hakkında da bu ceza uygulanacak.

İzin almadan veya güncelleme yapmadan, girdilerde veya ürün ambalajında değişiklik yaparak ürünleri piyasaya sunanlar, 50 bin YTL'den 500 bin YTL'ye kadar idari para cezası ödeyecek.

Kurum'dan izin almadan işleme veya üretim tesislerinde proje tadilat kapsamındaki işlemleri yapan, kurulu makinelerini, ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, başka bir firmaya devreden ya da ülke dışına çıkaranlara veya bildirimde bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere, 50 bin YTL'den 500 bin YTL'ye kadar idari para cezası kesilecek.

AÇIK İÇKİ SATICILARI

Kanun'a göre, Kurum'dan izin almadan veya bildirimde bulunmadan dökme alkollü içkileri piyasaya arz eden, sevkıyatını yapan veya izin verilen yerlerden farklı yerlerde depolayanlara, 200 bin YTL idari para cezası uygulanacak.

TAPDK'dan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen iş yeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcılarına, bin YTL'den 10 bin YTL'ye kadar idari para cezası verilecek.

Kurum'dan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara 50 bin YTL, perakende satışını yapanlara ise 500 bin YTL idari para cezası uygulanacak.

Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 50 bin YTL idari para cezası verilecek. Uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya sarmalık kıyılmış tütün, sigara kağıdı ya da makaron üretenler ile bunları satan veya satmak amacıyla elinde bulunduranlara 5 bin YTL idari para cezası verilecek.

İNTERNET ÜZERİNDEN VEYA POSTA İLE ALKOL SATIŞI

Yetkili olmadıkları halde açık içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara bin YTL'den 10 bin YTL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını, izinsiz veya TAPDK düzenlemelerine aykırılık oluşturacak şekilde internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapanlar ile satılan ürünleri kapıda teslim edenlere 20 bin YTL'den 100 bin YTL'ye kadar idari para cezası verilecek.

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri satış yerlerindeki raf veya stantlara, her türlü teşhir ünitesine, reklam ve tanıtımına ilişkin mevzuata ve kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak veya herhangi bir firmaya üstünlük sağlayacak şekilde yerleştirenler ile tütün mamulleri veya alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılmasını önlemek amacıyla kurum tarafından bu kanun uyarınca yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere 30 bin YTL idari para cezası uygulanacak.

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri, otomatik satış makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 50 bin YTL'den 250 bin YTL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

FİİLLERİN TEKRARI HALİNDE 2 KAT CEZA

Belgelerde yer alan şartlara uymayan kişiler önce uyarılacak ve aykırılığın giderilmesi için uygun bir süre verilecek. Verilen süre sonunda aykırılığın devam etmesi halinde veya aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde ise süre verilmeksizin belgeler iptal edilecek. İdari para cezaları, fiillerin tekrarı halinde bir önceki cezanın 2 katı uygulanacak.

Satış belgesi iptal edilen iş yerinin farklı işletme adı altında fiilen işletilmesi halinde, bu işletme üzerine kayıtlı görünen üçüncü kişiler adına 2 yıl süreyle yeni belge başvurusunda bulunulamayacak.

İl özel idareleri, kurum adına yetki devriyle satış belgesi verebilecek, denetim ve idari yaptırımları uygulayabilecek.

Kanunla, tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlerde, asılması zorunlu olan ''5 santimetrelik puntolarla beyaz zemin üzerine büyük harf, siyah renkle yazılan'' uyarı yazısı, uygulamada sorunlar yaratacağı gerekçesiyle kaldırıldı.

322 KADRO İHDASI

Kanunla, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) adı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu olarak değişiyor.

Kanun ile adı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu olarak değişen Kurula, başkan ve üye olarak atananlar ile kurum personeli, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olacak.

Kurum, Tütün Piyasası, Tütün Mamulleri Piyasası, Alkol Piyasası, Alkollü İçkiler Piyasası, Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları, Tütün ve Alkol Kontrolü, Denetim, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler daire başkanlıklarından oluşacak. Kurum'a, 322 kadro verilecek.

2008 YILI İÇİN DE SÖZLEŞME İMZALANACAK

Kanun, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'nin, 2007 ürün yılı için sözleşme imzalayan üreticilerle sözleşme yapılan miktarı aşmamak koşuluyla 2008 ürün yılı için tütün üretim ve alım-satım sözleşmesi imzalamasına olanak sağlıyor.

Satın alınacak tütün miktarı, her üretici için imzalanan sözleşme miktarının yüzde 10 fazlasını aşamayacak. Tütünlerin satışından elde edilecek hasılat, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş tarafından tahsilatı takip eden ayın 15'ine kadar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesaplarına aktarılacak.

ANKA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş