DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,0439 ₺

EURO

17,5075 ₺

ALTIN

966,27 ₺

BİST

2.371,25 ₺

Türkiye'de en fazla eczacı hangi ilde?

İstanbul'da 4 bin 846, Ankara'da 2 bin 84, İzmir'de ise bin 741 eczacı serbest çalışıyor.

11.04.2008 19:31:00

YÖK, DPT ve Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu'na göre, 1983-1984 öğretim yılında 8 olan diş hekimliği fakültesi sayısı 2006-2007 öğretim yılında 24'e ulaştı. Halen 18'inde eğitim verilen bu fakültelerde bir öğretim üyesine yaklaşık 4 öğrenci düşüyor.

Bu yılın Mart ayı itibariyle ülkede 17 bin 750 diş hekimi aktif olarak çalışıyor. Bunların 11 bin 956'sı serbest, 5 bin 158'i Sağlık Bakanlığına, 636'sı ise üniversitelere bağlı (öğretim üyeleri dahil değil) olarak hizmet veriyor.
En fazla diş hekimi sırasıyla İstanbul (3 bin 971), Ankara (2 bin 179) ve İzmir'de (bin 533) çalışıyor.

En az diş hekiminin bulunduğu iller ise sırasıyla Bayburt (6), Kilis (10), Ardahan (10) ve Hakkari (10).

Türkiye ile Avrupa ülkelerinin durumunun da karşılaştırıldığı rapora göre, Türkiye'de 100 bin kişiye 25.10, Avrupa Bölgesinde 50.39, AB üyesi ülkelerde ise 62.50 diş hekimi düşüyor.

1983-1984 öğretim yılında 7 olan eczacılık fakültesi sayı sı, 2006-2007 öğretim yılında 14'e ulaştı. Bunların 12'sinde eğitimin verildiği eczacılık fakültelerinde bir öğretim elemanına 5.5 öğrenci düşüyor.

Bu yılın Mart ayı itibariyle ülkede 24 bin 515 eczacı aktif olarak ç alışıyor.
Eczacıların 23 bin 175'i serbest, bin 178'i Sağlık Bakanlığına, 162'si de üniversitelere bağlı olarak (öğretim üyeleri dahil değil) görev yapıyor.
En fazla eczacı 3 büyük ilde bulunuyor. İstanbul'daki 5 bin 10 eczacının 4 bin 846'sı, Ankara'daki 2 bin 301 eczacının 2 bin 84'ü, İzmir'deki bin 862 eczacının ise bin 741'i serbest çalışıyor.

En az eczacı ise sırasıyla Tunceli (2), Ardahan (17) ve Bayburt'ta (18) bulunuyor. Rapora göre, Tunceli'de serbest çalışan eczacı bulunmuyor.
Türkiye'de 100 bin kişiye 34.70, Avrupa Bölgesinde 51.42, AB üyesi ülkelerde ise 77.89 eczacı düşüyor.

1983-1984 öğretim yılında 4 olan hemşire yetiştiren eğitim kuruluşu sayısı, 2006-2007 öğretim yılında 12'ye ulaştı.

Bu yılın Mart ayı itibariyle Türkiye'de 92 bin 509 hemşire aktif olarak çalışıyor. 67 bin 226'sı Sağlık Bakanlığında, 11 bin 378'i üniversitelerde, 13 bin 905'i de özel kurumlarda görev yapıyor.

Raporda, Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hemşire sayısının AB üyesi ülkeler ortalamasına göre de, Avrupa Bölgesindeki ülkeler ortalamasına göre de oldukça düşük olduğu belirtilirken, 'Bu açığı giderebilmek için Türkiye'de ebeler hemşirelerin görevini yapmaktadırlar' ifadesi kullanılıyor.

Türkiye'de 2008 Mart ayı itibariyle 42 bin 567'si Sağlık Bakanlığında, 3 bin 231'i özel kurumlarda, 374'ü de üniversitelerde olmak üzere toplam 46 bin 172 ebe aktif olarak çalışıyor.

Raporda, Türkiye'de 100 bin kişiye düşen ebe sayısının, hem AB üyesi ülkeler ortalamasından, hem de Avrupa bölgesindeki ülkeler ortalamasından daha fazla olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de 2006-2007 öğretim yılında yükseköğretim düzeyinde sağlık memurluğu eğitimi gören toplam öğrenci sayısı 3 bin 733.

Türkiye'de orta öğretim ve yükseköğretim düzeyinde sağlık personelinin de yetiştirildiği belirtilen rapora göre, 1968-2007 yılları arasında sağlık meslek liselerinden toplam 236 bin 746 kişi mezun oldu.

Türkiye'de 4 bin 747 tekniker, 53 bin 307 sağlık teknisyeni ve 29 bin 3 diğer sağlık personeli olmak üzere 87 bin 57 personel çalışıyor.

Sağlık Bakanlığında 62 bin 546, üniversitelerde 6 bin 380 ve özelde ise 18 bin 131 sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni ile diğer sağlık personeli görev yapıyor.

Raporun sonuç bölümünde ise şunlar kaydedildi:
'Ülkemizde geleceğe yönelik yapılacak sağlık insangücü planlamasında kullanılan yöntemler en kısa sürede belirlenmeli, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ortak dil ve yöntem kullanmalı, başarısızlığa götürülebilecek nedenler iyi değerlendirilmeli. Kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır.
Ülkemizde, sağlık personelindeki nicelik olarak yetersizlikler raporda da çok net olarak görülmekte ve bunun giderilebilmesi için sağlık personeli yetiştirilmesi yönünde atılacak adımların zaman geçirilmeden başlatılması gerekmektedir. Bunun için de konunun tüm paydaşları bir araya gelerek çalışmalıdırlar.'

AA

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş