DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Özel hastanede fark ücretine sınır

Özel hastaneler ile vakıf üniversitelerinin hastanelerinde, sigortalılardan alınan 'fark ücretlerine' sınır getirildi.

09.04.2008 17:08:00

Fark tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

TBMM Genel Kurulunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik öngören kanun tasarının 2. bölümünde yer alan 45. madde değiştirilerek kabul edildi.

Madde üzerinde AK Parti milletvekillerinin verdiği değişiklik önergesinin kabul edilmesiyle, özel hastanelerin sigortalılardan alacağı farkı yüzde 20 ile sınırlandıran hüküm kaldırıldı. Ayrıca, Vakıf hastaneleri de özel hastanelerle aynı statüye getirildi.

Kamu idaresi hastanelerince sevk edilme koşuluyla gazi ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilave ücret almayacak.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen eşdeğer ilaçların, azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ile optik için tavan uygulanmayacak.

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları, otelcilik hizmeti ile istisnai sağlık hizmetleri dışında, sağladıkları sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret talep edemeyecek.

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık hizmeti bedeli, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere fatura karşılığı ödenecek. Sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde, sözleşmeli sağlık hizmetleri sunucuları ise Kurumun belirlediği sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya Kurumdan herhangi bir ilave ücret talep edemeyecek.

Kurum, kamu idarelerince verilecek sağlık hizmetlerini, götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle de sağlamaya yetkili olacak.

Götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle temin edilen hizmetler için Kuruma ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmeyecek. Bu konularla ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile müştereken belirlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş