DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,2386 ₺

EURO

17,5526 ₺

ALTIN

961,39 ₺

BİST

2.408,15 ₺

Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi TBMM'de

Otoyollar ve üzerindeki hizmet tesisleri ile köprülerin özelleştirilmesiyle ilgili kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

09.04.2008 23:56:00

Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, erişme kontrollü karayollarının (otoyol) yapımı, bakımı ve işletilmesi Karayolları Genel Müdürlüğü veya görevlendirilmiş şirket veya şirketlerce ya da otoyol işletme hakkı verilmiş işletici şirket veya şirketlerce yürütülecek. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümleri de saklı olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün teklifi Ulaştırma Bakanlığının onayı ile otoyol yapılacak veya kaldırılacak.

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde işletme hakkı verilen otoyollarda bağlantılar, işletici şirketin başvurusu üzerine Karayolları Genel Müdürlüğünün kararıyla kurulacak veya kaldırılacak. İşletici şirket tarafından işletilen otoyollarda, şehir geçişleri güzergahının veya karayolunun şehir ile bağlantı ve ilişkilerinin değişiminde, işletici şirketin olumlu görüşü alınacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak, genel müdürlüğünün görev tanımları özelleştirmeye uygun hale getiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü görevleri arasına, köprüleri işletmek de alınırken, 'Otoyolların, köprülerin ve bunlarda bulunan işletme ve bakım tesisleri ile hizmet tesislerinin ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya işletilmesini ve/veya bakımını yaptırmak, devretmek, denetlemek veya denetletmek' de ekleniyor.

Otoyol, devlet ve il yolları ile ilgili diğer kanunların yüklediği işleri yapmak görevleri arasında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü, bu işleri yaptırmakla da görevli kılınacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün diğer görev alanları ile bu görevlere ilişkin hakların devredilmesi durumunda mevcut görev ve hizmetlerin yaptırılması, varlıkların işlettirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

Otoyol Ücretleri

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve köprülerde ücretin tespiti ve zaruri hallerde ücretsiz olması uygun görülen kesimlerinin tayini, Karayolları Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Ulaştırma Bakanı'na ait olacak.

Özelleştirme sonucu işletme hakkı verilen otoyollarda ve köprülerde, sözleşmenin imzalandığı takvim yılı sonuna kadar sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan geçiş ücretleri uygulanacak. Takip eden takvim yılları için geçiş ücretleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere sözleşmelerde belirlenen tarife veya usullere göre tespit edilerek uygulanacak. İşletme hakkı verilen otoyolların sözleşme süresince ücretli otoyol vasfı korunacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri arasından, 'Otoyol, köprü ve tünellerden elde edilen gelirler' çıkarılacak.

Özelleştirme, imtiyaz niteliğinde olacak

Otoyollar, köprüler ve bunlarda bulunan işletme ve bakım tesisleri ile hizmet tesislerinin ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların özelleştirilmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) gerçekleştirilecek.

Özelleştirme uygulamalarına konu faaliyetler, imtiyaz niteliğinde olacak, imzalanacak sözleşmeler de imtiyaz sözleşmesi olarak düzenlenecek.

Özelleştirme sonucu elde edilen gelirler, ÖİB'ce yapılacak harcamalar düşüldükten sonra Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki yolların yapım ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere Hazine'ye aktarılacak.

Özelleştirilen otoyollar, köprüler ve bunlarda bulunan işletme ve bakım tesisleri ile hizmet tesislerinin ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarına ilişkin yatırım, bakım ve işletme faaliyetleriyle ilgili usul ve esaslar, işletici ile imzalanacak olan sözleşmelerde düzenlenecek.

Özelleştirme programına alınan otoyollarda bulunan hizmet tesisleri hariç diğer hizmet tesislerinin işletme hakları, Karayolları Genel Müdürlüğünce devredilebilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş