DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,9331 ₺

EURO

18,4099 ₺

ALTIN

1.039,38 ₺

BİST

2.864,25 ₺

Kaz Dağları'nda altın aramaya izin yok

Danıştay 8. Dairesi Kaz Dağları'nda siyanürle altın aranmasına vize vermedi.

01.04.2008 13:19:00

Danıştay 8. Dairesi, Kaz dağlarında altın arayan Koza Altın Madencilik şirketinin maden işletme ruhsatının iptal istemini reddeden Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Balıkesir, Havran ilçesi Küçükdere Köyü sınırları dahilinde altın arayan şirketin maden arama ruhsatları ile maden işletme ruhsatının iptali istemiyle dava açıldı.

Bursa 3. İdare Mahkemesi, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca 29 Kasım 2005 tarihli onayla söz konusu şirkete devredilen dava konusu maden (altın gümüş) işletme ruhsatında mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

İdare Mahkemesinin bu kararı, 'siyanür liçi yöntemiyle altın madeni işletmeciliğinin Anayasal hak ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına aykırı olduğu, çevreye yaşama ve doğaya zararları verdiği öne sürülerek' temyizen incelenerek bozulması istendi.

Temyiz istemini görüşen Danıştay 8. Dairesi, eksik inceleme nedeniyle Bursa 3. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Yerel mahkeme, ilk kararında direnirse dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gelecek.

ZEYTİNLİKLER Mİ ALTIN MADENİ Mİ?

Danıştay 8. Dairesi, mahkemenin kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verdi. Kararda şöyle denildi:

?Altın madeni çıkarmak üzere ruhsat alınan arazinin kuzey, doğu, güney ve güneybatı yönlerinde, arazinin sınırından itibaren 500 metre yarıçap dahilindeki parsellerde çok sayıda, düzenli ve bakımı yapılmış, tam verime yatmış, genelde ?Ayvalık yağlık zeytin' çeşidine sahip, kapama zeytin bahçelerinin bulunduğu, inceleme konusu arazide yapılacak işlemler sırasında toprağın nemine, bu işlemler sırasında esecek rüzgarın hızına ve yönüne, mevsime ve işleme şekline bağlı olarak değişik yoğunlukta tozuma meydana geleceği, çıkan tozların çevredeki bitki örtüsüne, orman ağaçlarına ve bu aradaki yakındaki zeytinliklere değişik zamanlarda farklı şekil ve oranlarda zarar vereceği, zeytinin herdem yeşil bir meyve ağacı olup, bu gibi tesislerin toz emisyonlarına bağlı olarak bütün yıl boyunca, bilhassa toprağın neminin az olduğu yağışsız mevsimlerde zeytin ağaçlarının zarar görmesinin olası olduğu, yaprakların üzerine yapışan tozların yaprağın fotosentez ve solunum gibi asal fizyolojik aktivitelerine ket vurarak sürgün gelişmesine ve çiçek tomurcuğu oluşumunu olumsuz yönde etkileyeceği, toz duman çıkaran işletmelerin zeytinliklere 3 km'den daha yakın mesafelerde kurulmasının 4086 sayılı yasa ile yasaklandığı, tespite konu maden alanının zeytinliklere 3 km'den daha yakın olduğu gerçeğinden hareket edildiğinde, anılan yasanın ruhuna uygun olmadığı sonucuna varıldığı, sonuç olarak; açık altın madeni sahası etrafında çok sayıda zeytinlik bulunduğunun tespit edildiği, işletmenin faaliyete geçmesi durumunda meydana gelebilecek tozumanın bu sınırlar içindeki zeytin ağaçlarının vejetatif ve genetatif gelişmelerine olumsuz etki yapacağı kanaatine varıldı.?

Kaynak : AJANSLAR

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş